kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.04.2019

Tagi:

13. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego – Profesor Mariański liderem w CIT

Kapituła 13. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został prof. dr hab. Adam Mariański.

Członkowie kapituły wzięli pod uwagę osiągnięcia w doradztwie podatkowym w sprawach podatkowych i transakcjach, a także wygrane przed sądami administracyjnymi  oraz sukcesy naukowe.

Kapituła wyróżniła również wygrane sądowe w 2018 r., w poszczególnych kategoriach prawa podatkowego. Wśród ciekawych i zauważonych przez Kapitułę orzeczeń znalazły się: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 marca 2018 r (sygn. IIFSK 515/16 ) dotyczący CIT oraz z 26 stycznia 2018 r (sygn. I FSK 609/16) dotyczący VAT.

Wygrane przez Mariański Group batalie sądowe dotyczyły  istotnych kwestii. Oba orzeczenia zapadły na gruncie tego samego stanu faktycznego, w którym elementem spornym było to, czy zwrot części wkładu dokonany w formie pieniężnej rodzi odmienne skutki dla podatnika aniżeli zwrot w formie rzeczowej. NSA uznał, ż zwrot części wkładu dokonanego w formie pieniężnej jest dla podatnika neutralny na gruncie VAT oraz CIT.