Rok: 2023

Tematy z roku 2024

Maj (2)Czerwiec (1)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

28.12.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: ,

Nowe zasady w zakresie rozliczania daniny solidarnościowej i odliczenia strat z lat ubiegłych

Osoby osiągające dochody ponad 1 000 000 zł muszą odprowadzać do budżetu Państwa dodatkowe 4% daniny solidarnościowej. Taka regulacja obowiązuje od 2019 r. i od tego czasu nie milkną też…

6.12.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Termin na złożenie TPR – przedłużony – lecz nie całkiem odległy! Podatniku, wykorzystaj ten czas i nie daj się zaskoczyć organom podczas kontroli!

Ministra Finansów w dniu 24 listopada 2023 r. podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.   Ostateczny termin – 31 stycznia 2024 r.   Rozporządzeniem…

20.11.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: , ,

Sprzedaż na platformach cyfrowych – nadchodzą wzmożone kontrole

Sprzedaż na platformach cyfrowych takich jak Vinted, Allegro czy Amazon od wielu lat rozwija się bardzo dobrze. Za ich pośrednictwem działają zarówno podmioty profesjonalne, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności…

15.11.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Dodatkowy czas na analizę transakcji z podmiotami powiązanymi – termin na złożenie TPR – wydłużony

Podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje obligujące do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia dokumentacyjnego) muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego za pomocą specjalnej platformy internetowej…

30.10.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) – jakie zmiany planuje Ministerstwo?

Podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje obligujące do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia dokumentacyjnego) muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego za pomocą specjalnej platformy internetowej…

20.10.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Jesteś podmiotem powiązanym? Spiesz się – koniec terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych coraz bliżej.

W poprzednich latach termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych był wydłużany do końca miesiąca grudnia roku następującego po roku podatkowym, który dokumentacja taka obejmowała. Podstawą działań prolongujących omawiany termin był…

9.10.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

#MiejKontrolęNadKontrolą: Puk, puk, skarbówka – kilka słów o nabyciu sprawdzającym

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz swój sklep lub punkt usługowy? Powinieneś przygotować się na regularne wizyty tzw. „tajemniczego klienta” ze skarbówki. Od 2021 r. urzędnicy posiadają nowe narzędzie do kontrolowania takich…

12.09.2023 | Autor: Aneta Chałat

Tagi: , , ,

Zakres i ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym – kiedy inicjatywa leży po stronie organu

Podmiotem zobowiązanym do dowodzenia w trakcie toczącego się postępowania podatkowego jest organ podatkowy. Z treści art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej wypływa wprawdzie zasada, w świetle której, to na organach…

6.09.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi:

Podatek PCC. Planujesz zakup mieszkania lub domu? Poznaj zmiany w tym zakresie.

Planując zakup mieszkania, czy też domu należy pamiętać o przeanalizowaniu podatkowych aspektów tej transakcji. Zwłaszcza, że od 31 sierpnia 2023 r. obowiązują zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek…

18.08.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi:

Zwolnienie z podatku u źródła – koncepcja „beneficial owner”

Organy podatkowe coraz częściej korzystają z pojęcia rzeczywistego właściciela, w celu ograniczenia prawa do korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła. Z kolej, aby podmiot mógł skorzystać z…

24.07.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi: , ,

Czy wiesz kiedy środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?

Czynność egzekucyjna organu nie odniesie skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, gdy organ II instancji wyda decyzję reformatoryjną, w której określi podatnikowi stratę podatkową. W takiej sytuacji zastosowany środek…

17.07.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: , ,

Ordynacja podatkowa – rewolucyjny projekt zmian

  Ministerstwo Finansów tak szybko jak poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w Ordynacji Podatkowej (dalej jako: „OP”), tak szybko z tego pomysłu się wycofało. Zgodnie ze stanowiskiem…

11.07.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi:

Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy dochody z najmu nieruchomości uzyskuje w ramach działalności – jednolita linia orzecznicza NSA.

O zaliczeniu dochodów z najmu nieruchomości do zysków z działalności gospodarczej decyduje sam przedsiębiorca. To czy najem jest związany, czy nie z prowadzeniem działalności gospodarczej, zależy od zamiaru podatnika, który…

5.06.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi:

TSUE: Pozorność lub nieważność transakcji nie zawsze wykluczy prawo do odliczenia VAT.

  W wyroku z dnia 25 maja 2023 r. TSUE jednoznacznie stwierdził, że art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, negujący możliwość odliczenia VAT przez podatnika…

23.05.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Kolejna wygrana przed WSA zespołu Mariański Group!

Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną skorzystania z prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. Organy podatkowe obu instancji utrzymywały w tym aspekcie przekonanie, iż podstawowe znaczenia fakt, czy podatnik rzeczywiście…

16.05.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Sukces Mariański Group w rozprawie przed WSA w Łodzi

Wygraliśmy postępowanie, w którym organ podatkowy twierdził, że ulga mieszkaniowa ma służyć realnemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej beneficjenta. Wobec tak postawionej tezy, urząd odmówił podatniczce prawa do skorzystania z przedmiotowej…

21.04.2023 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

17. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego. Adam Mariański liderem w CIT.

Kapituła 17. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) został po raz trzeci prof.…

4.04.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , ,

Okres pandemii nie zawiesił biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – przełomowa uchwała NSA w składzie 7 sędziów.

27 marca 2023 r. zapadła uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która rozstrzyga największą w ostatnich kilku latach zagadkę w zakresie stosowania prawa podatkowego. Zagadkę, z jaką przyszło zmierzyć się…

9.03.2023 | Autor: Marcin Konarski

Tagi:

Dlaczego mam kontrolę podatkową?

W ostatnich wpisach staraliśmy się przybliżyć, jakie branże urzędnicy w szczególności biorą pod przysłowiową „lupę”, przez co w większym stopniu, narażone są one na kontrole i postępowania podatkowe. Tym razem…

1.03.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

Kolejna wygrana przed NSA

Opis w telegraficznym skrócie. Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną straty w zeznaniu rocznym składanym na potrzeby podatku dochodowego. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie zastosował środek egzekucyjny,…

27.02.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , ,

Sukces Mariański Group w rozprawie przed NSA

Wygraliśmy postępowanie, w którym organ podatkowy twierdził, że wynajmowanie nieruchomości przez osobę fizyczną  miało charakter działalności gospodarczej, w konsekwencji czego określił zobowiązanie podatkowe w dużo wyższej wysokości niż zadeklarowane. Organy…

31.01.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: ,

Prawo wykonawcy do odliczenia podatku VAT mimo bezprawnego działania podwykonawcy – kluczowa dobra wiara podatnika.

Zasadą w obrocie gospodarczym jest, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za swoje własne. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi reguła ta nie ma jednak zastosowania na gruncie…

11.01.2023 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: , ,

Branża budowlana nadal na topie listy organów – trendy w kontrolach’2023

Statystyki wskazują na coraz większą skuteczność przeprowadzanych kontroli podatkowych i precyzyjność w działaniach Organów. Kontrole u podatników wszczynane są rzadziej. Kiedy jednak już się to dzieje, Organ przychodzi najczęściej z…