Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group.

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Od stycznia br. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”.

Posiada bogaty dorobek naukowy, wypracowany w okresie ponad 20-lat pracy badawczej. Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Krzysztof Wiśniewski
doradca podatkowy

Dyrektor Departamentu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznych w różnych branżach.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie międzynarodowym i finansach przedsiębiorstw. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Sporządza dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, analizy porównawcze cen transferowych, dokumentację pomocniczą do transakcji restruktyzacyjnych.
Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzaniu analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark) oraz działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym.

Kontakt do mnie:

email phone

Tomasz Szymański
doradca podatkowy

Posiada rozległą praktykę w sporach prowadzonych przed organami podatkowymi. Przez 20 lat związany z administracją podatkową. W latach 2008-2015 kierował Izbą Skarbową w Łodzi, wcześniej Urzędem Skarbowym. Ostatni rok pracował w jednej z korporacji z tzw. wielkiej czwórki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów związanych z kontrolą podatkową i podatkiem VAT.

Kontakt do mnie:

email phone

Konrad Dura
doradca podatkowy

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

Specjalizuje się głównie w problematyce kontroli podatkowych i postępowań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W obszarze jego praktyki zawodowej pozostaje również tematyka postępowania egzekucyjnego w administracji. Autor, bądź współautor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Aktywny uczestnik szkoleń oraz konferencji.

Kontakt do mnie:

email phone