Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group.

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Od stycznia br. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”.

Posiada bogaty dorobek naukowy, wypracowany w okresie ponad 20-lat pracy badawczej. Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Krzysztof Wiśniewski
doradca podatkowy

Dyrektor Departamentu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznych w różnych branżach.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie międzynarodowym i finansach przedsiębiorstw. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Sporządza dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, analizy porównawcze cen transferowych, dokumentację pomocniczą do transakcji restruktyzacyjnych.
Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzaniu analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark) oraz działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym.

Kontakt do mnie:

email phone

Tomasz Szymański
doradca podatkowy

Posiada rozległą praktykę w sporach prowadzonych przed organami podatkowymi. Przez 20 lat związany z administracją podatkową. W latach 2008-2015 kierował Izbą Skarbową w Łodzi, wcześniej Urzędem Skarbowym. Ostatni rok pracował w jednej z korporacji z tzw. wielkiej czwórki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów związanych z kontrolą podatkową i podatkiem VAT.

Kontakt do mnie:

email phone

Konrad Dura
doradca podatkowy

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

Kontakt do mnie:

email phone

Joanna Majcherczak
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową klientów. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz dla podmiotów branży finansowej: banków, funduszy inwestycyjnych oraz firm leasingowych. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych w branży finansowej. Specjalizuje się w prawie podatkowym (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, opodatkowanie instytucji finansowych)

 

Kontakt do mnie:

email phone

Ewelina Jankowska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych (firm m.in. z branży produkcyjnej, logistycznej, budowlanej oraz szkół wyższych). Specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu: podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kontakt do mnie:

email phone

Marta Olewińska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych, w tym podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków dochodowych. Obsługa klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt do mnie:

email phone

Przemysław Kaczmarek
aplikant radcowski

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową, specjalizuje się w prawie podatkowym. Wspiera klientów w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w pozyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Agnieszka Kalicińska
konsultant

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców. W szczególności wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Uczestniczy ponadto w sporządzaniu dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi. Współautorka publikacji związanych z dokumentacją cen transferowych oraz bieżącymi zmianami przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Kontakt do mnie:

email phone

Katarzyna Stefańska
konsultant

Wspiera w doradzaniu klientom w przedmiocie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego. Pomaga tworzyć, opiniować umowy cywilnoprawne oraz dokumenty korporacyjne. Specjalizuje się w  prawie cywilny, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawo nowych technologii.

Kontakt do mnie:

email phone