Archiwum

Tematy z roku 2024

Maj (2)Czerwiec (1)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

3.06.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

Wygrana Mariański Group – WSA umarza postępowanie z uwagi na instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego

O znaczeniu instrumentalnego wszczynania postępowania karnego skarbowego dla losu postępowania podatkowego przekonujemy w naszych wpisach już od dawna. Tym razem udało nam się przekonać do naszych twierdzeń również wojewódzki sąd…

15.05.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , ,

Kontrole VAT to nie zagrożenie, a realna możliwość – MF podaje liczby

Od dłuższego czasu alarmujemy, że organy KAS wzmożyły działania kontrolne. Czynności, które podejmują urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe są bardziej celowane i poprzedzone analizą systemów informatycznych. Organy zrezygnowały z wyrywkowych…

13.05.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: ,

Moment wszczęcia kks nie jest kluczowy dla uznania instrumentalności – ważne orzeczenie

O powszechnej praktyce wszczynania postępowań karnych skarbowych przeciwko podatnikom, wobec których organy podatkowe nie są w stanie wydać decyzji podatkowej określającej zobowiązanie przed upływem biegu terminu przedawnienia, pisaliśmy i rozmawialiśmy…

26.04.2024 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

KSeF – termin wejścia w życie odległy – ale czy aż tak?

KSeF to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Ma on zastąpić prawie w całości tradycyjne papierowe oraz elektroniczne faktury. Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne.…

25.04.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , , ,

Naruszenia w gromadzeniu materiału dowodowego mają znaczenie! Mariański Group wygrywa kolejną sprawę przed WSA.

Kancelaria Mariański Group po raz kolejny udowodniła przed WSA, że wybór drogi na skróty przy gromadzeniu materiału dowodowego przez organy podatkowe nie może doprowadzić do określenia zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynika z deklaracji podatkowej.

15.04.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: ,

Podatek u źródła pod lupą skarbówki – rośnie liczba kontroli celno-skarbowych

Szeroka i nagła zmiana przepisów prawa podatkowego, zapoczątkowana wprowadzeniem Polskiego Ładu, wyodrębniła nowe obszary kontroli, które przynoszą realne wpływy do budżetu państwa. Na pierwszy plan wysuwa się tu podatek u…

3.04.2024 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi:

Nie każde zabezpieczenie przyszłego zobowiązania podatkowego jest zasadne

W jednej ze spraw podatkowych, w których Kancelaria reprezentuje podatnika, organ podatkowy dokonał bezzasadnego zabezpieczenia na majątku strony postępowania. Jego zdaniem zabezpieczenie było zasadne z uwagi na wyzbywanie się składników majątku…

19.03.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

KKS – lek na grzeszki organów podatkowych czy narzędzie do ścigania przestępców skarbowych?

O tym, że postępowanie karne skarbowe idzie w parze z postępowaniem podatkowym wie praktycznie każdy, wobec kogo organy podatkowe prowadziły lub prowadzą postępowanie podatkowe. Regułą jest, że na etapie, na…

4.03.2024 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Coraz mniej interpretacji – dlaczego organy nie wspierają podatników?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił w ubiegłym roku wydania ponad 1,3 tys. interpretacji indywidualnych, a w 999 przypadkach umorzył już rozpoczęte postępowania. Dodatkowo, ponad 4,7 tys. wniosków pozostało bez rozpatrzenia…

15.02.2024 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi: ,

Stanowisko TSUE: Ciężar udowodnienia oszustwa w VAT ponosi fiskus.

W minionym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko co do kwestii ciężaru dowodowego przy udowodnieniu oszustwa podatkowego w podatku od towarów i usług…

1.02.2024 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , , ,

Jak udowodnić organom, że transakcja podmiotów powiązanych była rynkowa – o roli dokumentacji cen transferowych w kontroli podatkowej

Gdy weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające warunki, na jakich podmioty powiązane mogą ze sobą współpracować, nikt nie spodziewał się, że po kilku latach ich obowiązywania będzie to najczęściej kontrolowany…

19.01.2024 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

KSeF – dalej niż bliżej – dlaczego podatkowa rewolucja przesuwa się w czasie i na jak długo?

KSeF to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Ma on zastąpić prawie w całości tradycyjne papierowe oraz elektroniczne faktury. Obecnie korzystanie z tego…

10.01.2024 | Autor: Krzysztof Cieplucha

Tagi: , ,

Odmowa wszczęcia postępowania, czyli panaceum Dyrektora KIS na wszelkie wątpliwości

W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma trzy miesiące na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. W sprawach, w których wnioskodawcy zwracają się o dokonanie…

28.12.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: ,

Nowe zasady w zakresie rozliczania daniny solidarnościowej i odliczenia strat z lat ubiegłych

Osoby osiągające dochody ponad 1 000 000 zł muszą odprowadzać do budżetu Państwa dodatkowe 4% daniny solidarnościowej. Taka regulacja obowiązuje od 2019 r. i od tego czasu nie milkną też…

6.12.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Termin na złożenie TPR – przedłużony – lecz nie całkiem odległy! Podatniku, wykorzystaj ten czas i nie daj się zaskoczyć organom podczas kontroli!

Ministra Finansów w dniu 24 listopada 2023 r. podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.   Ostateczny termin – 31 stycznia 2024 r.   Rozporządzeniem…

20.11.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: , ,

Sprzedaż na platformach cyfrowych – nadchodzą wzmożone kontrole

Sprzedaż na platformach cyfrowych takich jak Vinted, Allegro czy Amazon od wielu lat rozwija się bardzo dobrze. Za ich pośrednictwem działają zarówno podmioty profesjonalne, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności…

15.11.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Dodatkowy czas na analizę transakcji z podmiotami powiązanymi – termin na złożenie TPR – wydłużony

Podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje obligujące do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia dokumentacyjnego) muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego za pomocą specjalnej platformy internetowej…

30.10.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) – jakie zmiany planuje Ministerstwo?

Podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje obligujące do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia dokumentacyjnego) muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego za pomocą specjalnej platformy internetowej…

20.10.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Jesteś podmiotem powiązanym? Spiesz się – koniec terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych coraz bliżej.

W poprzednich latach termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych był wydłużany do końca miesiąca grudnia roku następującego po roku podatkowym, który dokumentacja taka obejmowała. Podstawą działań prolongujących omawiany termin był…

9.10.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

#MiejKontrolęNadKontrolą: Puk, puk, skarbówka – kilka słów o nabyciu sprawdzającym

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz swój sklep lub punkt usługowy? Powinieneś przygotować się na regularne wizyty tzw. „tajemniczego klienta” ze skarbówki. Od 2021 r. urzędnicy posiadają nowe narzędzie do kontrolowania takich…

12.09.2023 | Autor: Aneta Chałat

Tagi: , , ,

Zakres i ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym – kiedy inicjatywa leży po stronie organu

Podmiotem zobowiązanym do dowodzenia w trakcie toczącego się postępowania podatkowego jest organ podatkowy. Z treści art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej wypływa wprawdzie zasada, w świetle której, to na organach…

6.09.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi:

Podatek PCC. Planujesz zakup mieszkania lub domu? Poznaj zmiany w tym zakresie.

Planując zakup mieszkania, czy też domu należy pamiętać o przeanalizowaniu podatkowych aspektów tej transakcji. Zwłaszcza, że od 31 sierpnia 2023 r. obowiązują zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek…

18.08.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi:

Zwolnienie z podatku u źródła – koncepcja „beneficial owner”

Organy podatkowe coraz częściej korzystają z pojęcia rzeczywistego właściciela, w celu ograniczenia prawa do korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła. Z kolej, aby podmiot mógł skorzystać z…

24.07.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi: , ,

Czy wiesz kiedy środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?

Czynność egzekucyjna organu nie odniesie skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, gdy organ II instancji wyda decyzję reformatoryjną, w której określi podatnikowi stratę podatkową. W takiej sytuacji zastosowany środek…

17.07.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi: , ,

Ordynacja podatkowa – rewolucyjny projekt zmian

  Ministerstwo Finansów tak szybko jak poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w Ordynacji Podatkowej (dalej jako: „OP”), tak szybko z tego pomysłu się wycofało. Zgodnie ze stanowiskiem…

11.07.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi:

Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy dochody z najmu nieruchomości uzyskuje w ramach działalności – jednolita linia orzecznicza NSA.

O zaliczeniu dochodów z najmu nieruchomości do zysków z działalności gospodarczej decyduje sam przedsiębiorca. To czy najem jest związany, czy nie z prowadzeniem działalności gospodarczej, zależy od zamiaru podatnika, który…

5.06.2023 | Autor: Patrycja Glinka

Tagi:

TSUE: Pozorność lub nieważność transakcji nie zawsze wykluczy prawo do odliczenia VAT.

  W wyroku z dnia 25 maja 2023 r. TSUE jednoznacznie stwierdził, że art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, negujący możliwość odliczenia VAT przez podatnika…

23.05.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Kolejna wygrana przed WSA zespołu Mariański Group!

Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną skorzystania z prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. Organy podatkowe obu instancji utrzymywały w tym aspekcie przekonanie, iż podstawowe znaczenia fakt, czy podatnik rzeczywiście…

16.05.2023 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Sukces Mariański Group w rozprawie przed WSA w Łodzi

Wygraliśmy postępowanie, w którym organ podatkowy twierdził, że ulga mieszkaniowa ma służyć realnemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej beneficjenta. Wobec tak postawionej tezy, urząd odmówił podatniczce prawa do skorzystania z przedmiotowej…

21.04.2023 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

17. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego. Adam Mariański liderem w CIT.

Kapituła 17. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) został po raz trzeci prof.…

4.04.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , ,

Okres pandemii nie zawiesił biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – przełomowa uchwała NSA w składzie 7 sędziów.

27 marca 2023 r. zapadła uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która rozstrzyga największą w ostatnich kilku latach zagadkę w zakresie stosowania prawa podatkowego. Zagadkę, z jaką przyszło zmierzyć się…

9.03.2023 | Autor: Marcin Konarski

Tagi:

Dlaczego mam kontrolę podatkową?

W ostatnich wpisach staraliśmy się przybliżyć, jakie branże urzędnicy w szczególności biorą pod przysłowiową „lupę”, przez co w większym stopniu, narażone są one na kontrole i postępowania podatkowe. Tym razem…

1.03.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi:

Kolejna wygrana przed NSA

Opis w telegraficznym skrócie. Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną straty w zeznaniu rocznym składanym na potrzeby podatku dochodowego. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie zastosował środek egzekucyjny,…

27.02.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: , ,

Sukces Mariański Group w rozprawie przed NSA

Wygraliśmy postępowanie, w którym organ podatkowy twierdził, że wynajmowanie nieruchomości przez osobę fizyczną  miało charakter działalności gospodarczej, w konsekwencji czego określił zobowiązanie podatkowe w dużo wyższej wysokości niż zadeklarowane. Organy…

31.01.2023 | Autor: Lidia Syrek - Gerstenkorn

Tagi: ,

Prawo wykonawcy do odliczenia podatku VAT mimo bezprawnego działania podwykonawcy – kluczowa dobra wiara podatnika.

Zasadą w obrocie gospodarczym jest, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za swoje własne. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi reguła ta nie ma jednak zastosowania na gruncie…

11.01.2023 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: , ,

Branża budowlana nadal na topie listy organów – trendy w kontrolach’2023

Statystyki wskazują na coraz większą skuteczność przeprowadzanych kontroli podatkowych i precyzyjność w działaniach Organów. Kontrole u podatników wszczynane są rzadziej. Kiedy jednak już się to dzieje, Organ przychodzi najczęściej z…

19.12.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Urzędowe listy z „życzeniami” na Święta i Nowy Rok. Zintensyfikowane działania organów wobec zbliżającego się końca roku.

Święta Bożego Narodzenia i okres trwający do Nowego Roku, to czas odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych. Nie zawsze jednak tak jest. W przypadku urzędów koniec roku kalendarzowego, to również…

2.11.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Falstart organów – czyli jak skutecznie przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2015 rok

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. To podstawowa zasada wynikająca z przepisów prawa podatkowego, która ma zapewnić…

17.10.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Wszczynanie KKS przez organy – jak skutecznie walczyć z plagą niekompetentnych działań urzędników

W najbliższym czasie można spodziewać się zintensyfikowanych czynności organów w obszarze zobowiązań podatkowych powstałych w 2016 r. Działania te będą nakierowane w głównej mierze na przerwanie biegu przedawnienia w tych…

13.09.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi:

Kiedy można wykreślić hipotekę przymusową? – czyli, jak skutecznie walczyć z egzekucją z nieruchomości

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi możliwość zabezpieczenia na nieruchomości dłużnika na wypadek niespełnienia przez niego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jest ona…

5.08.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: , ,

Nadużycia ze strony organów na horyzoncie – plany zmian w KKS

Ustawodawca planuje kolejne zmiany w przepisach. Tym razem sięga do regulacji karnych skarbowych. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jak wpłyną one na sytuację podatnika? Czy można będzie nadal stosować…

28.06.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Postępowania zabezpieczające w ofensywie – czy warto „negocjować” z organem?

Obecna sytuacja gospodarcza wywołana przez wiele czynników  (m.in. pandemię, wojnę w Ukrainie czy wzrost wydatków na politykę socjalną), doprowadziła do sukcesywnego wzrostu inflacji. Wzrost cen i kosztów życia, przy zdecydowanie…

13.06.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Fiskus chce coraz więcej – jak organ może się zabezpieczyć na majątku podatnika?

Polski Ład zawiera liczne modyfikacje, zmiany, jak i nowe przepisy, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do kontroli, a w ich następstwie do postępowań podatkowych. Pojawiły się także nowe rozwiązania w…

16.05.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Prawo podatkowe a przepisy covidowe – czy przepisy pandemiczne mają wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?

Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego…

25.04.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe. Jak uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami w zarządzaniu spółką?

Członkowie zarządu spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej ponoszą solidarną odpowiedzialność, całym swoim majątkiem, za zobowiązania podatkowe…

29.03.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Jak działa zasada dwuinstancyjności – czyli organ na cenzurowanym

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że ta sama sprawa jest rozpoznawana przez dwa niezależne od siebie organy. Zatem, w przypadku uzyskania negatywnego rozstrzygnięcia, podatnik może się od niego odwołać,…

17.03.2022 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

Czy przedsiębiorca może “kupić sobie święty spokój”?

W ostatnich latach można zaobserwować zdecydowane zaostrzenie polityki finansowej, w tym zwiększenie skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych, czy celno – skarbowych – nie bez echa pozostają także rozwiązania wprowadzone…

10.03.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Pełnomocnik ogólny – wsparcie dla podatnika nie tylko na wypadek kontroli – czyli dlaczego warto zaufać profesjonaliście

Na przestrzeni ostatnich lat liczba kontroli przedsiębiorców zmniejszyła się, ale znacznie wzrosła kwota stwierdzonych uszczupleń podatkowych. W praktyce oznacza to, że kontroli ogółem jest mniej, ale celniej trafiają w podmioty,…

16.02.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Organy nie zawsze mają rację. Czyli jak skutecznie walczyć z karami porządkowymi…

Szczególnie w trakcie kontroli organy zobowiązują podatników do przedkładania różnych dokumentów, a także składania wyjaśnień. Z reguły – w przypadku niedostarczenia informacji w wyznaczonym terminie – wezwania te są opatrzone…

28.01.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , ,

Brak adresu podatnika – nie jest przeszkodą do skutecznego wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego bez jego udziału.

Postępowanie podatkowe jest inicjowane przez doręczenie stronie postanowienia o jego wszczęciu. Powyższe postanowienie urząd doręcza stronie z urzędu. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, co w przypadku braku adresu lub…

3.01.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Uwaga! – na nieskuteczne postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług

W praktyce podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często spotykają się z problemem terminowego zwrotu przez organ podatku od towarów i usług. Z wielu przyczyn zwroty różnicy podatku VAT podlegają przedłużeniu. Niemniej,…

12.11.2021 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

Webinar: Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu

17 listopada br. (godz. 10.00) zapraszamy na webinar:Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu Polski Ład zawiera liczne propozycje modyfikacji, zmian, jak i nowych przepisów, które będą miały bezpośrednie zastosowanie…

9.11.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , , ,

Podatniku – nie bądź bierny w postępowaniu podatkowym!

Postępowanie podatkowe (jak i kontrolę) prowadzi organ. Zatem, to na organie podatkowym spoczywa podjęcie w toku postępowania wszelkich niezbędnych czynności w celu wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Oznacza to,…

23.09.2021 | Autor: Wojciech Słapczyński

Tagi: ,

Wygrana MG – oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od VAT przy sprzedaży nieruchomości może być złożone w akcie notarialnym

Wyprzedziliśmy zmiany wprowadzane przez SLIM VAT 2! Oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości mogło być składane w akcie notarialnym również przed 1 października 2021 r.   Kolejny sukces…

16.09.2021 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Klient MG uniewinniony

W sprawie karnej, w której brali udział prawnicy zespołu prawa karnego i karnego skarbowego Mariański Group Klient Kancelarii został uniewinniony od stawianych mu zarzutów opartych o przepisy kodeksu karnego i…

13.09.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Czynności w postępowaniach karnoskarbowych – nadal instrumentalne i pozorne

Organ kończy postępowanie podatkowe decyzją ostateczną, która zapaść powinna przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jedną z przesłanek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest wszczęcie postępowania w sprawie o…

28.07.2021 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Nie musisz płacić najwyższej stawki podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obciąża zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Obciążenie nim tych ostatnich jest jednak nieporównywalnie większe. Skrupulatne przeanalizowanie własnej sytuacji prawno-podatkowej jest w stanie niemal pięciokrotnie zmniejszyć wielkość…

22.07.2021 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Przełamaliśmy niekorzystną linię orzecznictwa NSA! Nieopodatkowana wymiana udziałów dotyczy także sp. z o.o. w organizacji.

Kolejny sukces Mariański Group & wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Orzeczenia,  o których mowa poniżej stanowią przełamanie obowiązującej od 2009 r. i niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej. W dniu dzisiejszym…

16.06.2021 | Autor: Martyna Derach

Tagi: , ,

Interpretacje 590 – gwarancja dla inwestora, czy przyczynek do kontroli?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne założenia Polskiego Ładu – tym razem są to propozycje, które mają skłonić strategicznych inwestorów krajowych i zagranicznych do zakładania i prowadzenia działalności w Polsce.   Udogodnieniem…

10.06.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Kontrola fiskusa? Przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – wyrok NSA

Kontrole podatkowe i kontrole celno – skarbowe dotyczą różnych aspektów działalności przedsiębiorcy. W zasadzie każdy jej przejaw podlega ocenie i kontroli. Kontrole podatkowe oraz celno – skarbowe prowadzone są w…

2.06.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , , ,

Najem prywatny – najem biznesowy – uchwała 7 sędziów NSA.

W dniu 24.05.2021r. ukazała się bardzo ważna uchwała składu 7 sędziów NSA (I FSP 1/21) w sprawie wpływu wszczęcia postepowania w sprawie KKS na bieg terminu przedawnienia. Pisałem o niej…

25.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Rewolucji ciąg dalszy …. KKS przegrywa z przedawnieniem.

W dniu 24.05.2021r. ukazała się bardzo istotna i długo oczekiwana uchwała składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej sądowej kontroli biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (I FPS 1/21). Uchwała została…

13.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników za instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych

Na tle instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych wyłącznie w celu sztucznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia powstaje pytanie o odpowiedzialność urzędników skarbowych nadużywających w ten sposób prawo.   Odpowiedzialność dyscyplinarna  …

7.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

KKS. Opinia ekspercka.

Nasza opinia ekspercka po raz kolejny przekonała urząd celno – skarbowy o instrumentalnym wszczęciu KKS, a tym samym z sukcesem zakończyła  postępowanie podatkowe.     Nasza kancelaria na zlecenie klienta…

30.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Brak sankcji VAT przy dostawie nieruchomości – wyrok TSUE C-935/19

W dniu 15.04.2021r. TSUE podjął bardzo istotny wyrok dotyczący stosowania przez podatników nieprawidłowej stawki podatku przy dostawie nieruchomości i dopuszczalności ustalania przez organy podatkowe tzw. sankcji VAT. Zdarza się, że…

27.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Wyrok TK z 24.02.2021r. w sprawie podatku od nieruchomości SK 39/19

Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”  …

8.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zawieszenie biegu przedawnienia – wojny ciąg dalszy

Kontrole podatkowe oraz celno – skarbowe ze swej istoty wiążą się ze znaczną uciążliwością dla kontrolowanych. Uprzywilejowana pozycja fiskusa jest oczywista.   Przesłanki zabezpieczenia   Ostatnio jednak coraz wyraźniej widać…

1.04.2021 | Autor: admin

Tagi:

Spokojnych Świąt życzy Zespół Mariański Group

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy spokoju, wytchnienia od codzienności oraz mnóstwa tak bardzo teraz potrzebnego wiosennego optymizmu. Zespół Mariański Group  

10.03.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Agresywne kontrole fiskusa – cisza przed burzą

Ministerstwo Finansów podało informacje o kontrolach przeprowadzonych w ubiegłym roku. Wynika z nich, że w 2020r. urzędy skarbowe (kontrole podatkowe) i urzędy celno – skarbowe (kontrole celno – skarbowe)  wszczęły…

3.03.2021 | Autor: Łukasz Porada

Tagi:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – czy można opóźnić jego wydanie?

W niektórych przypadkach organ podatkowy przedłuża wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach zasłaniając się koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wielokrotnie wymagane w obrocie gospodarczym, w…

26.02.2021 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Niepokojąca praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe regulacje na gruncie Kodeksu karnego wprowadzające zaostrzoną odpowiedzialność karną za tzw. przestępstwa fakturowe (art. 270a KK, art. 271a KK oraz art. 277a –…

25.01.2021 | Autor: Magdalena Olszewska

Tagi:

Sprawdź, czy płacisz podatki tam, gdzie powinieneś

Rok 2021, podobnie jak poprzednie, może być śmiało nazwany rokiem rewolucji podatkowych. W natłoku głośnych zmian (np. estoński CIT, czy spółki komandytowe), warto również pamiętać o tych mniej medialnych, które…

4.01.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Uwaga! – na nieskuteczne postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług

W praktyce podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często spotykają się z problemem terminowego zwrotu przez organ podatku od towarów i usług. Z licznych, bowiem przyczyn zwroty różnicy podatku VAT podlegają przedłużeniu.…

30.12.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

W 2021 roku dobrej passy życzy Mariański Group.

  Dla przedsiębiorców rok 2020 okazał się dużym wyzwaniem. Prowadzenie biznesu wymagało i nadal wymaga szczególnej troski.  W Mariański Group wspieramy przedsiębiorców wyjątkowo mocno. Naszym Klientom, Partnerom i Przyjaciołom w…

14.12.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Złe długi – odzyskaj zapłacony podatek VAT

Korzystny dla podatników wyrok TSUE, dotyczący prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, zapadł w dniu 15 października 2020r. (C-335/19). Orzeczenie zostało opublikowane w dniu 7 grudnia 2020r.…

8.12.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Nie zawsze wygrywa „pozornie” silniejszy

Wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą prawidłowości i zasadności amortyzacji znaków towarowych przy udziale spółki prawa cypryjskiego. Opisywanie zagadnienie nawiązuje do mojego ostatniego wpisu sprzed tygodnia, dotyczące pozorności czynności prawnych. Wówczas komentowałem…

30.11.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Organy nie mogą podnosić obejścia prawa w stosunku do czynności podjętych przed wejściem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – wygrana przed WSA.

Orzeczenie dotyczy podjętych przez podatnika działań optymalizacyjnych, które ostatnio są przedmiotem częstych kontroli przez organy podatkowe.

30.10.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Przedawnienie – początek nowego

W dniu 30.07.2020r. ukazały się dwa szczególnie istotne dla podatników wyroki NSA (I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20) dotyczące wpływu wszczęcia przez organy podatkowe postępowania karnego skarbowego na zawieszenie…

21.10.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Urzędy skarbowe w nowej odsłonie

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić z początkiem 2021 roku zmiany dotyczące wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Obsługą firm o przychodach powyżej 50 mln euro zajmie się jeden urząd skarbowy o zasięgu krajowym. Pozostałe…

1.10.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Czy jesteś przygotowany na kontrole podatkowe optymalizacji podatkowych? Wybierz najlepszych specjalistów w Polsce.

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie administracji skarbowej optymalizacjami podatkowymi przeprowadzanymi jeszcze przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (15.07.2016). W ostatnich miesiącach przybrały one na sile, bowiem zbliża się…

24.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Kontrole Tarczy Finansowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział kontrole przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR, w szczególności dotyczy to pomocy kierowanej do mikro, małych i średnich firm (MŚP). …

18.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

W dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzający obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.  Obowiązek  ma dotyczyć: podatników, których przychody…

9.09.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Kontrole struktur z wykorzystaniem spółek słowackich

Do końca 2014 roku polscy przedsiębiorcy szeroko korzystali ze słowackich spółek komandytowych (komanditná spoločnost’ – k.s..) często używając jako podmiotów holdingowych dla działalności prowadzonej w Polsce i zagranicą. Popularność tego…

5.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Kontrole cen transferowych

Wielokrotnie już pisaliśmy o wzmożonych kontrolach podatkowych i celno – skarbowych. Przewidując nowe obszary kontroli trafiliśmy w sedno sprawy.  Jak się okazało organy podatkowe wytypowały do specjalistycznych kontroli w zakresie…

26.08.2020 | Autor: Mariusz Miśkiewicz

Tagi: , , ,

Wynagrodzenia kadry zarządzającej na celowniku fiskusa

Programy motywacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenia oparte o pochodne instrumenty finansowe w zakresie zainteresowań skarbówki. Duże podmioty – zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym oraz instytucje finansowe – w celu zwiększenia zaangażowania…

19.08.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Korekta deklaracji po kontroli podatkowej nie chroni przed odpowiedzialnością karną! Nowa niebezpieczna praktyka organów ścigania

Wyobraźmy sobie sytuację, z którą większość przedsiębiorców miała do czynienia. Dochodzi w stosunku do nas (przedsiębiorców) do wszczęcia kontroli podatkowej, czy też celno-skarbowej. Z ustaleń kontrolujących wynika, że nasze rozliczenia…

11.08.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , , ,

Uwaga! Kontrole!

Rozwiązania wprowadzane w Polsce, które mają pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu stanu epidemii i jego skutków, polegają głównie na przyznaniu im środków finansowych. Nie mam żadnych wątpliwości, że prawidłowość ich wykorzystania…

11.08.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Profesor Mariański dla Business Insider Polska: Bezpodstawne wszczynanie postępowań karnych nie może wywoływać negatywnych skutków dla podatnika i jednocześnie pozytywnych dla organu…

Do tej pory organy podatkowe praktykowały bardzo niekorzystne działania dla podatników polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa…

31.07.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Przedawnienie – nowe podejście…

Do tej pory organy praktykowały bardzo niekorzystne dla podatników działania polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa przed…

9.07.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: , ,

Odroczenie obowiązku raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Nawiązując do ostatniego wpisu dotyczącego obowiązków raportowania MDR, informujemy, że pojawił się projekt rozporządzenia[1], który odracza obowiązujące dotąd terminy na dokonanie zgłoszeń. Wydłużeniu podlegają terminy dotyczące wymiany informacji podatkowych i…

6.07.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , , ,

Magazyn call-off stock – zasady rozliczeń

Unijna dyrektywa 2018/1910 dotycząca procedury call-off stock została wreszcie implementowana do polskiego porządku prawnego. Przepisy ustawy o VAT w tym zakresie weszły w  życie z dniem 1 lipca 2020 r.…

30.06.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Rachunki spoza białej listy – korzystne zmiany w zakresie wpłat

Z dniem 1 lipca b.r. wejdą w życie przepisy wprowadzające ułatwienia w stosunku do płatności na rachunki kontrahentów niezgłoszone do wykazu podatników VAT.   Co wynika z dotychczasowych regulacji?  …

24.06.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: , ,

MDR – niektóre schematy trzeba raportować ponownie

22 czerwca 2020 r. prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej zmieniającą przepisy dotyczące MDR i implementującą regulacje dyrektywy ATAD2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.   Konieczność ponownego raportowania schematów…

22.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Rozłożenie na raty zapłaty podatku – Q&A

Nawiązując do wpisu, który dotyczył instytucji rozłożenia na raty zapłaty podatku na gruncie Ordynacji podatkowej, postanowiliśmy przedstawić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Dziękujemy za zainteresowanie tematem. Poniżej prezentujemy…

18.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Jak skutecznie rozłożyć na raty zapłatę podatku

W niniejszym wpisie dowiesz się, w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Ostatni wpis dotyczący instytucji odroczenia terminu płatności cieszył się dużą popularnością, będącą najpewniej…

4.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , ,

Odroczenie terminu płatności podatku Q&A

Nawiązując do ostatniego wpisu opublikowanego na naszym blogu, który dotyczył instytucji  odroczenia terminu płatności.  Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam w tej kwestii pytania.    Czy odroczenie zapłaty…

1.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Jak skutecznie odroczyć płatność podatku?

W niniejszym wpisie dowiesz się w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Jest to o tyle istotne dla przedsiębiorców, że każde takie odroczenie terminu, ułatwia podatnikom…

28.05.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Nowy JPK_VAT dopiero od października?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT. W jego ocenie, nowe obowiązki powinny obowiązywać dopiero od 1 października 2020r., tj. trzy miesiące…

25.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Najpierw wsparcie potem kontrola

  Jeśli odpowiesz twierdząco na co najmniej dwa pytania, ten wpis jest skierowany właśnie do Ciebie:   Czy w związku z epidemią COVID-19 występowałeś o wsparcie dla prowadzonej działalności gospodarczej…

21.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Nowa matryca stawek VAT jednak nie od 1 kwietnia 2020 r. Q&A

1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana – z wyjątkami – od…

18.05.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Odmrożenie terminów procesowych –  Tacza 3.0.

Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.…

14.05.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Podatniku, nie zapominaj o uldze na złe długi

Nieuregulowanie należności w terminie może mieć wpływ na rozliczenia VAT, CIT i PIT. Temat ten powinien zwrócić szczególną uwagę dłużników, którzy mimo przestoju gospodarczego, muszą rzetelnie wypełniać obowiązki podatkowe –…

12.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Kontrola celno-skarbowa bez obecności funkcjonariusza Q&A

Coraz częściej otrzymujemy wiadomości, w których pytacie nas o zmiany dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych. W związku z ogarniającą nas epidemią, ustawodawca zdecydował się na redukcję pewnych…

7.05.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

MDR – szansa na interpretację?

Sąd administracyjny potwierdził prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowisko to odbiega od poglądu prezentowanego dotychczas przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otwiera ono jednak furtkę do…

4.05.2020 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

TP-R. Nowy wymiar raportowania cen transferowych. Czy jesteś gotowy sprostać nowym obowiązkom?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie cen transferowych nie tylko zmodyfikowały zakres dokumentacji podatkowej, wprowadziły obowiązkowe przygotowywanie analiz danych porównawczych, ale również wdrożyły nowoczesny system raportowania danych.…

30.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zmiana właściwości miejscowej urzędów skarbowych

Minister finansów planuje zmienić zadania i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej, które będą mogły być wykonywane przez organy z całego kraju. Uzasadnieniem jest usprawnienie obsługi podatników. Kij ma jednak dwa końca…

29.04.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

14. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego – Profesor Mariański liderem w CIT

Kapituła 14. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) został ponownie prof. dr hab.…

27.04.2020 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , , ,

Czy jesteś gotowy potwierdzić rynkowość cen transferowych za 2019 r. ?

  Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana treści oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które  podatnicy będą zobowiązani złożyć…

23.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Stan epidemii – zawieszenie biegu terminów procesowych.

Termin procesowy  możemy zdefiniować, jako  termin na dokonanie określonej czynności, zarówno przez podatnika, jak i przez organ podatkowy. Termin procesowy może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony…

15.04.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Profesor Mariański dla magazynu Forbes: Prowadzenie biznesu w Polsce to brawura…

Przed epidemią Covid-19 prof. dr hab. Adam Mariański udzielił wywiadu dla magazynu Forbes. Już wtedy powadzenie w Polsce było brawurą, czym (ono) będzie po epidemii… tego się dopiero dowiemy. Kiedyś…

1.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Interpretacje indywidualne nie są już gwarancją bezpieczeństwa dla podatników

Do niedawna interpretacje indywidualne uważane były za skuteczny element ochrony interesu podatników. W związku z tym podatnicy chętnie korzystali z tej instytucji, składając wnioski  o zajęcie stanowiska przez organ podatkowy…

30.03.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , , ,

Pakiet antykryzysowy – wzory wniosków o odroczenie płatności VAT & CIT lub rozłożenie jej na raty

Pandemia spowodowana przez COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na każdą sferę życia, ograniczając nie tylko naszą wolność osobistą, ale również w poważnym stopniu zakłócając bądź całkowicie wyłączając możliwość prowadzenia działalności…

26.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Tarcza antykryzysowa – zawieszenie terminów procesowych

Trwają intensywne prace nad przepisami wchodzącymi w skład tzw. tarczy antykryzysowej, zawierającej regulacje mające na celu ochronę interesów i praw przedsiębiorców oraz podatników. Jednym z jej elementów są przepisy, dotyczące…

24.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Kiedy jest dopuszczalna blokada rachunków bankowych podatnika na 72 godziny (STIR)

Blokada rachunku bankowego to instytucja, która zaczęła obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r. i nie doczekała się jeszcze zbyt wielu orzeczeń, ani komentarzy. Dlatego każda rzeczowa wypowiedź oraz wyrok sądu…

19.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

CEIDG. Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – skutki dla podatnika.

Przedsiębiorca ma obowiązek ujawniać w CEIDG aktualne dane dotyczące prowadzonej działalności, a w przypadku ich zamiany od razu je weryfikować. W szczególności, utrata tytułu prawnego do lokalu może prowadzić do…

10.03.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: , ,

Anomalia transakcji ważniejsza od dochowania należytej staranności

W ostatnim czasie opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2019 r. o sygn. akt I FSK 1609/18. Wyrok ten może mieć duże znaczenie dla podatników, którym…

5.03.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: ,

Pierwsze wznowienia postępowań po wyroku TSUE ws. Glencore

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore Agriculture Hungary może być ważny dla wielu podatników. Trybunał zakwestionował w nim praktyki organów podatkowych, ograniczających…

24.02.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Fiskus przegrywa. Rewolucja w kontroli podatkowej.

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w dniu 19 lutego 2020r. (sygn. akt I FSK 2243/19). Wynika z niego, że fiskus ma zdecydowanie mniej czasu na przeprowadzenie kontroli…

20.02.2020 | Autor: Mariusz Miśkiewicz

Tagi:

IP Box bez ochrony. Dotychczas wydane interpretacje indywidualne nie dają żadnej gwarancji, że prawidłowo rozliczasz podatek.

Wprowadzenie przepisów w zakresie IP Box spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony podatników, w szczególności programistów. Wielu z nich chcąc zabezpieczyć swoje działalności przed ryzykiem podatkowym wynikającym ze stosowania…

3.02.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: ,

Nowelizacja przepisów o białej liście

Kilka dni temu pojawił się projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Ministerstwo Finansów łagodzi w nim wydźwięk funkcjonujących obecnie rozwiązań i daje podatnikom nowy sposób ochrony. Jak…

27.01.2020 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Mariański Group Liderem Polskiego Biznesu 2020

25 stycznia br., w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Podczas Gali wręczone zostały Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. W gronie laureatów XXIX…

27.01.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: ,

MPP. Mechanizm podzielonej płatności objaśniany ponownie

W związku z nowelizacją ustawy VAT, Ministerstwo Finansów wydało 23 grudnia 2019 r. objaśnienia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Wyjaśniono w nich szereg wątpliwości, dotyczących m.in. stosowania obligatoryjnego mechanizmu…

22.01.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: ,

Nowy termin składania PIT-28

  Termin składania PIT-28 W 2020 r. wydłużony został termin na złożenie deklaracji PIT-28. Nie trzeba śpieszyć się już z jej złożeniem do końca stycznia. Podatnicy otrzymali bowiem dodatkowy miesiąc…

17.01.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi:

Mikrorachunek podatkowy – czy wpłacać na niego mandaty?

  Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, który z dniem 1 stycznia został udostępniony każdemu podatnikowi. Problem stanowią zmieniające się nagle, niejasne przepisy oraz niepomocne wyjaśnienia czy brak sprostowania ze strony…

13.01.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT

Minister Finansów wydał 20 grudnia 2019 r. objaśnienia podatkowe, które odnoszą się do zasad korzystania z wykazu podatników VAT. Objaśnienia rozstrzygają istotne wątpliwości, które pojawiły się w trakcie wdrażania tego…

9.01.2020 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , ,

Pakiet Quick Fixes – jakie regulacje wprowadza dyrektywa Rady UE nr 2018/1910?

Dyrektywa Rady UE nr 2018/1910 obejmuje przepisy odnoszące się do transakcji łańcuchowych, warunków umożliwiających zastosowanie stawki 0% oraz procedur magazynów call-off stock. Rozporządzenie 2018/1912 wprowadza z kolei nowe regulacje w…

3.01.2020 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Opóźniona implementacja Dyrektywy Rady UE nr 2018/1910

Polska nie zdążyła wdrożyć Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2018/1910. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie miał prawo do bezpośredniego jej stosowania. Powyższe regulacje obejmują nowe…

30.12.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Twój e-PIT wciąż NIE dla przedsiębiorców

Rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie wstępnego wypełniania zeznań podatkowych i udostępniania ich dla podatników na Portalu Podatkowym. Z projektu wynika, że przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać na możliwość skorzystania…

27.12.2019 | Autor: Łukasz Porada

Tagi:

Biuro wirtualne nie będzie adresem siedziby spółki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 13 listopada 2019 r. wyrok, w którym wypowiedział się na temat rejestracji spółek w biurach wirtualnych. W kontekście oszustw w podatku od towarów i usług, możliwość…

23.12.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Mariański Group na Święta & Nowy Rok

Wszystkim naszym Klientom, Partnerom & Przyjaciołom,Świąt wypełnionych radością i spokojem,a w Nowym Roku szczęścia i dobrej passy,dzięki którym wszystkie działania zakończą się sukcesemżyczyZespół Mariański GroupTutaj w świątecznej odsłonie: https://www.youtube.com/watch?v=ZnMLqGmeYi8&t=129s

17.12.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Wyrok TSUE. Szansa na wznowienie postępowań dotyczących zwrotu lub odliczenia VAT zakończonych prawomocną decyzją.

W dniu 16 grudnia 2019 r. opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie węgierskiej spółki Glencore C-189/18 dotyczący zgodności z prawem Unii Europejskiej wykorzystania dowodów zebranych w…

10.12.2019 | Autor: Martyna Derach

Tagi: ,

Wygrana przed WSA. Moment dokonania korekty podatku VAT w przypadku zastosowania błędnej stawki.

Nasza Kancelaria wygrała kolejną sprawę, tym razem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) we Wrocławiu  –  o czym niezmiernie miło nam poinformować. Sąd wydanym wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji…

28.11.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Dokumentacja cen transferowych – czy strata u wspólnika spółki osobowej ma znaczenie dla obowiązków spółki w tym zakresie ?

Dokumentacja cen transferowych – obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy pozwalają na wyłączenie obowiązku sporządzenia dokumentacji w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w danym roku podatkowym nie poniosły straty…

21.11.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi: , , , , ,

Decyzja o wsparciu a sposób korzystania. Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną, nr DD5.8201.10.2019. Rozstrzygnął w ten sposób kolejne wątpliwości dot. sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem…

15.11.2019 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: ,

Definicja ceny transferowej. Dokumentacja TP a wynagrodzenia członków zarządu.

Przed nowelizacją z 1 stycznia 2019 r. definicja ceny transferowej była szeroka i nieścisła. Na jej tle powstawały liczne wątpliwości interpretacyjne, między innymi w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji polegających na…

12.11.2019 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: , ,

Spory dotyczące podwójnego opodatkowania i APA. Ustawa podpisana.

Prezydent podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania z wyjątkami wskazanymi w…

6.11.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , ,

(Nie)oczekiwane skutki zastosowanie instytucji safe harbour w zakresie cen transferowych & w świetle przepisów MDR.

Raportowaniu MDR podlegają uzgodnienia, w ramach których wykorzystuje się wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów dotyczących cen transferowych. Takim uproszczeniem będzie np. rozwiązanie typu „bezpieczna przystań” (ang.…

31.10.2019 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: , , ,

Doręczenie postanowienia podatnikowi ważniejsze od momentu jego wydania

Wyrok WSA. Doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT decyduje o upływie terminu do zwrotu.

28.10.2019 | Autor: Mariusz Miśkiewicz

Tagi: ,

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – pół roku na zgłoszenie danych do rejestru

  Od 13 października 2019 roku zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Podmioty zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym, a istniejące przed wejściem w życie przepisów o Centralnym…

24.10.2019 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: ,

Elektroniczne akta – ułatwienie dla podatnika

Elektroniczne akta ułatwią życie podatnikom? Wraz z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nastąpi niemała zmiana przy przeglądaniu akt toczącego się postępowania podatkowego. Elektroniczne akta a obecna sytuacja Digitalizacja coraz większej ilości…

21.10.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

WIS: jak uzyskać potwierdzenie stawki VAT?

Już w listopadzie b.r. wejdą w życie przepisy, na mocy których podatnicy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w celu prawidłowego zaklasyfikowania towarów i usług…

18.10.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Wpłata na rachunek wirtualny bez ryzyka podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wpłata na rachunek indywidualny powiązany z rachunkiem dostawcy towarów/usługodawcy ujawnionym na białej liście nie będzie wiązać się z sankcjami podatkowymi, które mają wejść w…

14.10.2019 | Autor: Martyna Derach

Tagi: ,

Płatności – krótsze terminy,wyższe odsetki i inne rozwiązania. Ograniczenie zatorów płatniczych.

Płatności, krótsze terminy czy wyższe odsetki – przyjrzyjmy się nowym rozwiązaniom. 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw…

10.10.2019 | Autor: Łukasz Porada

Tagi:

Fiskus. Dokumentowanie wydatków paragonami.

W ostatnim czasie fiskus wydał interpretację indywidualną o korzystnej treści dla przedsiębiorców. Pozwalającą w niektórych przypadkach dokumentować poniesione koszty za pomocą paragonu. Jest to zmiana o 180 stopni w stosunku…

7.10.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Jak ustalać stawkę VAT od listopada 2019 r.? 

Już 1 listopada w życie wejdzie ustawa z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach, dotyczących nowej matrycy stawek…

30.09.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , , ,

Interpretacje. Podatnicy skazani na… objaśnienia.

Fiskus konsekwentnie odmawia wydawania interpretacji przepisów dotyczących raportowaniu schematów podatkowych. Argumenty, którymi się posługuje nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa.   Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., przepisy o obowiązkowym…

27.09.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Indywidualny Mikrorachunek Podatkowy już 1 stycznia 2020 r.

Informatyzacja rozliczeń z fiskusem wkracza w kolejny etap rozwoju. Do końca 2019 roku zostaną zamknięte stare rachunki rozliczeniowe urzędów skarbowych służące do obsługi podatków VAT, PIT, CIT. Zostaną one zastąpione…

26.09.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , ,

Indywidualny Mikrorachunek Podatkowy już 1 stycznia 2020 r.

Informatyzacja rozliczeń z fiskusem wkracza w kolejny etap rozwoju. Do końca 2019 roku zostaną zamknięte stare rachunki rozliczeniowe urzędów skarbowych służące do obsługi podatków VAT, PIT, CIT. Zostaną one zastąpione…

19.09.2019 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Ulga na tzw. złe długi. PIT & CIT.

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać tzw. ulga na złe długi w podatkach dochodowych. W przypadku wierzycieli skorzystanie z niej będzie dobrowolne. Dłużnicy będą musieli uwzględnić brak uregulowania płatności…

11.09.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

17% PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników

Obniżka stawki PIT do 17% w pierwszym przedziale skali podatkowej ustalona zostanie na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…

6.09.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi:

(Nie)oczekiwane zmiany w raportowaniu schematów podatkowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej zasady dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Zmiany pomimo, iż stanowią dalszą część implementacji Dyrektywy Radu UE, nie ograniczają nałożonych uprzednio…

2.09.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Usługi niematerialne – krok w dobrym kierunku

Wyrok WSA (sygn. akt I SA/Gl 448/19) potwierdza, że podatnik nie ma obowiązku dokumentowania usług niematerialnych, jeśli chce odliczyć od nich podatek od towarów i usług. Wymóg taki nie wynika…

27.08.2019 | Autor: Martyna Derach

Tagi: ,

API wykazu podatników VAT

Zmiany w ustawie VAT – „biała lista podatników”   1 września br. wejdzie w życie kolejna duża nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. przepisy dotyczące…

23.08.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Kasa rejestrująca w telefonie? – jest już projekt rozporządzenia

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli pozwalającymi na fiskalizację sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy wykorzystaniu m.in. smartfona lub tabletu.…

19.08.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Nowe struktury JPK: podatnicy VAT muszą znać kody transakcji

Ministerstwo Finansów opublikowało wstępną wersję struktur plików JPK_V7K i JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie. Konsultacje publiczne w tym zakresie mają związek ze zmianami legislacyjnymi, które przewidują zastąpienie…

9.08.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , ,

Dokumentacja cen transferowych 2018 – Czy stać Cię na ryzyko? Złóż oświadczenie zanim będzie za późno!

Podatniku sprawdź…co zadeklarowałeś w zeznaniu rocznym?   Jeżeli w deklaracji rocznej (PIT-36, CIT-8) zadeklarowałeś, że jesteś zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2018, to termin do złożenia oświadczenia…

8.08.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi:

(Nie)należyta staranność w podatku u źródła

Przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) zostały znowelizowane na początku 2019 r. i choć minęło od tego czasu tylko pół roku, to wokół nowej regulacji zdążyło narosnąć wiele niepewności w…

1.08.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , , ,

Call-off stock, transakcje łańcuchowe, stawka 0% w WDT. Nowe zasady rozliczeń.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym sposobu opodatkowania dostaw towarów do magazynów typu call-off. Nowe procedury mają zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Wprowadzone zostaną również zmiany w stosunku…

29.07.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Matryca VAT i wiążąca informacja stawkowa (WIS) – ciąg dalszy

We wcześniejszych wpisach informowałem o planowanych zmianach w zakresie utworzenia tzw. matrycy VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Prace legislacyjne nad zmianami utknęły jednak w miejscu od marca br. Przypomnę,…

26.07.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

29 lipca mija termin złożenia oświadczeń w sprawie tzw. ustawy prądowej – ostatnia szansa na zamrożenie ceny energii dla małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z tzw. Ustawą prądową, która weszła w życie 29 czerwca 2019r. przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie, czyli: mikroprzedsiębiorcy, małe przedsiębiorstwa, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych…

25.07.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

VAT – biała lista podatników. Nowe obowiązki i korzyści.

MF planuje nowelizację, która przewiduje wspólny i jawny rejestr podatników VAT, nazywany białą listą. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 r. w zakresie podatku VAT. Będą…

22.07.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

IP BOX – Ministerstwo wydało objaśnienia

15 lipca 2019 r. na stronie ministerstwa finansów ukazały się obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, tzw. IP BOX. Najistotniejsze z zamieszczonych w objaśnieniu informacji…

19.07.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

SPLIT PAYMENT – ZMIANA TERMINU

Minister Finansów zmienił termin wejścia w życie nowych regulacji dotyczących split payment. Zmodyfikowane przepisy miały obowiązywać od 1 września. Wczoraj ministerstwo poinformowało, że zmiany zaczną obowiązywać od 1 listopada br. …

17.07.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Odpowiedzialność solidarna. Nowe zasady.

W dniu 10 lipca br. do Sejmu została przesłana ostateczna wersja projektu nowelizacji przepisów o VAT, która przewiduje zmiany w odpowiedzialności solidarnej. Minister Finansów chce już od września znieść obowiązujący…

12.07.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Compliance – jak skutecznie przygotować się do kontroli fiskalnych

            Compliance, to ostatnio modne i ważne określenie. Często używane w kontekście ewentualnych kontroli fiskalnych (podatkowych i celno – skarbowych). Zgodnie ze słownikową definicją oznacza zapewnienie zgodności działalności z regulacjami…

8.07.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi: ,

Zmiany. Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

Zmiany w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników wprowadza projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pojawienie się nowej regulacji, która docelowo…

3.07.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi:

Podatek od źródła (WHT). Nowe rozliczanie dopiero od stycznia 2020 r.

Na dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów, rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie płatnika na gruncie CIT z…

28.06.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Co planuje OECD? Minimalna stawka światowego podatku CIT i podatek cyfrowy.

Z opublikowanej 31 maja 2019 r. mapy prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że do końca 2020 r. Organizacja opublikuje wytyczne dotyczące walki z unikaniem opodatkowania, a także…

24.06.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

VAT. Zniesienie odrębnych deklaracji i inne zmiany.

Obecnie trwają prace nad dwoma projektami ustaw, wprowadzających modyfikacje (głównie) w rozliczeniach podatku od towarów i usług.  Modyfikacje te zakładają m.in. przesyłanie jednolitych plików JPK_VDEK oraz wdrożenie kar za posługiwanie…

18.06.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

Umowy zlecenia – masowe kontrole ZUS

W ostatnim czasie obserwujemy nasilone kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności umowy cywilnoprawne. Inspektorzy ZUS wzięli na celownik firmy zawierające umowy zlecenia przed zmianą przepisów w…

12.06.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Split payment będzie obowiązkowy

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Nowelizacji, która ma na celu ustanowienie od 1.09.2019 r. mechanizmu podzielonej płatności, jako wiążącego sposobu rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT w określonych…

11.06.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Handel walutami wirtualnymi – dłużej bez PCC

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r.  w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty…

7.06.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

Rozliczenie straty a zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego (transakcje krajowe)

Od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty podatkowej…   Czy z preferencji tej mogą również skorzystać podmioty,…

3.06.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

W dniu 28 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT, tzw. „biała lista podatników VAT”. Baza podatników VAT będzie zawierać m.in. dane o numerach rachunków bankowych…

31.05.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Pakiet wierzytelności w kosztach działalności

Od początku tego roku w podatkach, szczególnie w podatkach dochodowych nastąpiło wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana zasad rozliczania wierzytelności.   Jak było?   Do końca ubiegłego roku organy…

28.05.2019 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi:

Kasy fiskalne. Nowe obowiązki.

30 kwietnia 2019 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących. Rozporządzenie swoją regulacją obejmuje wszystkie rodzaje kas (tj. kasy fiskalne online, kasy z elektronicznym zapisem kopii, a także…

23.05.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Karty paliwowe. TSUE odmawia prawa do odliczenia VAT.

W wyroku z dnia 15 maja 2019 r. TSUE uznał, że ani emitent kart, ani ich użytkownik nie mają prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa. Orzeczenie to…

20.05.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Czy wróci podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek obejmujący przychody z handlu detalicznego od początku budził kontrowersje. Uważano, że dąży wyłącznie do obniżenia pozycji wielkich sieci handlowych, a także że koszt tego podatku w praktyce zostanie przerzucony…

17.05.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

Europejski Kongres Gospodarczy 2019

W dniach 13-15 maja br. część Zespołu MG reprezentowała nas podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Byliśmy do Państwa dyspozycji na naszym stoisku. Służyliśmy radą, dzieliliśmy się wiedzą i naszym doświadczeniem, proponując…

17.05.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Podpisanie protokołu odbioru a wpływ na obowiązek podatkowy w VAT. Branża budowlana.

W dniu 2.05.2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C‑224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów. Dlaczego o tym piszę? Orzeczenie to ma istotne znaczenie dla rozliczeń podatku VAT w branży…

14.05.2019 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi:

Licencja ukryta w wynagrodzeniu

16 kwietnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną prawa podatkowego (sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.58.2019.1.BG), w której uznał, że zryczałtowany podatek dochodowy, tzw. podatek u źródła, jest należny, nawet…

6.05.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

JPK. Za błędy trzeba słono płacić…

Błędy w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK) z ewidencjami VAT, zainspirowały Ministerstwo Finansów do wprowadzenia sankcji finansowych. Sankcji za pomyłki w ewidencji. Każdy błąd będzie kosztować przedsiębiorcę 500 złotych. Jedyną…

29.04.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi: ,

Rząd wycofuje się z „testu przedsiębiorcy”… Ale czy na pewno?

W opublikowanym niedawno Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022 Ministerstwo Finansów przedstawiło koncepcję wprowadzenia tzw. „testu przedsiębiorcy”. Przewidziano w nim wprowadzenie rozwiązania, którego celem jest ograniczenie skali zjawiska…

26.04.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

XI Europejski Kongres Gospodarczy

Katowice 13-15 maja 2019. Wydarzenie, w którym WARTO uczestniczyć. Eksperci Mariański Group będą tam obecni podczas sesji/ paneli dyskusyjnych. Będą również do dyspozycji na naszym, firmowym stoisku. Międzynarodowe Centrum Kongresowe.…

25.04.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , , ,

Pełnomocnictwo ogólne. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy korzystają.

Od ponad trzech lat obowiązuje nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa umożliwiająca ustanowienie pełnomocnika ogólnego. To szczególnie ważna instytucja prawa podatkowego. Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o jej zaletach, nie wszyscy mają świadomość…

23.04.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Deklaracje podatkowe zastąpi rozbudowany plik JPK (JPK_VDEK)

Zamiast deklaracji podatkowych JPK_VAT, VAT-7 i VAT-7K podatnicy będą zobowiązani do składania rozbudowanego jednolitego pliku kontrolnego – JPK_VDEK. Nazwa ta jest jeszcze robocza i może ulec modyfikacji a sama zmiana…

19.04.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wielkanoc 2019

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzenia wielu radosnych chwil, wytchnienia od codzienności w gronie najbliższych oraz mnóstwa wiosennego optymizmu. składa Zespół Mariański Group

18.04.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

13. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego – Profesor Mariański liderem w CIT

Kapituła 13. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został prof. dr hab. Adam…

18.04.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Aktualne wzory formularzy elektronicznych (WHT)

Na Portalu Podatkowym dostępne są aktualne wzory formularzy elektronicznych składanych przez płatników podatku u źródła zgodnie z obowiązującymi od 1.01.2019 r. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i…

15.04.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

Weryfikacja zagranicznych kontrahentów – należyta staranność

W myśl nowych przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT), od 1 stycznia 2019 r., na płatników został nałożony ustawowy obowiązek dochowania należytej staranności przy…

11.04.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WYŁĄCZNIE do rąk pełnomocnika

Zawiadomienie powinno trafić do pełnomocnika podatnika, nawet jeżeli wydał je inny organ. W przeciwnym razie może nie dojść do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny…

8.04.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Nadpłata – bezpodstawne wzbogacenie podatnika

Organy podatkowe będą mogły blokować zwrot nadpłaty podatku, jeżeli udowodnią, że byłoby to bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Chodzi głównie o podatki pośrednie, czyli VAT i akcyzę. Zmiany dotkną jednak także rozliczeń…

5.04.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Pierwsze zasiedlenie, dostawcy & nabywcy nieruchomości zabudowanych. Weryfikacja rozliczenia VAT

Organy podatkowe podjęły w ostatnim czasie czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT lub zwolnienia z tego podatku w ramach dostaw zabudowanych nieruchomości. orównanie zgodności zasad opodatkowania…

4.04.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Wykaz podatników VAT, rozliczanie kosztów & solidarna odpowiedzialność. ZMIANY.

Nowy rejestr podatników VAT   Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie jednolitego wykazu podmiotów…

1.04.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Kasy fiskalne online

Prace legislacyjne   Wdrożenie systemu kas fiskalnych online nastąpi w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Projekt ustawy został już uchwalony…

27.03.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi: , ,

Samozatrudnieni na dywaniku

Jesteś zarejestrowany w CEIDG, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Nie oznacza to, że automatycznie możesz uważać się za przedsiębiorcę.   Udowodnij, że nim jesteś!   Z deklaracji Ministerstwa Finansów…

25.03.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. – wyjaśnienia MF

11 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw podatnikom opublikowało komunikat, w którym objaśniło jak ujmować korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r., a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych…

18.03.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Prace w Sejmie nad projektem zmian   Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wdrożenie zmian w zakresie elektronizacji postępowania przed sądami administracyjnymi. W dniu 6.03.2019 r. skierowano do I…

14.03.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Matryca VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Nowa matryca stawek VAT   W dniu 5.03.2019 r. Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zmieniony zostanie sposób…

11.03.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , , ,

TP | SAFE HARBOUR

TP | SAFE HARBOUR. Od nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych upłynęło już trochę czasu, jednak warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. mechanizm safe harbour dotyczy również pożyczek. Zgodnie…

6.03.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi:

Wypłaty na rzecz zakładu zagranicznego działającego w Polsce? Sprawdź o czym powinieneś pamiętać jeszcze w marcu tego roku!

Polscy podatnicy często zapominają, że płatności dokonywane na rzecz podmiotów, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego stanowią zyski tych przedsiębiorstw, osiągane za pośrednictwem zakładu. Z tego rodzaju…

4.03.2019 | Autor: Marta Olewińska

Tagi: ,

Art. 5 Konwencji MLI. Emerytury zagraniczne wypłacane za pośrednictwem banków na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

Konwencja MLI zmieniła w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. W jaki sposób przyjęcie nowej…

28.02.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Warsztaty dla Klientów 28/02/2019

28 lutego br., podczas warsztatów “Ulgi & zwolnienia. Bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych. Planowane zmiany w prawie”, na które zaprosiliśmy naszych Klientów, omówiliśmy różne zagadnienia, odpowiedzieliśmy na wiele pytań… Warsztaty poprowadzili: Krzysztof…

26.02.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , ,

Exit tax: termin na złożenie deklaracji i dokonania wpłaty podatku uległ wydłużeniu.

Nowy podatek – exit tax   Exit tax, nazywany również podatkiem od wyjścia oraz podatkiem od dochodu z niezrealizowanych zysków jest nowym podatkiem uregulowanym na gruncie ustawy o PIT i…

21.02.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Czynności sprawdzające – nadużywana procedura podatkowa

Organy podatkowe prowadzą coraz więcej czynności sprawdzających. W wielu jednak sytuacjach robią to w sposób sprzeczny z prawem. Czynności sprawdzające można stosować wyłącznie w przypadkach jednoznacznie wskazanych w Ordynacji podatkowej.…

18.02.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Podsłuchy – czy można je wykorzystać w postępowaniu podatkowym?

W dniu 7 lutego br. zapadł szczególnie istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Trzyosobowy skład sędziowski szukał odpowiedzi na pytanie, czy organy podatkowe mogą wykorzystywać jako dowód w postępowaniu…

15.02.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

PPK z punktu widzenia pracodawcy.

Z początkiem 2019 roku pracownikom pierwszych firm zostanie zaoferowane przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czym one są i co mają na celu? PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem…

12.02.2019 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

PPK. Pracownicze plany kapitałowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem ma być zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Udział…

4.02.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Finansowanie kapitałem własnym a koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw umożliwiono zaliczenie…

1.02.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi:

Oficjalne objaśnienia MF w sprawie raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Ministerstwo Finansów po uwzględnieniu uwag przedstawionych w ramach konsultacji społecznych opublikowało oficjalne objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory…

31.01.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Split payment wkrótce obowiązkowy.

Komisja Europejska 23 stycznia 2019r. opublikowała projekt decyzji derogacyjnej umożliwiającej Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany…

27.01.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , , , ,

Rewolucyjne zmiany w podatkach. Warsztaty 31/01/2019. Zapraszamy.

Mariański Group & Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. rewolucyjnych zmian w podatkach w 2019 r.   Spotkanie poprowadzi Krzysztof Wiśniewski – doradca podatkowy,…

25.01.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

KKS. Zaostrzenie kar za przestępstwa skarbowe.

W dniu 9 stycznia 2019r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny skarbowy. Projektowane zmiany wpisują się w tendencję ogólnego zwiększenia represyjności systemu fiskalnego. Przypomnę,…

18.01.2019 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym a koszty uzyskania przychodów. Nieoficjalne stanowisko MF.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ma jedynie charakter dokumentacyjny i nie może przesądzać o możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w zakresie wydatków związanych z eksploatacją…

16.01.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – obowiązek od 01.01.2019r.

Ustawa wprowadzająca obowiązek raportowania schematów podatkowych w Polsce wynika z implementacji dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25.05.2018r. Dyrektywa zmieniła wcześniejszą nr 2011/16/UE w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających…

14.01.2019 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , ,

Odroczenie terminu wejścia w życie nowych przepisów w zakresie podatku u źródła – rozporządzenie Ministra Finansów.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie poboru podatku u źródła (WHT). Znowelizowane przepisy przewidują m.in obowiązek poboru podatku według stawek ustawowych 19% lub 20% przy wypłacie…

10.01.2019 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Weryfikator DTP. Sprawdź, czy masz obowiązek dokumentacyjny…

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają rewolucję w cenach transferowych.  Zmiany mogą zaskakiwać, bowiem ostatnia duża nowelizacja miała miejsce 1 stycznia 2017 r. i dla…

10.01.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Nowe zasady typowania przedsiębiorców do kontroli (cz. II)

Przepisy dotyczące prowadzenia kontroli podatkowych, a szczególnie kontroli celno – skarbowych są skomplikowane i stawiają kontrolowanych w niekorzystnym położeniu. Przedsiębiorca ma szereg obowiązków, a niewiele praw.   Obrona praw kontrolowanego…

8.01.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Nowe zasady typowania przedsiębiorców do kontroli (cz. I)

Kontrole przedsiębiorców prowadzone są obecnie przez urzędy skarbowe (kontrole podatkowe) i urzędy celno – skarbowe (kontrole celno – skarbowe). Zakres poszczególnych rodzajów kontroli został określony, odpowiednio w Ordynacji podatkowej (Op)…

20.12.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Mariański Group & Święta.

Wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Przyjaciołom życzymy Świąt wypełnionych radością i spokojem, a w Nowym Roku tej odrobiny szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania, osobiste i biznesowe zakończą się…

12.12.2018 | Autor: Marta Olewińska

Tagi:

Co wrzucimy do Innovation Box?

Początek 2019 r. przyniesie nową stawkę podatku w wysokości – 5% dla wybranych dochodów podatników. Które dochody i na jakich zasadach będzie można objąć tak niską stawką podatku? Preferencyjna stawka…

10.12.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku lub stanowiącej uprzednio części majątku wspólnego małżonków.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku lub przez małżonków (do majątku…

7.12.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Rozliczenie straty podatkowej. Nowe zasady w 2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe…

5.12.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Nowe zasady poboru podatku u źródła.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych…

3.12.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Podatek galeryjny.

Na podstawie ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

30.11.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , , ,

Sukces w sporze z fiskusem.

Jest nam niezmiernie miło, iż po raz kolejny możemy (w kilku akapitach) poinformować o sukcesie Kancelarii w sporze z fiskusem. Sprawa, do której ta informacja się odnosi dotyczyła podatku dochodowego…

28.11.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Exit tax. Podatek od wyjścia.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,…

21.11.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , ,

Rewolucja w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

23 października 2018 r. Sejm uchwalił kompleksową nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wchodzi w życie…

13.11.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , ,

Danina solidarnościowa: nowy podatek od najbogatszych.

4% od rocznego dochodu ponad milion złotych. Tyle właśnie dodatkowego podatku będą musiały zapłacić osoby fizyczne na rzecz Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych. Danina ma objąć zarówno polskich rezydentów jak i nierezydentów…

5.11.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Warto składać zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązany, któremu doręczono skutecznie tytuł wykonawczym ma prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Warto przy tym…

29.10.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Skarga na czynność egzekucyjną

Ustawodawca mając na względzie represyjny charakter przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji przewidział dla zobowiązanego szereg środków ochrony prawnej jego interesów. Oprócz ostatnio opisywanych zarzutów przeciwegzekucyjnych, zobowiązany, na podstawie art.…

23.10.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Opodatkowanie akcyzą piw smakowych

W jaki sposób powinniśmy interpretować art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych? Otóż…

19.10.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej przez sąd administracyjny.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.).…

8.10.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w rozumieniu uchwały 7 sędziów NSA – I FPS 1/18

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia powoduje, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega wydłużeniu na czas trwania przeszkody, która stała się przyczyną jego zawieszenia. Z charakteru tej instytucji wynika więc, że w…

5.10.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , ,

Czy wróci domiar podatkowy?

Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego. Mieliśmy już głośną dyskusję związaną z wprowadzeniem do polskiego prawa podatkowego ogólnej klauzuli unikania opodatkowania. Aktualnie renesans przeżywają ceny transferowe,…

1.10.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Moment nabycia nieruchomości a wspólność majątkowa małżeńska.

Określenie momentu nabycia nieruchomości ma istotne znaczenie w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Minister Finansów opowiedział…

27.09.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Ministerstwo Finansów chce droższych interpretacji.

Już niebawem może się okazać, iż chcąc uzyskać indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego  zapłacimy nie 40 zł, a nawet 2.000 zł. Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, iż dotychczasowa wysokość opłaty…

24.09.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Umowa o współdziałanie.

Kontynuując wcześniej rozpoczęty temat, tym razem poruszę kwestię umowy o współdziałanie. Jej przedmiotem jest współpraca pomiędzy organem podatkowym i podatnikiem w zakresie jego zobowiązań podatkowych. Jest ona oparta na całkowitej…

21.09.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Procedura konsultacyjna.

NOP zawiera wiele regulacji, które są odpowiedzią na zgłaszane przez podatników postulaty. W najnowszym wpisie przedstawię zagadnienia związane z procedurą konsultacyjną.  W następnym, te związane z umową o współdziałanie.  …

17.09.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Umowy podatkowe i mediacja.

Ustawodawca kierując się doświadczeniami innych państw postanowił w NOP uregulować tzw. koncyliacyjne metody załatwiania spraw podatkowych. Istota tych rozwiązań polega umownym załatwieniu trudnych kwestii pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Umowy…

14.09.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Przywrócenie terminu materialno- prawnego.

W projektowanej ordynacji podatkowej przewidziano możliwość przywrócenia terminu wynikającego z przepisów prawa podatkowego, a więc terminu materialnoprawnego. Przywrócenie terminu materialnoprawnego to dobre rozwiązanie dla podatników. Upływ tego terminu powodował w…

10.09.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Nowe instytucje ogólnego prawa podatkowego.

W pierwszym artykule z cyklu na temat NOP wspomniałem o nowych instytucjach ogólnego prawa podatkowego, których nie ma w obowiązującej ordynacji podatkowej. Kolejną odsłonę tego cyklu chciałbym poświęcić tym nowym…

3.09.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Leasing, najem i użytkowanie samochodów – zmiany.

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian w ustawach podatkowych dotyczący bardzo obszernego zakresu tematów. Jednym z obszarów są koszty związane z użytkowaniem samochodów osobowych. Ministerstwo uznało że podatnicy nadużywają możliwości ujmowania…

31.08.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

NOP. Nowa Ordynacja Podatkowa. Część druga.

Projektowana ustawa NOP zakłada zupełnie odmienne podejście do zasad ogólnych prawa podatkowego. Definiuje je inaczej i nadaje im normatywny charakter. Przypomnę, że w obecnym kształcie prawnym zasady ogólne zawarte są…

27.08.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

NOP. Nowa Ordynacja podatkowa.

Projekt NOP Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana przez Ministra Finansów w 2014r. zakończyła prace. Efektem prac jest projekt „Nowej Ordynacji Podatkowej” (NOP). Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu nowej ustawy…

24.08.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

Kontrola wstępem do procedury karnej.

Obszary ryzyka.   Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi brać pod uwagę, iż wiąże się to z wieloma obszarami ryzyka. Zatory płatnicze, niedobory towarów, trudne warunki atmosferyczne, brak zrozumienia dla prowadzonej…

23.08.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

EXIT TAX. Jak może wyglądać w Polsce?

Na wprowadzenie podatku exit tax zostało już niewiele czasu, a Ministerstwo Finansów wciąż nie opublikowało projektu ustawy. Informowaliśmy o tym w poprzednim wpisie. Mając to na uwadze postanowiliśmy przybliżyć wynikające…

23.08.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

EXIT TAX powinien być zgodny z Dyrektywą ATAD

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24057 wiceminister finansów Paweł Gruza potwierdził, iż Ministerstwo Finansów kończy prace związane z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym…

17.08.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Ceny transferowe. Ustalenie transakcji jednego rodzaju.

W ostatnim wpisie z cyklu na temat wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, prezentujemy pogląd Ministra Finansów związany z kwestią jednorodzajowości transakcji. MF wyraźnie wskazał, że obowiązkiem podatnika jest prawidłowe…

13.08.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Dokumentacja cen transferowych przy powiązaniach osobowych [video]

Rok 2018 jest szczególnym rokiem podatkowym, jeśli chodzi o dokumentację cen transferowych i przepisy podatkowe obowiązujące w tym zakresie. O najistotniejszych zmianach w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych przy powiązaniach…

9.08.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Ceny transferowe. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej Odnosząc się do kolejnej, trzeciej kwestii podjętej pod rozwagę przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 4 stycznia 2018 r., nr DCT.8201.1.2018, w tym wpisie…

6.08.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Czynny żal – KKS.

Czynny żal – kiedy warto skorzystać z jego dobrodziejstwa   Czynny żal? Czym jest? Kiedy warto…? Kodeks karny skarbowy wprowadza w art. 16 szczególną instytucję, która pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej…

30.07.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Nowe deklaracje dla podatku VAT

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług. Począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec deklaracje powinny być składane na nowych wzorach wprowadzonych rozporządzeniami…

27.07.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności cz. 2

W pierwszym wpisie dotyczącym wydanej „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” została poruszona kwestia kryteriów. Kryteriów, które pozwolą uznać, że podatnik dochował należytej…

23.07.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Spółka przekształcona może skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych.

Spółka przekształcona może skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2018 r. (sygn. I FSK 726/16) potwierdził, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

17.07.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Należyta staranność – metodyka w zakresie oceny jej dochowania cz. 1

W wyniku zakończonych konsultacji społecznych, 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa opublikowały „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Ma…

13.07.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

JPK od lipca 2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tym razem dotyczy on średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorców. Wcześniej…

10.07.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Split payment – mechanizm podzielonej płatności [video]

Split payment Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatku od towaru i usług następuje niesamowita rewolucja, jeżeli chodzi o sam sposób rozliczania tego podatku. Ustawodawca zaordynował w przepisach…

9.07.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , ,

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi cz. 2

Kontynuując ostatnio przedstawioną problematykę dotyczącą cen transferowych należy przybliżyć punkt widzenia Ministra Finansów w kontekście sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi. Także w tej kwestii…

1.07.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Split payment

Dzisiaj, w dniu 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie kolejna regulacja – mechanizm podzielonej płatności (split payment). Regulacja mająca na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. Przepisy  uchwalone w ustawie…

26.06.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , ,

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju cz. 1

Ten wpis, to początek CYKLU… Mini cyklu, z którego dowiecie się Państwo, jak Minister Finansów podchodzi do kwestii: sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju /innych zdarzeń jednego rodzaju,…

18.06.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Ustawodawca wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze spadkobrania lub darowizny.

Ustawodawca zliberalizował uchwalone z 01 stycznia 2018 r. przepisy, które zakładały brak możliwości amortyzacji środków trwałych przez spadkobiercę lub obdarowanego. Po wejściu w życie stosownych zmian, będą one skuteczne z…

14.06.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , ,

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Aktualnie funkcjonujące specjalne strefy ekonomiczne mają być wygaszane. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.  Zgodnie z założeniami ustawodawcy terytorium całego…

11.06.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Obrót kryptowalutami jednak bez podatku?

Obrót kryptowalutami takimi, jak bitcoin, litecoin, czy ether staje się coraz bardziej popularny. Mimo to, w Polsce wciąż brakuje zarówno przepisów dostosowanych do obrotu wirtualnymi walutami, jak i jednolitego stanowiska…

7.06.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Data wydania decyzji a określenie zobowiązania podatkowego

Data wydania decyzji.   Analizując postępowanie organów podatkowych z  przykrością zauważamy, że w dalszym ciągu wydają one decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Pomimo faktu, że upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niestety…

6.06.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

Przygotowanie do kontroli podatkowej [video]

Jak najlepiej przygotować się do kontroli?   Możliwości jest wiele. Od dbałości o rozliczenia podatkowe z dnia na dzień po ustanowienie pełnomocnika ogólnego ds. kontroli podatkowych, do reprezentowania przed organami podatkowymi – mówi prof. dr hab.…

23.05.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

WDT. Stawka 0% – ważny wyrok

Stawka 0% przy WDT – ważny wyrok Dla zastosowania 0% stawki podatku przy WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) wystarczy, by podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42…

16.05.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: ,

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej – Minister Finansów wyjaśnia.   Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 dotyczy ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, wynikającego z art.…

10.05.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – Amortyzacja na nowych zasadach

  Amortyzacja na nowych zasadach   Z początkiem 2018 r. ustawodawca zdecydował się podwyższyć limit wartości początkowej z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł. Jakie to ma znaczenie i…

4.05.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Prawo przedsiębiorców – nadzieja na dobrą zmianę.

Prawo przedsiębiorców.   30 kwietnia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców, będąca składową pakietu ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej tzw.…

23.04.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Wysokie koszty egzekucyjne – jak ich uniknąć.

Wyrokiem z dn. 28 czerwca 2016r. (SK 31/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.) odnoszące się do kosztów prowadzonego przez organ egzekucyjny postępowania…

17.04.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi:

Podatek od nieruchomości komercyjnych – MF planuje zmiany.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, o czym poinformowało w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2018 r.  Zmiany, które mają na celu m.in. uszczelnienie systemu…

13.04.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

  Treść zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnoskarbowego.   NSA postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 657/16 zdecydował się…

6.04.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , ,

Obrót kryptowalutami- podatkowe skutki na gruncie PIT, VAT i PCC

  W związku ze zbliżającym się terminem na złożenie zeznania podatkowego za 2017 r. Ministerstwo Finansów przypomina o skutkach sprzedaży lub zamiany kryptowalut (m.in. bitcoin, litecoin czy ether), jakie występują na…

6.04.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – Koszty finansowania dłużnego.

  Cel wprowadzenia zmian Kolejną zmianą, która weszła w życie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nowelizacja kosztów finansowania dłużnego. Finansowanie dłużne jest sposobem na finansowanie…

29.03.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Ograniczenia zwrotu akcyzy niezgodne z dyrektywą.

Zarys problemu Zgodnie z zapatrywaniami organów podatkowych wniosek o zwrot akcyzy mogą złożyć wyłącznie: podmioty, które dokonały zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu celnego, a następnie dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej lub…

26.03.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Zwrot części wkładów ze spółki osobowej – ważne orzeczenie.

  Niedawno zakończyła się kolejna batalia sądowa z fiskusem (II FSK 515/16). Spór toczył się wokół bardzo istotnej kwestii związanej z wniesieniem wkładów niepieniężnych do spółki osobowej, a następnie ich…

24.03.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. PGK

Podatkowe grupy kapitałowe – PGK Kontrowersyjną zmianą jest nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podatkowych grup kapitałowych. Podatkowa grupa kapitałowa, to co najmniej dwie spółki…

15.03.2018 | Autor: Krzysztof Wiśniewski

Tagi: , , , , ,

Ceny transferowe. Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji.

Ceny transferowe, dokumentacja, przedłużony termin jej sporządzenia. Temat bardzo aktualny. 14 marca 2018 r. Minister Finansów przedłużył termin na sporządzenie dokumentacji, wydając rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu…

5.03.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

CYKL – Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. – CFC cz. 2

Następną zmianą w przepisach dot. CFC jest zdefiniowanie podmiotu powiązanego, którym na mocy nowelizacji mogą być podmioty będące: osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co…

2.03.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , ,

CYKL – Zmiany w CITi PIT Programy motywacyjne.

Opodatkowanie programów motywacyjnych.   Kwestia opodatkowania programów motywacyjnych. Następna zmiana, uregulowana wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzając ją ustawodawca ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem rozbieżności…

1.03.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Postępowanie egzekucyjne. Sprawdź czy Twój podatek się przedawnił.

26 lutego 2018 r. NSA  wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17). Uchwałę ważną dla  podatników, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z nią w przypadku przerwania biegu terminu…

26.02.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Zwrot wkładu w formie pieniężnej. Korzystne rozstrzygnięcie.

Po długiej batalii przed organami podatkowymi uzyskaliśmy korzystne dla nas i przede wszystkim dla naszego Klienta rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rozstrzygnięcie dotyczące czynności zwrotu części wkładu w formie pieniężnej.…

20.02.2018 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. CFC cz. 1

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) obowiązują od 1 stycznia 2015 r zarówno na gruncie ustawy o CIT oraz ustawy o PIT. Wprowadzenie tych zmian do ustaw miało uniemożliwiać dużym…

27.01.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – Wyodrębnienie źródeł przychodów.

  Wyodrębnienie źródeł przychodów. Następną zmianą dokonaną przez ustawodawcę jest wyodrębnienie źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia 2018r., źródła przychodów dzielimy na zyski kapitałowe i…

20.01.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. Aport przedsiębiorstwa.

Cel regulacji. Kolejną zmianą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która budzi pewne kontrowersje, jest aport przedsiębiorstwa. W tym przypadku nowelizacji uległ art. 12 ustawy o CIT. To…

20.01.2018 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

8% VAT OD SZNURKA DO MASZYN ROLNICZYCH

W ostatnim czasie w prasie i w mediach branżowych zrobiło się głośno na temat licznych kontroli i postępowań, toczonych przez organy podatkowe względem podatników dokonujących obrotu sznurkiem do maszyn rolniczych. Również…

15.01.2018 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , , ,

Prof. Adam Mariański nowym Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W weekend 12-14.01.2017 r. odbył się w Warszawie V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został prof. Adam Mariański , partner zarządzający w…

20.12.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , ,

Uregulowania w kwestii programów motywacyjnych. Dochód z realizacji programów.

Kolejna zmiana,  na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy programów motywacyjnych, cieszących się coraz większą popularnością. Regulacje w tym zakresie mają ułatwić podatnikom rozliczenia z fiskusem. W ostatnim czasie…

11.12.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Fiskus szuka pieniędzy u właścicieli nieruchomości – minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych

Cel regulacji W związku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi mającymi na celu uszczelnienie dziury budżetowej, ustawodawca zdecydował się na uzupełnienie luk w przepisach ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz…

4.12.2017 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

Nowe rozwiązania prawne Obecny rząd, wpisując się w światowe trendy doszedł do wniosku, że uszczelnianie polskiego systemu podatkowego nie może polegać tylko na walkach z wyłudzeniami VAT. Czerpiąc wzorce z…

20.11.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Relacja ze SPOTKAŃ TRANSPORTOWYCH 2017

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie mieliśmy zaszczyt brać czynny udział w spotkaniach transportowych organizowanych przez redakcję miesięczników TSL Biznes i Truck & Van wraz z partnerami. Byliśmy dla…

14.11.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowy Poradnik Dziennika Rzeczpospolita – Kontrola fiskusa w firmie

Eksperci Mariański Group po raz kolejny zostali autorami poradnika wydanego przez Dziennik Rzeczpospolita. Tym razem dokładnie przyjrzeli się „Kontroli fiskusa w firmie”. Czego się spodziewać podczas kontroli, ile może trwać,…

9.11.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Ministerstwo Finansów powinno docenić rolę doradców podatkowych w wypełnianiu obowiązków podatkowych – rozmowa z prof. Adamem Mariańskim

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Adamem Mariańskim, który podejmuje się dyskusji na temat najnowszych zmian i problemów podatkowych w Polsce. Czytelnik znajdzie w nim także odpowiedź na pytania, dlaczego…

31.10.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Złe zmiany dla polskiego biznesu rodzinnego

Uchwalona w piątek 27 października br. nowela ustawy podatkowej zakłada liczne zmiany prowadzące do uszczelniania systemu podatkowego, których rygorystyczne przestrzeganie uderza najbardziej w polski mały biznes. „Zagrożenia widzę przede wszystkim…

25.10.2017 | Autor: Adam Marianski

Tagi: ,

Nowa Ordynacja podatkowa w natarciu

Komisja kodyfikacyjna ogólnego prawa podatkowego przedstawiła projekt mającej wejść w życie w 2019 r. Ordynacji podatkowej oraz szeregu aktów wykonawczych do niej. Ma to być regulacja kompleksowa usuwająca luki i…

20.10.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrole w biznesie – panel NIK podczas tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi

Europejskie Forum Gospodarcze, które już za nami (16-17 października), to wydarzenie przyciągające do Łodzi setki przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i świata biznesu. W tym roku temat kontroli brylował na panelach i…

3.10.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Wątpliwości w sprawie PKWiU

Na podstawie rozporządzanie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, do celów podatkowych należy stosować starą klasyfikację, wydaną w 2008 roku. Na mocy jej…

27.09.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Ustawodawca wycofuje się z pomysłu przesyłania dobowych plików JPK_WB

Wszystko wskazuje na to, że krytykowany przez przedsiębiorców oraz banki pomysł dobowego przesyłania plików JPK_WB nie wejdzie w życie. Wynika to z nowego projektu Ordynacji podatkowej, zamieszczonego na stronie Rządowego…

27.09.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Fiskus wypowiedział się nt. zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia

W wydanej 6 września 2017 roku indywidualnej interpretacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii możliwości zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.   Stan faktyczny sprawy Wnioskodawca jest czynnym…

27.09.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii w zakresie podatku akcyzowego

  Miło nam poinformować, iż reprezentując naszego Klienta w sporze z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej udało nam się doprowadzić do uchylenia niekorzystnej dla Niego interpretacji indywidualnej. Tym samym zostało potwierdzone…

27.09.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Minister rozszerza listę towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

22 września 2017 r. weszło z życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego. Minister właściwy…

26.09.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Minister rozszerza listę towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

22 września 2017 r. weszło z życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego. Minister właściwy…

20.09.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii w zakresie podatku akcyzowego

Miło nam poinformować, iż reprezentując naszego Klienta w sporze z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej udało nam się doprowadzić do uchylenia niekorzystnej dla Niego interpretacji indywidualnej. Tym samym zostało potwierdzone nasze…

14.09.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Fiskus wypowiedział się nt. zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia

W wydanej 6 września 2017 roku indywidualnej interpretacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii możliwości zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.   Stan faktyczny sprawy Wnioskodawca jest czynnym…

11.09.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Ustawodawca wycofuje się z pomysłu przesyłania dobowych plików JPK_WB

Wszystko wskazuje na to, że krytykowany przez przedsiębiorców oraz banki pomysł dobowego przesyłania plików JPK_WB nie wejdzie w życie. Wynika to z nowego projektu Ordynacji podatkowej, zamieszczonego na stronie Rządowego…

30.08.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Wykreślenie hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego – sukces Kancelarii

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie, jaki Kancelaria Mariański Group osiągnęła w sprawie wykreślenia hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił naszą argumentację, uznając że nie…

23.08.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Umowa użyczenia dla najbliższych wolna od PIT-u

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania umowy użyczenia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (Sygnatura 0111-KDIB2-2.4011.131.2017.2.IN Data 27 lipca 2017 r.) .  …

20.07.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur cz. 3 (przestępstwo fałszu intelektualnego oraz najcięższa postać odpowiedzialności karnej związanej z nierzetelnymi fakturami)

Wpis ten jest ostatnim z całego cyklu opisującego nowe zasady odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej, które nastąpiły na skutek nowelizacji Kodeksu Karnego w tym zakresie. Z wpisu tego dowiesz się…

13.07.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur cz. 2 (ogólne informacje o odpowiedzialności karnej oraz przestępstwo fałszu materialnego)

Kontynuując ostatnio opisywaną problematykę odpowiedzialności za wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, w tym wpisie przedstawiona zostanie kwestia odpowiedzialności karnej z tego tytułu, która po 1 marca 2017 r. została…

6.07.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur

Od 1 marca 2017 r. obok reformy administracji podatkowej i utworzenia skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, ustawodawca zaostrzył sankcje karne i karne skarbowe grożące za wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.…

4.07.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Relacja ze szkolenia Mariański Group z 23 czerwca w Bełchatowie

Dnia 23 czerwca przeprowadziliśmy szkolenie pt.: “Sytuacja podatnika w kontroli celno-skarbowej w świetle nowych rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o KAS”. Szkolenie było przeprowadzone dla członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.…

9.06.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd skarbowy nie zatrzyma zwrotu VAT, jeżeli nie wdroży odpowiedniej procedury

18 maja bieżącego roku zapadł istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zatrzymania zwrotu VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT, jeżeli…

6.06.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Kontrola przedsiębiorcy bez ceregieli

Zachęcamy do lektury artykułu naszego kolegi z Departamentu – doradcy podatkowego Mikołaja Dudy, który dotyczy problematyki zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w zależności od zastosowanej przez organ procedury kontrolnej. Poniżej…

1.06.2017 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Ważny wyrok TSUE w sprawie prawa do zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy z podatku od wartości dodanej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Euro Tyre BV przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira (C – 21/16) udzielił odpowiedzi na istotne z punktu widzenia…

24.05.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Czy można dowolnie przedłużać kontrolę celno-skarbową?

Zachęcamy do lektury artykułu naszego kolegi z Departamentu – doradcy podatkowego Mikołaja Dudy, który traktuje o sytuacjach, w jakich kontrolujący są uprawnieni do przedłużenia kontroli celno-skarbowej. Poniżej link: http://www.rp.pl/Firma/305229996-Czy-mozna-dowolnie-przedluzac-kontrole-celno-skarbowa.html#ap-1  

17.05.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Uchwała NSA II FPS 1/17 – Spółka jawna nie jest spółką kapitałową na gruncie PCC

Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. odpowiedział w poszerzonym 7 osobowym składzie na pytanie: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegały, na podstawie…

19.04.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Udowodnienie dobrej wiary ofiary oszustwa w VAT jest możliwe

W ostatnim czasie zapadło kilka istotnych rozstrzygnięć sądowych, w których uznano, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności w transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami – co więcej, sprawy dotyczyły towarów…

12.04.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

“Skarbówka ciśnie jak nigdy” – wywiad z prof. Adamem Mariańskim

Wobec licznych zmian legislacyjnych, a także organizacyjnych (w tym w kontekście tzw. reformy KAS), zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z prof. Adamem Mariańskim – “Skarbówka ciśnie jak nigdy” (źródło: Gazeta…

16.03.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wygrana przed sądem w sprawie zmiany pozytywnej interpretacji

Miło jest nam poinformować o kolejnej wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 15 marca 2017 r. Sprawa dotyczyła skargi na zmianę korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej sygn.…

15.02.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

„Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków” – najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group

Z przyjemnością informujemy, że  do sprzedaży trafiła najnowsza publikacja ekspertów kancelarii Mariański Group „Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków”. Książka została wydana we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck i jest dostępna…

2.02.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Skutki procesowe rozwiązania spółki cywilnej po wniesieniu odwołania

NSA przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w sprawie podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania…

29.12.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z rejestracją VAT

Wpis ten jest kontynuacją mini serii wpisów poświęconych najistotniejszym zmianom w VAT, które przyniesie nowy 2017 rok. Już, bowiem od 1 stycznia nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT wprowadzi nowe…

23.12.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Szkolenie dla BCC Loża Częstochowska – “Jak przygotować się do kontroli podatkowej”.

W dniu 16 grudnia 2016 r. przedstawiciele Kancelarii przeprowadzili kolejne szkolenie oraz dyżur dla członków BCC zrzeszonych w Loży Częstochowskiej pt. “Jak przygotować się do kontroli podatkowej. Podstawowe prawa i…

19.12.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Coraz trudniej o zwrot VAT!

Otrzymanie przez podatnika zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji jest w praktyce coraz trudniejsze. Jak pokazują statystyki przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku organy kontroli skarbowej zatrzymały zwrot VAT w…

15.12.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, pojawią się nowe sankcje podatkowe. Będą one miały związek z nierzetelnym rozliczaniem podatku VAT przez podatników oraz z wystawianiem…

24.11.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Pełnomocnik odpowie za zaległości podatkowe swojego klienta

Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika, którego reprezentował w czasie składania wniosku o zarejestrowanie na potrzeby podatku VAT, to jedna z bardziej kontrowersyjnych zmian, jakie niesie za sobą…

22.11.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Szkolenie „Jak przygotować się do kontroli? – Branża medyczna po raz pierwszy w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej”

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Jeden z jego paneli poświęcony był warsztatom: „Jak przygotować się do kontroli?…

17.11.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Dwie kolejne wygrane przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym!

Miło jest nam poinformować, że w dniu 17 listopada2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi dwie kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w Łodzi…

14.11.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii już na etapie zastrzeżeń do protokołu

Miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii w sporze z fiskusem w sprawie dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług. Tym razem już na etapie zastrzeżeń do protokołu co…

4.11.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Szkolenie dla BCC – Loża w Częstochowie – „Nowe i planowane rozwiązania w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i osób trzecich”

W dniu 27 października 2016 roku Kancelaria rozpoczęła cykl szkoleń i dyżurów dla członków BCC, zrzeszonych w Częstochowskiej Loży.     Pierwszym tematem były zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu…

4.11.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Warsztaty dla ŁIPH oraz spotkania transportowe – Wrocław – szkolenia z zakresu: „Jak przygotować się do kontroli?” i Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”

W dniu 24 października 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia: „Jak przygotować się do kontroli?”, organizowanego przy współudziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach cyklu spotkań „Fabryka kompetencji”. Szkolenie poprowadzili…

25.10.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Co grozi za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych.

W toku kontroli podatkowych i postępowań organy podatkowe i organy kontroli skarbowej coraz częściej żądają dokumentacji cen transferowych. Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji w terminie 7 dni od daty…

19.10.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejne sukcesy Kancelarii przed sądami administracyjnymi

Miło jest nam poinformować, że w dniu 18 października 2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi trzy kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w…

11.10.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowa publikacja ekspertów Mariański Group – Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa wzbudza mieszane uczucia zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy nie są do niej przygotowani. Czy wiesz czego może oczekiwać od Ciebie organ podatkowy, czy znasz swoje prawa przysługujące Ci podczas…

11.10.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Spotkania transportowe – Poznań – szkolenie: „Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”

W dniu 6 października 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja Spotkań transportowych. Pierwsze z nich odbyło się w Poznaniu. Są to cykliczne spotkania organizowane przez redakcję miesięczników TSL Biznes i…

10.10.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy przysługuje skarga na przedłużenie zwrotu podatku VAT w kontroli podatkowej?

NSA przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie: “Czy w stanie prawnym obowiązującym po 15 sierpnia 2015 r., po zmianie art. 3 §…

26.09.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Kancelaria członkiem BCC

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Mariański Group została zarekomendowana i przyjęta w poczet członków Business Centre Club.   Naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy się dzielić z członkami Business Centre Club,…

21.09.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Księgowy nie może reprezentować podatników!

Wprawdzie zgodnie z ordynacją podatkową pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ale przepis ten jest mylący. Dotyczy to przypadków nieodpłatnej pomocy najbliższym, nie zaś…

13.09.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy członek zarządu spółki z o.o., mającej status komplementariusza, ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki komandytowej?

W ostatnich czasach popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej stała się spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób decyduje się na stworzenie takiej konstrukcji organizacyjnej ze względu…

11.09.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Forum w Krynicy 2016. Plany rządu na walkę z przestępczością gospodarczą.

Ministerstwo Finansów na odbywającym się w dniach 6-8 września b.r. XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju przedstawiło zapowiedź rewolucyjnych zmian, wynikających ze zintensyfikowania działań mających na celu wyeliminowanie szarej…

9.09.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wyrok WSA: Organy celne niewłaściwie stosują przepisy proceduralne

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 6 września 2016 r. Kancelaria wygrała kolejną sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Tym razem w zakresie podatku akcyzowego.   Spółka złożyła…

7.09.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Szkolenie ŁIPH: „Jak przygotować się do kontroli?”

W dniu 6 września 2016 roku w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w ramach inauguracji cyklu FABRYKA KOMPETANCJI, odbyło się szkolenie: „Jak przygotować się do kontroli?”. Temat ten przedstawiono w ujęciu…

30.08.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy ufać urzędnikowi, który pozwala na działanie nie na podstawie przepisów prawa?

Zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe mają obowiązek działania na podstawie przepisów prawa. Coraz częściej zdarzają się jednak sytuacje gdy organy lub ich pracownicy, świadomie lub nie, przyzwalają…

17.08.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Nowe rozwiązania w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe może zostać zawieszone w sytuacji, gdy z uwagi na pojawienie się przeszkód faktycznych lub pranych dalsze jego prowadzenie na danym etapie jest bezcelowe. Konieczne jest, bowiem najpierw usunięcia…

8.08.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: jakie transakcje podważy urząd?

Jedną z największych niewiadomych jakie niesie za sobą wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest to do jakich działań podatników znajdzie ona zastosowanie w praktyce.   Z ordynacji podatkowej wynika, że klauzula…

18.07.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Uchwała NSA – skutki podatkowe zmiany stron umowy leasingu

23 maja 2016 r. skład 7 sędziów NSA podjął uchwałę II FPS 1/16 w sprawie konsekwencji podatkowych zmian podmiotowych w umowach leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r.   Sąd…

14.07.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

15 lipca 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające w życie klauzulę przeciwko…

12.07.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Rozszerzona konfiskata mienia – planowane zmiany w prawie karnym i karno skarbowym!

W poprzednim miesiącu wspomniano, iż na etapie prac legislacyjnych w rządzie znalazł się projekt dotyczący zmiany ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tj. Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego,…

5.07.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Podatnik może już ustanowić pełnomocnika ogólnego!

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej w zakresie przepisów dotyczących pełnomocnictwa ogólnego. Tym samy, wprowadzono instytucję pełnomocnika ogólnego.   Zatem, obecnie podatnik może ustanowić…

30.06.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Planowane zmiany w prawie karnym i karno skarbowym – brak wyroku skazującego nie będzie wykluczał przepadku zabezpieczonego mienia na rzecz Skarbu Państwa!

Na etapie prac legislacyjnych w rządzie znalazł się projekt dotyczący zmiany ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tj. Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy). Planowane zmiany…

24.06.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Interpretacja indywidualna – sprzedaż towarów poniżej ceny ich zakupu

Podatnik dokonujący sprzedaży towarów przez internet zadał pytanie czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów sprzedawanych poniżej cen ich zakupu oraz czy sprzedaż towarów poniżej…

13.06.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wyrok NSA – wszczęcie postępowania karnoskarbowego może naruszać zasadę zaufania do organów

Urząd skarbowy wszczął wobec podatnika postępowania za 2007 rok pod koniec 2012 roku, na kilka tygodni przed upływem terminu przedawnienia. Niemal równocześnie wszczęto postępowanie karnoskarbowe aby zapobiec przedawnieniu. W związku…

8.06.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Eksperci Mariański Group w telewizji Toya

7 czerwca 2016 roku wraz z profesorem Adamem Mariańskim gościliśmy w programie Marka Krzciuka „Bez Etatu” w telewizji Toya, w ramach którego analizowaliśmy aktualne problemy systemu podatkowego, zmiany przepisów dotyczących…

2.06.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii – Spółka uratowana przed groźbą upadłości

Miło jest nam poinformować, że w dniu 31 maja 2016 r. Kancelaria wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym kolejną sprawę ze skargi na interpretację indywidualną sygn. akt II FSK 1363/14 w…

31.05.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Jak prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub usług budowlano-montażowych

Wobec licznych wątpliwości i rozbieżności występujących w praktyce, zasady rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowalnych lub budowlano-montażowych w zakresie podatku od towarów i usług (dalej też: „VAT”) postanowiono…

25.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy aktualizacja VAT-R z przekroczeniem terminu pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?

Podatnik z uwagi na fakt, iż wartość sprzedaży w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej nie przekroczyła ustawowego progu 150 000 zł, korzystał z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego w podatku od…

24.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy podatnik może zgłaszać wnioski dowodowe i czy powinien z tego prawa skorzystać?

Organy podatkowe mają obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby dokładnie wyjaśnić stan faktyczny sprawy. Do zakresu tych działań należy przede wszystkim zbieranie dowodów np. przesłuchiwanie świadków, przeprowadzanie kontroli krzyżowych u…

23.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii – podatnik obroniony przed bezprawnym stosowaniem przez organy podatkowe sankcji z art. 108

Organ podatkowy wydał wobec podatnika decyzję określającą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i orzekającą o obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o…

9.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Organy podatkowe i sądy administracyjne nadal wymagają weryfikacji kontrahentów

Polskie organy podatkowe i organy kontroli skarbowej stworzyły w praktyce wymóg dochowania przez podatników bliżej nieokreślonej należytej staranności, którego niespełnienie ich zdaniem pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego. Żadne…

5.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Jednolity Plik Kontrolny – czy Ministerstwu Finansów udało się rozwiać wątpliwości podatników?

W pierwszej odsłonie bloga poświęconej tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (https://kontrolapodatkowa.pl/2016/02/04/jednolity-plik-kontrolny-skuteczne-narzedzie-w-rekach-fiskusa-do-prowadzenia-kontroli-przedsiebiorcy/ zasygnalizowano problemy, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w zakresie przesyłania danych z ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych w tak ustalonym…

4.05.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

Zmiana podejścia administracji podatkowej do cen transferowych

W obliczu rosnącego zainteresowania instytucji międzynarodowych oraz polskich organów podatkowych problematyką cen transferowych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Od co najmniej…

26.04.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy urząd skarbowy może żądać od lekarzy ujawnienia danych pacjentów? NSA rozstrzygnął wątpliwości.

Organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjentów – stwierdził Naczelny Sąd…

22.04.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Podatnik może zaliczyć nadpłatę powstałą w podatku od nieruchomości na poczet innych zobowiązań podatkowych

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2016 roku (sygnatura akt: II FSK 79/16) – nadpłata powstała w podatku od nieruchomości może być zarachowana również na poczet…

16.04.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

„Jak przygotować się do kontroli podatkowej”: warsztaty dla przedsiębiorców z branży TSL – 14 kwietnia 2016 r.

  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczestników ostatniej konferencji zorganizowanej dla przedsiębiorców z branży TSL – w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie kancelarii Mariański Group odbyły…

14.04.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Powracają postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych, czyli skąd organy czerpią wiedzę na temat majątku podatnika?

Przyczynkiem do nowelizacji w zakresie przepisów dotyczących podstępowania w sprawie dochodów nieujawnionych były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym m.in. z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt: SK 18/09). Zgodnie z…

12.04.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy formalna rezygnacja z funkcji prezesa zarządu uchroni przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki?

Gdy sytuacja finansowa spółki pogarsza się, a na horyzoncie widać już widmo upadłości, członkowie zarządu, aby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki składają rezygnację z pełnionej funkcji. Zdarza się, że rezygnacja…

5.04.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Seminarium: „Kluczowe zagadnienia podatkowe dla branży browarniczej” – czyli nasza prelekcja na Targach Piw Regionalnych „Piwowary”

W dniu 1 i 2 kwietnia 2016 roku w Łodzi w hali EXPO odbyła się III edycja Targów Piw Regionalnych „Piwowary”. Jednym z punktów tych targów było seminarium „Kluczowe zagadnienia…

31.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności musi zostać doręczone pełnomocnikowi!

9 lutego 2016 r. zapadł kolejny wyrok NSA (II FSK 3536/13) w sprawie doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że utrwaliła się już nowa linia orzecznicza w…

29.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrole w zakresie nowego podatku od niektórych instytucji finansowych

Ministerstw Finansów w dniu 3 marca 2016 r. wydał interpretację ogólną nr PK1.8201.1.2016 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez organy podatkowe oraz organy kontroli…

24.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Zmiany w przepisach o nadpłacie obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!

Najnowsza nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej objęła swoim zakresem także regulacje dotyczące nadpłaty. Wprowadzone na początku bieżącego roku zmiany, z jednej strony służą doprecyzowaniu już istniejących zapisów ustawy, a z drugiej…

17.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kancelaria Mariański Group po raz kolejny odnosi sukces w sporze z fiskusem!

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza Kancelaria w dniu 15 marca 2016 r. odniosła kolejne zwycięstwo nad organem podatkowym w sporze przed sądem administracyjnym. Przedmiotem skargi było postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej…

16.03.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółkach kapitałowych – nowe rozwiązania zagwarantują organom zwiększenie efektywności poboru podatku!

W nawiązaniu do wpisu z dnia 9 marca 2016 r., kontynuując analizę przepisów w zakresie odpowiedzialności osób trzecich w kontekście rozwiązań wprowadzonych na podstawie znowelizowanej Ordynacji podatkowej, należy odnieść się…

16.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

“Dochody nieujawnione” – najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym do sprzedaży trafiła najnowsza publikacja ekspertów podatkowy kancelarii Mariański Group dotycząca opodatkowania dochodów nieujawnionych. Książka została wydana we współpracy z wydawnictwem Wolter Kluwer i jest…

14.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowe pełnomocnictwa szczególne w praktyce

Od dnia 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianą przepisów ordynacji podatkowej oraz wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego…

11.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Konferencja – ŁÓDZKIE SPOTKANIE NA STYKU PRAWA, PODATKÓW I BRANŻY TSL – 10 marca 2016 r.

    W 10 marca 2016 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się Łódzkie Spotkanie Na Styku Prawa, Podatków i Branży TSL. Konferencja została zorganizowana przez Kancelarię Mariański Group,…

9.03.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe – nowe rozwiązania zagwarantują organom zwiększenie efektywności poboru podatku !

Analizując przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich w kontekście rozwiązań nowelizujących Ordynację podatkową, można zauważyć, iż celami dla jakich je wprowadzono są: uproszczenie systemu poboru podatku oraz zwiększenie efektywności jego poboru.…

8.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czynności sprawdzające po zmianach – teraz fiskus będzie częściej z nich korzystał!

Jednym z tematów poruszonych w ramach ostatniego seminarium zorganizowanego przy współpracy Krajowej Izby Doradców Podatkowych i redakcji Monitora Podatkowego w dniu 3 marca br. w siedzibie KRDP Warszawie, były czynności…

7.03.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Seminarium KIDP: „Ordynacja Podatkowa – zmiany 2016” – praktyczne znaczenie nowelizacji dla podatników

W dniu 3 marca 2016 roku w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, przy współpracy z Akademią Doradcy Podatkowego, Redakcją Monitora Podatkowego oraz Wydawnictwem C.H. Beck i Krajową Izbą…

2.03.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Kontrola podatkowa – więcej uprawnień dla organów!

W ramach końcowego podsumowania 120 Konferencji Podatkowej poświęconej ostatniej nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, konieczne jest odwołanie się do działu VI Ordynacji i zmian, jakie wprowadzono w zakresie kontroli podatkowej, które…

2.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Skarga kasacyjna musi zostać prawidłowo sporządzona!

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.   Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich…

1.03.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Firmujący to nie podatnik, lecz odpowiada za cudzy dług

Zjawisko polegające na posługiwaniu się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby (za jej wiedzą i zgodą) w działalności gospodarczej w celu jej zatajenia albo ukrycia jej rzeczywistych rozmiarów,…

29.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowe przestępstwa karno-skarbowe w zakresie podatku akcyzowego!

Nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r. na pośredniczące podmioty tytoniowe nałożono szereg nowych obowiązków głównie w zakresie obowiązku rejestracji jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz obowiązku zawiadamiania…

26.02.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 2016 – seminarium

W dniu 3 marca 2016 r., przy współpracy z Akademią Doradcy Podatkowego, Redakcją Monitora Podatkowego oraz Wydawnictwem C.H.Beck i Krajową Izbą Doradców Podatkowych odbędzie się seminarium “Zmiany w Ordynacji Podatkowej…

26.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Planowana reforma administracji skarbowej zapewni skuteczniejszą kontrolę podatników?

Od wielu lat podnoszone są głosy na temat potrzeby przeprowadzenia gruntownych zmian w zakresie organizacji oraz sposobu funkcjonowania kontroli skarbowej. Ekspert Biura Analiz Sejmowych w sporządzonej analizie z dnia 2…

25.02.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Zmiany w regulacji przedawnienia – czy jednak wystarczające?

W ramach kolejnego podsumowania 120 Konferencji Podatkowej poświęconej ostatniej nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przedawnienia, koncentrując się na nowych i zmienionych rozwiązaniach, obowiązujących od 1…

24.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest już stosowana przez sądy administracyjne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 1348/15) wyraźnie odniósł się w do obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. w Ordynacji podatkowej…

19.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Zmieniają się uprawnienia wywiadu skarbowego!

Kontrola skarbowa obejmuje również przeprowadzanie czynności wywiadu skarbowego przez komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Przeprowadzanie czynności wywiadu skarbowego polega na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji…

18.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd skarbowy nie zakwestionuje optymalizacji podatkowej… jak na razie – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już w drodze

Organy podatkowe często dążą do kwestionowania działań podatnika polegających na minimalizowaniu jego obciążeń podatkowych. Cel ten próbuje urzeczywistniać się na różne sposoby, do których zaliczyć można wykorzystanie zasady interpretacyjnej, wyrażonej…

18.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Dochody nieujawnione – zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją w Dzienniku Gazeta Prawna

Uprawdopodobnienie w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych – zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją dostępną na stronie internetowej Dziennika Gazeta Prawna >> http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/922824,ustawa-o-pit-udowanianie-nieujawnionych-dochodow.html

17.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Interpretacje indywidualne po nowelizacji Ordynacji podatkowej – co to oznacza w praktyce dla podatnika?

W ramach kolejnego podsumowania 120 Konferencji Podatkowej poświęconej ostatniej nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, zostaną omówione najważniejsze zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, które w większości zaczęły obowiązywać już…

12.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejne sukcesy Kancelarii!

Miło jest nam poinformować, że w dniu 11 lutego 2016 r. Kancelaria wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym kolejne dwie sprawy ze skarg na interpretację indywidualne sygn. akt II FSK 3646/13…

10.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

120 Konferencja podatkowa, czyli Ordynacja podatkowa po zmianach z komentarzem ekspertów – nie mogło tam zabraknąć i nas!

W dniu 8 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 120 Konferencja podatkowa “Ordynacja podatkowa – ostatnie zmiany”, zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych…

8.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Dlaczego warto wystąpić o Wiążącą Informację Akcyzową (WIA)?

Na wstępie wyjaśnić należy, czym jest Wiążąca Informacja Akcyzowa i czym różni się ona od interpretacji indywidualnej.   WIA określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych…

4.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , , ,

Jednolity Plik Kontrolny – skuteczne narzędzie w rękach fiskusa do prowadzenia kontroli przedsiębiorcy?

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dodaje nowy art. 193a, który wprowadza bardzo istotną zmianę w zakresie sposobu przekazywania…

3.02.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kolejny sukces w sporze z fiskusem!

Miło nam poinformować, że w dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria wygrała sprawę ze skargi na interpretację indywidualną sygn. akt I SA/Łd 1059/15 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawych…

1.02.2016 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Odpowiedź Ministra Finansów na zasadę in dubio pro tributario – wiemy kiedy organ podatkowy rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych stanowi obszerną nowelizację dotychczasowych przepisów, a część z tych zmian weszła w życie już…

29.01.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Masz hipotekę przymusową? Urząd skarbowy nie sprzeda Twojej nieruchomości jeśli zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu!

Jednym ze sposobów w jaki fiskus może zabezpieczyć swoje wierzytelności jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowiących własność podatnika. Prawo to uprawnia fiskusa do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości,…

27.01.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2016 roku!

Ministerstwo Finansów opublikowało krajowy plan działania administracji podatkowej na rok 2016 r.   Krajowy plan działań wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa zjawiska…

4.01.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , ,

Pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym – nowe przepisy od 2016 roku!

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej, tj. ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.…

4.01.2016 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Nowe zasady korekty deklaracji podatkowych

Nowy rok przynosi szereg zmian dla podatników.   Od 1 stycznia 2016 zniesiony zostaje obowiązek uzasadania korekt deklaracji. Jedna z nich jest korzystna dla podatników  znosi bowiem obowiązek uzasadaniania przyczyn…

22.12.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podmioty powiązane będą na celowniku urzędów skarbowych w 2016 roku!

Po wielu latach braku aktywności w tym zakresie Ministerstwo Finansów podjęło w 2015 roku oraz planuje w 2016 roku szereg działań mających na celu zintensyfikowanie kontroli w zakresie transakcji między…

1.12.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podatnik ujawni przed fiskusem metody optymalizacji – nowelizacja ustawy o CIT już od stycznia?

W proponowanym przez PiS projekcie nowelizacji ustawy o CIT znalazła się propozycja wprowadzenia obowiązku informowania organów podatkowych o wszelkich transakcjach przeprowadzanych dla celów optymalizacyjnych. Projekt ustawy zakłada, że podatnicy korzystający…

26.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie osiągasz przychodów z działalności? Urząd skarbowy spróbuje zarzucić Ci pozorność działalności gospodarczej!

Nową praktyką organów podatkowych jest zarzucanie pozorności działalności gospodarczej w sytuacji gdy podatnik w prowadzonej działalności nie osiąga przychodów lub osiąga je na znacznie niższym poziomie niż koszty.   W…

24.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Tajemnica zawodowa – dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Profesjonalnego pełnomocnika od pozostałych pełnomocników odróżnia nie tylko potwierdzona wpisem na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych wiedza merytoryczna i przygotowanie do wykonywania zawodu ale także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.…

23.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przesłuchanie w charakterze podejrzanego – czyli dlaczego urząd postawi Ci zarzuty karne skarbowe przed końcem roku?

Stałą praktyką organów podatkowych i organów skarbowych stało się wszczynanie postępowań karnoskarbowych z końcem roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Dzięki takiemu zabiegowi organy przedłużają okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.…

19.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Niewynagradzani członkowie rad nadzorczych a nieodpłatne świadczenie

W wyroku z dnia 29 października 2015 r. (II FSK 2232/13) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia stanowi dla tej spółki przychód…

16.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

W jakiej sytuacji i w jakim zakresie urząd może zajać wynagrodzenie za pracę?

Organ egzekucyjny może stosować środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania obowiązków wynikających z decyzji ostatecznych w administracyjnym toku instancji lub z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.   Zajęcie…

13.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę, aby zastosować stawkę 0% podatku?

Plany legislacyjne nowego rządu są jasne – 19 mld złotych rocznie – o tyle powinna podnieść się „wydajność podatkowa z podatku VAT” na skutek wprowadzenia od 2016 roku nowej ustawy…

9.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy urząd skarbowy może podważyć operat szacunkowy nieruchomości?

Operaty szacunkowe z wyceny wartości rynkowej nieruchomości odgrywają istotną rolę w rozliczeniach podatników z fiskusem. Pozwalają określić wartość początkową środka trwałego (np. nieruchomości), stanowiącą podstawę do ustalania wysokości odpisu amortyzacyjnego.…

30.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Twój dostawca okazał się oszustem? Masz szanse odliczyć VAT!

Jeżeli okaże się, że Twój kontrahent jest oszustem podatkowym fiskus na pewno będzie chciał pozbawić Twoją firmę prawa do odliczenia podatku VAT. Nie w każdym wypadku ma do tego prawo!…

26.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Ile kosztuje postępowanie przed sądami administracyjnymi?

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których…

7.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Miejsce świadczenia usług – zwiększone ryzyko kontroli w branży TLS

Ustalenie miejsca świadczenia usług w branży TLS (Transport–Logistyka-Spedycja, zwana też TSL) bywa problematyczne. Stwierdzenie w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług w tej branży skutkuje najczęściej zakwestionowaniem…

29.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Jakie uprawnienia przysługują organom podatkowym w toku czynności sprawdzających?

Czynności sprawdzające uregulowane zostały w Dziale V Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 274 organy podatkowe pierwszej instancji (co do zasady naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta)…

25.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Każdy przedsiębiorca może stać się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowych!

Karuzele podatkowe nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Również w doktrynie i orzecznictwie brak jest ich jednoznacznej definicji. Najczęściej przyjmuje się, że są to transakcje odbywające się z wykorzystaniem łańcucha…

22.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej (przez organy inne niż podatkowe)

Kontrola u przedsiębiorcy dokonywana przez organy niepodatkowe prowadzona będzie na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz na podstawie przepisów szczególnych regulujących uprawnienia danego organu. Prawa i obowiązki uregulowane w…

18.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrowersyjne orzeczenie WSA w sprawie pominięcia pełnomocnika i formułowania zarzutów odwołania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Go 143/15 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji…

15.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Fiskus dokładniej prześwietli podmioty powiązane.

11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Proces legislacyjny powinien zakończyć się jeszcze za obecnej kadencji…

14.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Samodzielne rozwiązywanie problemów podatkowych – błąd mający bardzo poważne konsekwencje.

Podatnicy często próbują rozwiązywać samodzielnie skomplikowane problemy dotyczące prawa podatkowego. Jest to jeden z poważniejszych błędów, do tego na ogół bardzo trudno jest naprawić jego negatywne skutki. Samodzielnie znalezione informacje…

10.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Firmy przerzucające dochody do rajów podatkowych na świeczniku Ministra Finansów

Minister Finansów wykłada karty na stół. W dniu 30 lipca 2015 roku udzielono odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 33545. Odpowiedź urzędników Ministerstwa Finansów ujawnia kuluary przeprowadzanych…

8.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

31 sierpnia 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269). W art. 39 ustawy o administracji…

3.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czym różni się postępowanie podatkowe od postępowania kontrolnego?

Postępowanie podatkowe i postępowanie kontrolne chociaż nazywają się podobnie prowadzone są przez różne organy, w różnym trybie na podstawie różnych ustaw.   Podstawowym trybem jest postępowanie podatkowe prowadzone przez organy…

26.08.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czym jest i na czym polega kontrola celna?

Kontrola celna polega na sprawdzeniu przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w zakresie: 1) prawa celnego oraz innych przepisów…

10.08.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przedsięiorca będzie mógł wskazać miejsce prowadzenia kontroli firmy

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie zgodzili się ze zgłoszonymi przez Konfederację Lewiatan uwagami do prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw.   Planowane zmiany…

31.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy w postępowaniu podatkowym może być przeprowadzona rozprawa?

W postępowaniu podatkowym przed organem odwoławczym można przeprowadzić rozprawę jeżeli jest to uzasadnione potrzebą: wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub…

10.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Chcesz odliczyć VAT? Sprawdź wcześniej czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien przykładać dużą wagę do sprawdzenia rzetelności swoich kontrahentów. W przeciwnym wypadku może mieć poważne problemy podatkowe. Na ryzyko narażeni są w szczególności podatnicy nabywający…

6.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy posiadana interpretacja indywidualna nie chroni w toku kontroli?

Zdarza się, że mimo posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) w toku kontroli lub postępowania nie uwzględni jej w rozstrzygnięciu i określi zobowiązanie podatkowe. Przyczyn takiego…

2.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd coraz częściej żąda w toku kontroli dokumentacji cen transferowych!

Nieprzedłożenie na żądanie organów podatkowych (organów kontroli skarbowej) dokumentacji dotyczącej cen transferowych skutkuje szacowaniem dochodu przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej), oraz opodatkowaniem różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a…

29.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrolowany przedsiębiorca nie jest bezsilny – o możliwości wniesienia sprzeciwu

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej regulują liczne uprawnienia i obowiązki przysługujące organom kontrolującym, których odbicie stanowią odpowiednio obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Ponadto, aby zapewnić przedsiębiorcom szczególną ochronę w toku kontroli…

26.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Pamiętaj o korekcie podatku naliczonego w związku z tzw. „ulgą za złe długi”

Jeżeli podatnik, w przypadkach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie skoryguje kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali podatnikowi…

22.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podatnicy odnoszą coraz większe sukcesy w sporach z fiskusem – Raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 21 maja 2015 r. raport dotyczący wyników kontroli z wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne w latach…

19.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna,…

11.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Pamiętaj o pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty!

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.   W…

8.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Na poszczególne czynności egzekucyjne służy skarga.

Zgodnie z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skargę na czynności egzekucyjne…

1.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wniosek o rozłożenie na raty nie jest przyznaniem się do winy!

Jednym z mitów utrwalonych w świadomości społecznej powodującym negatywne konsekwencje dla podatnika jest błędne myślenie że złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest „przyznaniem się do winy” i…

26.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Upoważnienie do kontroli – co powinno zawierać?

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje co do zasady przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Upoważnienie udzielane jest przez właściwy organ i musi zawierać wskazane w ustawie elementy.…

23.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy podatnik musi wyjawić swój majątek?

Jedną z najgroźniejszych broni organów podatkowych wykorzystywanych w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych jest wzywanie podatnika do złożenia oświadczenie o stanie majątkowym.     Podatnicy wypełniając oświadczenia bardzo często nie mają…

15.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

14 maja 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2015 r. poz.…

11.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Niektóre terminy można przywrócić!

Są to terminy procesowe, czyli takie których upływ powoduje brak możliwości skutecznego dokonania czynności procesowej (np. wniesienia odwołania) przez podatnika.   Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin uznaje się za…

5.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy wywiad skarbowy może Cię podsłuchiwać?

Wywiad skarbowy to służba Ministerstwa Finansów zajmująca się ściganiem nieuczciwych podatników, przy zastosowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, takich jak podsłuchy, obserwacje, czy badanie billingów. Do ich przeprowadzania upoważnieni są wyspecjalizowani pracownicy Urzędów…

4.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrola nie może trwać wiecznie

Aby zapobiec nadmiernemu przedłużaniu się czynności kontrolnych, w Ordynacji podatkowej zawarto zasadę, zgodnie z która kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie, który wskazano…

22.04.2015 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Fiskus nie odpuści nawet jeśli wie, że przegra proces w sądzie.

Mimo że Konstytucja nie zalicza orzeczeń sądów do źródeł prawa, to stanowisko w nich zawarte ma istotny wpływ na interpretację przepisów i końcowo na sytuację prawną podatnika. Fiskus, który zna…

19.04.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie pozwól by nieobiektywny pracownik urzędu prowadził Twoją sprawę!

Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje gdy dany pracownik administracji skarbowej nie może prowadzić sprawy.   Pracownicy urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu…

14.04.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Obowiązek osobistego stawiennictwa na wezwanie urzędu tylko na obszarze województwa!

Nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na wezwanie organu podatkowego, jeśli miejsce osobistego stawiennictwa miałoby nastąpić na obszarze innego województwa niż to, w którym osoba wezwana zamieszkuje lub przebywa.   Zgodnie…

18.03.2015 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno-skarbowym

Zasadą w postępowaniu karnym jest, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie i złożyć zeznania, co więcej ma obowiązek mówić prawdę (naruszenie tego obowiązku…

16.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie przegap terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa!

Od decyzji można wnieść odwołanie, od postanowienia zażalenie a co w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje do danego aktu środków zaskarżenia? Podatnik nie jest wtedy pozbawiony możliwości obrony sowich praw…

12.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Masz prawo zaskarżyć niedotrzymanie terminu przez urząd!

Urząd ma ustawowo określone terminy na załatwienie sprawy podatkowej. W praktyce rzadko są one dotrzymywane, a podatnicy biernie czekają na zakończenie postępowania (kontroli). W przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie…

9.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw w toku kontroli podatkowej!

Kontrola podatkowa prowadzona wobec przedsiębiorcy musi być zgodna z przepisami nie tylko Ordynacji podatkowej ale także z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   Przedsiębiorca wobec którego przeprowadzana jest kontrola…

8.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd będzie mógł dłużej kontrolować podmioty ze specjalnych stref ekonomicznych

Z dniem 6 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na skutek której wydłużeniu do 10 lat uległ termin przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego…

24.02.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Dochody nieujawnione – Prezydent podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów.  

W dniu 24 lutego 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy –…

15.02.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie powołuj się na „prostytucję”!

W świadomości społecznej utrwalił się mit, że w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wystarczy powołać się na przychody z „prostytucji” by zalegalizować…

26.01.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie przegap terminu na zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego!

Niezgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego zarzutów rodzi bardzo poważne konsekwencje.   Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego (najczęściej zajęcie rachunku bankowego…

2.01.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2015 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało plan działania administracji podatkowej na rok 2015 r. Wyszczególniono w nim branże, w których organy podatkowe i skarbowe wykryły największe uszczuplenia podatku w kontrolach prowadzonych na przestrzeni…

31.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

W jakich przypadkach możliwe są oględziny mieszkania w ramach kontroli podatkowej?

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej przyznają podmiotom kontrolującym uprawnienie do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali, czy też innych pomieszczeń kontrolowanego, niezależnie od jego zgody. Ordynacja podatkowa przewiduje jednocześnie osobną…

19.12.2014 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Kiedy organ może odmówić podatnikowi wglądu w akta sprawy podatkowej?

Znajomość zawartości akt sprawy podatkowej ma dla podatnika niebagatelne znaczenie. Od tego, co znajduje się w aktach sprawy podatkowej zależy jaka decyzja zostanie wydana. Jeśli w aktach nie ma dowodu…

17.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegną przedawnieniu

Obecnie, zobowiązanie podatkowe przedawnia się, co do zasady, z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od tej…

12.12.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Pamiętaj o możliwości korekty po kontroli

Jeśli właśnie zakończyła się w Twojej firmie kontrola podatkowa i wykryto nieprawidłowości, nie martw się  – zanim dostaniesz decyzje wymiarową możesz skorygować swoje rozliczenia albo po prostu zakwestionować stanowisko organów…

11.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – urzędy nie będą miały już tak łatwo

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak…

10.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowe terminy przedawnienia od 2016 r.

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Projekt, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. …

1.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy urząd skarbowy ma wgląd w nasze rachunki bankowe?

Bank jest obowiązany, na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, do sporządzenia i przekazania informacji o posiadanych przez podatnika rachunkach bankowych, liczbie tych rachunków, a także obrotach…

18.11.2014 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Czemu warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej?

Protokół kontroli jako dokument sporządzany w toku kontroli podatkowej powinien zawierać szereg elementów przewidzianych przez prawo. Poza tymi, które służą identyfikacji sprawy, takimi jak wskazanie kontrolowanego, kontrolującego, przedmiotu i zakresu…

21.10.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Czy organy kontroli skarbowej mogą przesłuchiwać kontrahentów kontrolowanego podatnika?

Warto zastanowić sią nad częstym problemem praktycznym dotyczącym przesłuchań kontrahentów podatnika w toku postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej, czy są one zgodne z prawem i czy kontrahent musi składać Urzędowi…

20.10.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – czy organ zawsze ma rację?

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak…

15.10.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Masz prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego

Zarówno organy podatkowe jak i organy kontroli skarbowej mają obowiązek zawiadomienia podatnika o prawie wypowiedzenia się co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ponieważ informacja taka poprzedza zazwyczaj wydanie decyzji…

14.10.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie rezygnuj z udziału w czynnościach kontrolnych!

Po rozpoczęciu kontroli podatkowej pracownicy organu podatkowego przedkładają do podpisu szereg dokumentów – jednym z nich jest „Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych”.   Po pierwsze, nie…

10.09.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Osobiste stawiennictwo nie jest konieczne

Przedsiębiorcy w ramach przeprowadzanych u nich „kontroli krzyżowych” nie muszą dokonywać czynności innych niż te, do których dokonywania zobowiązują ich przepisy prawa. Żądanie składania wyjaśnień, czy oświadczeń nie mieści się…