kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.09.2019

Tagi: ,

17% PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników

Obniżka stawki PIT do 17% w pierwszym przedziale skali podatkowej ustalona zostanie na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Stawka w drugim przedziale skali podatkowej (32%) pozostanie bez zmian. Podniesione zostaną również pracownicze koszty uzyskania przychodów.  Ustawa w tym zakresie czeka już tylko na podpis Prezydenta.

 

 

Zasady do końca 2019 r.

 

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą w przedziale czasowym od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. koszty uzyskania przychodów wynosić będą:

1)       w odniesieniu do podatników niedojeżdżających do zakładu pracy z innych miejscowości – 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż:

  1. 1 751 zł 25 gr w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej albo
  2. 2 626 zł 54 gr jeśli podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

2)       w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż:

  1. 2 151 zł 54 gr (przychody z tytułu jednego stosunku prawnego) albo
  2. 3 226 zł 92 gr (przychody więcej niż jednego stosunku prawnego).

 

W efekcie zmian skala podatkowa w 2019 r. będzie przedstawiała się w następujący sposób:

  • dla podstawy obliczenia podatku do 85 528 zł podatek wyniesienie: 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek,
  • dla podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł podatek wyniesie: 15 181 zł 22  gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosowana będzie stawka 17%, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525 zł 12 gr. Przy czym, podatnik będzie mógł wnioskować o pobieranie przez płatnika zaliczki obliczanej z uwzględnieniem stawki 17,75%.  Przy obliczeniach zaliczki na podatek od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek 548 zł 30 gr. Kwoty zmniejszające podatek odliczane  przy rocznym obliczeniu podatku również ulegną zmianie (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej).

 

 

Zasady od stycznia 2020 r.

 

 

W zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. stawka PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej wyniesie 17%. Zmienione zostaną również limity kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Na mocy nowelizacji koszty te wyniosą:

  1. w przypadku podatników niedojeżdżających, 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł (przychody z jednego stosunku prawnego) albo 4 500 zł (przychody z więcej niż jednego stosunku prawnego).
  2. w przypadku podatników dojeżdżających do zakładu pracy z innej miejscowości (nie otrzymujących dodatku za rozłąkę) – 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł (przychody z jednego stosunku prawnego) albo 5 400 zł (przychody z więcej niż jednego stosunku prawnego).

 

Od 2020 r. skala podatkowa będzie obowiązywała w następującej wysokości:

  • dla podstawy obliczenia podatku do 85 528 zł podatek wyniesienie: 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
  • dla podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł podatek wyniesie: 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

 

 
 

Podsumowując

Skutkiem zmian wprowadzonych przez ww. ustawę z 30 sierpnia 2019 r. będzie faktyczne obniżenie opodatkowania PIT dla sporej grupy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiana stawki podatku pozwoli na zmniejszenie obciążeń podatkowych (a tym samym wyższe zyski) osób osiągających przychody ze stosunku pracy, ale także z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też z najmu (o ile są one rozliczane wg skali podatkowej). Dodatkowo uwzględniony został postulat podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, które od dekad pozostawały niewzruszone pomimo zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Szacuje się, że dzięki wprowadzanym zmianom  pracownik z wynagrodzeniem rzędu 4 765 zł brutto (prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na rok 2019) zyska dodatkowo 732 zł w 2020 r.