Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się on głównie zagadnieniami prawa finansowego, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. Jego specjalność to przede wszystkim kontrola ipostępowanie podatkowe oraz ochrona praw jednostki w prawie podatkowym. Adam Mariański jest autorem ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego oraz wykładowcą na wielu konferencjach, szkoleniach, studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego. Prowadził szkolenia zarówno dla doradców podatkowych, jak i pracowników organów podatkowych. Pełnomocnik w wielu zakończonych sukcesem procesach mających wpływ na ochronę praw jednostki w prawie podatkowym. Wielokrotnie doradzał organizacjom samorządowym, w tym także władzom lokalnym. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Tomasz Szymański
doradca podatkowy

Posiada rozległą praktykę w sporach prowadzonych przed organami podatkowymi. Przez 20 lat związany z administracją podatkową. W latach 2008-2015 kierował Izbą Skarbową w Łodzi, wcześniej Urzędem Skarbowym. Ostatni rok pracował w jednej z korporacji z tzw. wielkiej czwórki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów związanych z kontrolą podatkową i podatkiem VAT.

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

Specjalizuje się głównie w problematyce kontroli podatkowych i postępowań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W obszarze jego praktyki zawodowej pozostaje również tematyka postępowania egzekucyjnego w administracji. Autor, bądź współautor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Aktywny uczestnik szkoleń oraz konferencji.

Kontakt do mnie:

email phone