kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.11.2016

Tagi:

Dwie kolejne wygrane przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym!

Miło jest nam poinformować, że w dniu 17 listopada2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi dwie kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w Łodzi w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilno-prawnych o sygnaturach I SA/Łd 795/16, I SA/Łd 796/16

 

W obu sprawach wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Podstawą uchylenia decyzji było naruszenie przepisów prawa wspólnotowego przez organy podatkowe. Sąd przyznał rację stronie skarżącej, że spółka komandytowa jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE, a tym samym w niniejszej sprawie podatek od czynności cywilnoprawnych został pobrany nienależnie.

Jak widać warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć w obu instancjach administracyjnych.