kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.07.2019

Tagi:

29 lipca mija termin złożenia oświadczeń w sprawie tzw. ustawy prądowej – ostatnia szansa na zamrożenie ceny energii dla małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z tzw. Ustawą prądową, która weszła w życie 29 czerwca 2019r. przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie, czyli: mikroprzedsiębiorcy, małe przedsiębiorstwa, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych – by móc skorzystać z przywileju zostały zobowiązane do złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Złożenie oświadczenia jest niezwykle ważne dla małych przedsiębiorców, gdyż jego brak oznacza, że będą płacić drożej za energię, a wzrost cen może sięgać nawet 70%.

Tylko prawidłowo (zgodnie z reprezentacją) i w terminie złożone oświadczenie będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

„Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95 proc.”

Oświadczenia – którego wzór stanowi załącznik do ustawy należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Z uwagi na fakt, że jest to sobota ostateczny termin przypada w poniedziałek 29 lipca br.

Pragnę zaznaczyć, że w tym przypadku decyduje data wpływu oświadczenia, nie zaś data nadania, stąd zaleca się osobiste złożenie dokumentu do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego lub przekazanie go w inny sposób gwarantujący skuteczne doręczenie do 29 lipca br.

 

poniżej link do oświadczenia w wersji pdf

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej