Rok: 2022

Tematy z roku 2024

Maj (2)Czerwiec (1)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

19.12.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Urzędowe listy z „życzeniami” na Święta i Nowy Rok. Zintensyfikowane działania organów wobec zbliżającego się końca roku.

Święta Bożego Narodzenia i okres trwający do Nowego Roku, to czas odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych. Nie zawsze jednak tak jest. W przypadku urzędów koniec roku kalendarzowego, to również…

2.11.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Falstart organów – czyli jak skutecznie przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2015 rok

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. To podstawowa zasada wynikająca z przepisów prawa podatkowego, która ma zapewnić…

17.10.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Wszczynanie KKS przez organy – jak skutecznie walczyć z plagą niekompetentnych działań urzędników

W najbliższym czasie można spodziewać się zintensyfikowanych czynności organów w obszarze zobowiązań podatkowych powstałych w 2016 r. Działania te będą nakierowane w głównej mierze na przerwanie biegu przedawnienia w tych…

13.09.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi:

Kiedy można wykreślić hipotekę przymusową? – czyli, jak skutecznie walczyć z egzekucją z nieruchomości

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi możliwość zabezpieczenia na nieruchomości dłużnika na wypadek niespełnienia przez niego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jest ona…

5.08.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: , ,

Nadużycia ze strony organów na horyzoncie – plany zmian w KKS

Ustawodawca planuje kolejne zmiany w przepisach. Tym razem sięga do regulacji karnych skarbowych. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jak wpłyną one na sytuację podatnika? Czy można będzie nadal stosować…

28.06.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Postępowania zabezpieczające w ofensywie – czy warto „negocjować” z organem?

Obecna sytuacja gospodarcza wywołana przez wiele czynników  (m.in. pandemię, wojnę w Ukrainie czy wzrost wydatków na politykę socjalną), doprowadziła do sukcesywnego wzrostu inflacji. Wzrost cen i kosztów życia, przy zdecydowanie…

13.06.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Fiskus chce coraz więcej – jak organ może się zabezpieczyć na majątku podatnika?

Polski Ład zawiera liczne modyfikacje, zmiany, jak i nowe przepisy, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do kontroli, a w ich następstwie do postępowań podatkowych. Pojawiły się także nowe rozwiązania w…

16.05.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Prawo podatkowe a przepisy covidowe – czy przepisy pandemiczne mają wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?

Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego…

25.04.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe. Jak uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami w zarządzaniu spółką?

Członkowie zarządu spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej ponoszą solidarną odpowiedzialność, całym swoim majątkiem, za zobowiązania podatkowe…

29.03.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Jak działa zasada dwuinstancyjności – czyli organ na cenzurowanym

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że ta sama sprawa jest rozpoznawana przez dwa niezależne od siebie organy. Zatem, w przypadku uzyskania negatywnego rozstrzygnięcia, podatnik może się od niego odwołać,…

17.03.2022 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

Czy przedsiębiorca może “kupić sobie święty spokój”?

W ostatnich latach można zaobserwować zdecydowane zaostrzenie polityki finansowej, w tym zwiększenie skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych, czy celno – skarbowych – nie bez echa pozostają także rozwiązania wprowadzone…

10.03.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Pełnomocnik ogólny – wsparcie dla podatnika nie tylko na wypadek kontroli – czyli dlaczego warto zaufać profesjonaliście

Na przestrzeni ostatnich lat liczba kontroli przedsiębiorców zmniejszyła się, ale znacznie wzrosła kwota stwierdzonych uszczupleń podatkowych. W praktyce oznacza to, że kontroli ogółem jest mniej, ale celniej trafiają w podmioty,…

16.02.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Organy nie zawsze mają rację. Czyli jak skutecznie walczyć z karami porządkowymi…

Szczególnie w trakcie kontroli organy zobowiązują podatników do przedkładania różnych dokumentów, a także składania wyjaśnień. Z reguły – w przypadku niedostarczenia informacji w wyznaczonym terminie – wezwania te są opatrzone…

28.01.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Brak adresu podatnika – nie jest przeszkodą do skutecznego wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego bez jego udziału.

Postępowanie podatkowe jest inicjowane przez doręczenie stronie postanowienia o jego wszczęciu. Powyższe postanowienie urząd doręcza stronie z urzędu. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, co w przypadku braku adresu lub…

3.01.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Uwaga! – na nieskuteczne postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług

W praktyce podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często spotykają się z problemem terminowego zwrotu przez organ podatku od towarów i usług. Z wielu przyczyn zwroty różnicy podatku VAT podlegają przedłużeniu. Niemniej,…