Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group. 

Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego wg. rankingu Rzeczpospolitej 2019. Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”, Kwartalnika „Doradca Podatkowy” oraz „Kancelaria Podatkowa w praktyce”.

Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Krzysztof Wiśniewski
doradca podatkowy

Dyrektor Departamentu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznych w różnych branżach.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie międzynarodowym i finansach przedsiębiorstw. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Sporządza dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, analizy porównawcze cen transferowych, dokumentację pomocniczą do transakcji restruktyzacyjnych.
Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzaniu analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark) oraz działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym.

Kontakt do mnie:

email phone

Tomasz Szymański
doradca podatkowy

Posiada rozległą praktykę w sporach prowadzonych przed organami podatkowymi. Przez 20 lat związany z administracją podatkową. W latach 2008-2015 kierował Izbą Skarbową w Łodzi, wcześniej Urzędem Skarbowym. Ostatni rok pracował w jednej z korporacji z tzw. wielkiej czwórki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów związanych z kontrolą podatkową i podatkiem VAT.

Kontakt do mnie:

email phone

Konrad Dura
doradca podatkowy

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

Kontakt do mnie:

email phone

Bartosz Rodak
adwokat, doradca podatkowy

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego,  prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej. Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym (rozliczenia podatków i ceł), prawie nowych technologii i prawach człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Kontakt do mnie:

email phone

Joanna Majcherczak
starszy konsultant

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz dla podmiotów branży finansowej. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dokumentacją cen transferowych. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych w branży finansowej. Sporządza dokumentacje cen transferowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi, realizuje przeglądy podatkowe, proceduje wnioski w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA) przed Ministerstwem Finansów. Współautorka artykułów z zakresu prawa podatkowego.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Ewelina Jankowska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych (firm m.in. z branży produkcyjnej, logistycznej, budowlanej oraz szkół wyższych). Specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu: podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kontakt do mnie:

email phone

Marta Olewińska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych, w tym podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków dochodowych. Obsługa klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt do mnie:

email phone

Przemysław Kaczmarek
aplikant radcowski

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową, specjalizuje się w prawie podatkowym. Wspiera klientów w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w pozyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Agnieszka Kalicińska
konsultant

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców. W szczególności wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Uczestniczy ponadto w sporządzaniu dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi. Współautorka publikacji związanych z dokumentacją cen transferowych oraz bieżącymi zmianami przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Kontakt do mnie:

email phone

Katarzyna Stefańska
konsultant

Wspiera w doradzaniu klientom w przedmiocie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego. Pomaga tworzyć, opiniować umowy cywilnoprawne oraz dokumenty korporacyjne. Specjalizuje się w  prawie cywilny, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawo nowych technologii.

Kontakt do mnie:

email phone