kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.11.2016

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii już na etapie zastrzeżeń do protokołu

Miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii w sporze z fiskusem w sprawie dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług. Tym razem już na etapie zastrzeżeń do protokołu co spowodowało brak wszczęcia postępowania  oraz uznanie prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego

 

W stosunku do podatnika została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Z protokołu kontroli podatkowej wynikało, że Podatnik w kontrolowanym okresie nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych ponieważ jego działalność polegała w głównej mierze na refakturowaniu. Przez to zdaniem organu podatnik niezasadnie obniżył podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty.

 

W związku z niekorzystnym stanowiskiem kontrolujących zawartym w protokole zostały sporządzone do niego zastrzeżenia. W zastrzeżeniach wskazano na rażące błędy organu oraz wskazano podstawy prawa materialnego na poparcie twierdzenia, że działalność była faktycznie prowadzona, podatnik wykonywał czynności opodatkowane, miał prawo do obniżenia podatku naliczonego jak również podatek VAT do zwrotu został wykazany zasadnie.

 

Kontrolujący w odpowiedzi na zastrzeżenia stwierdzili, że zastrzeżenia pozostają bez wpływu na dokonane ustalenia w zakresie podatku od towarów i usług za kontrolowany okres. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej na zastrzeżenia do protokołu kontroli odpowiada osoba, która prowadziła kontrolę. Dlatego nie zdarza się pozytywna odpowiedź na zastrzeżenia (wyjątek gdy dotyczą one błędów rachunkowych czy oczywistych omyłek) i dokument ten pozostaje bez znaczenia w sprawie.

 

Negatywna odpowiedź na zastrzeżenia nie oznacza wcale tego, że nie zostaną one uznane. Tak właśnie miało miejsce w niniejszej sprawie. Zastrzeżenia wraz z aktami sprawy trafiają później do wydziału postępowań podatkowych, który ma 6 miesięcy na wszczęcie postępowania. Po otrzymani akt przez inna  komórkę urzędu stwierdzono, że rację miał pełnomocnik w składanych zastrzeżeniach. W protokole z czynności weryfikacyjnych przeprowadzonych w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług, uznano że stanowisko wynikające z zastrzeżeń złożonych do protokołu jest zasadne. Tym samym potwierdzone zostały przez organ podatkowy wnioski i twierdzenia, które wynikały ze złożonych zastrzeżeń.

Jak widać, w sporze z fiskusem negatywna odpowiedź na złożone zastrzeżenia do protokołu z kontroli nie ma żadnego znaczenia w sprawie gdyż jest dokonywana przez osobę, która prowadziła kontrolę. W przedmiotowej sprawie prawidłowo sporządzone przez pełnomocnika zastrzeżenia spowodowały, że rozliczenia podatkowe podatnika zostały uznane za prawidłowe, nawet pomimo niekorzystnych ustaleń zawartych w protokole z kontroli podatkowej, oraz ich podtrzymania w odpowiedzi na zastrzeżenia.

Podatnicy często mylnie oceniają znaczenie dokumentu jakim jest odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu. Doświadczony pełnomocnik pomoże w prawidłowym sporządzeniu zastrzeżeń oraz w ocenie czy negatywna odpowiedź na zastrzeżenia ma jakiekolwiek znaczenie w sprawie.