kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.07.2015

Tagi:

Kiedy w postępowaniu podatkowym może być przeprowadzona rozprawa?

W postępowaniu podatkowym przed organem odwoławczym można przeprowadzić rozprawę jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:

 • wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub
 • sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania.

 

Organ odwoławczy którym jest dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, lub samorządowe kolegium odwoławcze może przeprowadzić rozprawę z urzędu lub na wniosek strony.

Przeprowadzenie rozprawy z urzędu praktycznie się nie zdarza jednak jeżeli strona złoży wniosek w którym uzasadni potrzebę przeprowadzenia rozprawy poprzez wskazanie:

 • jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione
 • jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie

organ ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy. Jeżeli strona nie wskaże ww. okoliczności i czynności organ powinien wezwać do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Organ odwoławczy może odmówić przeprowadzenia rozprawy tylko jeżeli przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem. Brak przeprowadzenia rozprawy w pozostałych przypadkach może skutkować uchyleniem decyzji z powodu naruszenia przepisów postępowania mającego wpływ na wynik sprawy. W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje się postanowienie.

Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwania nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed rozprawą. Termin ten ma zagwarantować odpowiednie przygotowanie do rozprawy przez jej uczestników. Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, jeżeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole treść uchylonego pytania.

 

Rozprawą kieruje upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego a gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym – przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium. W rozprawie uczestniczy również upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od którego decyzji wniesiono odwołanie.

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę strony, która złożyła wniosek o jej przeprowadzenie, zostanie ona obciążona kosztami stawiennictwa uczestników na rozprawę.

 

Warto dodać, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego rozprawę można przeprowadzić zarówno przed organem I jak i II instancji. Rozprawa na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego znacznie różni się od rozprawy uregulowanej w Ordynacji podatkowej.

 

Prawidłowe sporządzenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy oraz ochrona interesów i przestrzegania praw strony w toku rozprawy mogą być zapewnione tylko przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

 

 • JessicaBMW

  Puk puk Panie Mecenasie 🙂 To znowu ja mam nadzieje że mnie Pan pamięta 🙂 Ostatnio bardzo mi Pan pomógł (nadal nie lubie polityki, no chyba że to ja mam być prezydentem tak jak pan Duda teraz hihihi). Mam pytanie, bo byłam na urlopie i tak zastanawiałam się nad tym, co Pan napisał. Rozprawa to wiadomo, musi być prokurator i adwokat. No i sędzia siedzi ubrany w todze. Tak Anna Maria Wesołowska sądziła (Teraz będzie mediatorem! Nie podoba mi się to, wolałam ją na sali rozpraw z młotkiem, była taka poważna, ale i wyrozumiała no i sprawiedliwa. A w mediacji to chyba nie ma sądzenia?!). Ale Pan napisał, że Rozprawą kieruje upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego. Szukałam nawet w ordynacji na ten temat. No i myślę, że organ odwoławczy, to przecież nie sąd. A pracownikiem musi być sędzia. Czy ten sędzia też siedzi w todze? I czy to musi być sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Ale potem by sądził (w WSA) swoje czyny (kiedy był sędzią w organie), a to by było smutne 🙁 I czy prokurator jest tam w ogóle potrzebny? Ja uważam, że prokurator za bardzo ograniczałby osobę przesłuchiwaną (wiadomo, prokurator ma autorytet i każdy się go boi, włączając mnie samą) i nie jestem zwolenniczką tego typu rozwiązania, chyba że chodzi o poważne przestępstwa (np. morderstwa brutalne i seryjne albo handel bronią ostrą).
  Pozdrawiam i naprawdę dobrze, że mówicie (Tzn. piszecie, ale to tak jakby mówić haha) o takich sprawach. Ja byłam przekonana, że jak rozprawa, to w sądzie. A tu proszę – organ odwoławczy. Tak jak ostatnio zainicjowałam temat, to i teraz się odwołam do tego argumentu – niedługo rozprawy będą w warzywniaku, skoro pisma już tam odbieram. Żartuję oczywiście 😀

  • Jak widać rozprawa może być nie tylko w sądzie. W postępowaniu podatkowym rozprawa może być przeprowadzona przed organem odwoławczym jakim jest dyrektor izby skarbowej (celnej) lub samorządowe kolegium odwoławcze. Rozprawą kieruje upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego a gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym – przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium. Podczas rozpraw przed organami nie ma sędziego bo organ podatkowy to nie sąd. O ile w przypadku sko rozprawy są przeprowadzane o tyle przed izbą skarbową raczej nie. Dlatego zwracam uwagę na temat, bo rozprawa może być przeprowadzona również na wniosek strony. Są sytuacje gdy warto z tego skorzystać. Rozprawa kojarzy się ludziom wyłącznie z sądem a jednak występuje także w postępowaniu podatkowym i jest to po prostu przeprowadzenie kilku dowodów w jednym miejscu i czasie. Co więcej w postępowaniach administracyjnych nie podatkowych rozprawa może być przeprowadzona nie tylko przed organem odwoławczym, ale także przed organem pierwszej instancji. Znaczy to, że może być przeprowadzona przed każdym organem, który wydaje decyzje administracyjną np. urzędem miasta. Oczywiście inaczej wygląda rozprawa przed sądem administracyjnym a inaczej przed urzędem miasta, jednak obie nazywają się tak samo.

   • JessicaBMW

    OMG Panie Mecenasie 🙂 Ta wiedza mnie przerasta. Bardzo dziękuję za wszystko! Naprawdę ja byłam święcie przekonana (ale nie tylko w święto hihihi), że tam musi być sędzia, skoro to rozprawa! Teraz widzę, że muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć (nie tylko dlatego że mam poprawkę we wrześniu 🙁 🙁 ) Mam nadzieję, że kiedyś będę tyle umiała, by sama rozumieć tak dużo z tych ustaw, które są nawiasem mówiąc bardzo bardzo trudne 🙁
    Będę śledziła Pana wpisy, ale te z różnicy między tymi wieloma postępowaniami mnie przygniotły. Postaram się je zrozumieć. Mimo to przesyłam podziękowania Mecenasie i do tego też buziaczki :* 😀