kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.04.2019

Tagi:

Aktualne wzory formularzy elektronicznych (WHT)

Na Portalu Podatkowym dostępne są aktualne wzory formularzy elektronicznych składanych przez płatników podatku u źródła zgodnie z obowiązującymi od 1.01.2019 r. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Opublikowane zostały wzory dokumentów:

 

  • WH-OSP – oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku,
  • WH-WPZ – wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych,
  • WH-WPP – wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych,
  • WH-OSC – oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku
  • WH-WOP – wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
  • WH-WCP – wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika – art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • WH-WOZ – wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
  • WH-WCZ – wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika

Z instrukcji załączonych do ww. oświadczeń i wniosków wynika, że do formularzy WH-WCP, WH-WCZ, WH-WOP, WH-WOZ, WH-WPP, WH-WPZ mogą być dołączone kopie dokumentów w postaci spakowanych w archiwum .ZIP plików: .PDF, .JPEG lub .TIFF. Można załączyć jeden plik w postaci archiwum .ZIP o wielkości nieprzekraczającej 5 MB, zawierający wszystkie opisane pliki. Archiwum powinno zawierać dokumenty, zeskanowane w trybie czarno-białym, w jakości 200 dpi w jednym z trzech formatów: PDF (preferowany), TIFF lub JPEG.

 

Formularze składane dla celów PIT wraz z instrukcjami dołączenia do nich
dodatkowych dokumentów dostępne są na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Natomiast, dokumenty dotyczące obowiązków płatników wynikających z ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych można znaleźć na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z obowiązkiem poboru podatku u źródła czy wymogami dokumentacyjnymi,  prosimy o kontakt z Kancelarią.