kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.05.2020

Tagi:

Kontrola celno-skarbowa bez obecności funkcjonariusza Q&A

Coraz częściej otrzymujemy wiadomości, w których pytacie nas o zmiany dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych. W związku z ogarniającą nas epidemią, ustawodawca zdecydował się na redukcję pewnych obostrzeń związanych z obowiązkowymi kontrolami celno-skarbowymi w przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Mając to na uwadze zdecydowaliśmy się odpowiedzieć w ramach naszego bloga, na najczęściej występujące w tym zakresie pytania.

 

Czego dotyczą czynności w ramach kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych?

Ustawodawca zdecydował, że chodzi w szczególności o:

 1. wytwarzanie,
 2. uszlachetnianie,
 3. przerabianie,
 4. skażanie,
 5. rozlew,
 6. przyjmowanie,
 7. magazynowanie,
 8. wydawanie,
 9. przewóz,
 10. niszczenie,
 11. stosowanie i oznaczanie tych wyrobów znakami akcyzy.

 

Kogo dotyczą nowe zasady przeprowadzania kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych?

Ustawodawca miał na myśli podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które wykonują w/w czynności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych?

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

 

Na czym polegają zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych?

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od:

 1. obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej;
 2. dokonania czynności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o KAS przez tego kontrolującego.

 

Czy odstąpienie od tych czynności przez organ jest obligatoryjne?

Nie, ustawodawca dał jedynie taką możliwość, a sama decyzja zależy od właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Rozwiązania te nie będą stosowane w przypadku wysokiego ryzyka związanego z wykorzystaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

W jaki sposób dowiem się, że objęły mnie zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych?

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego powiadamia o odstąpieniu:

 • od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej
 • od dokonania czynności przez kontrolującego.

 

Czy będę musiał dopełnić jakichś formalności w związku z takim działaniem organu celno-skarbowego?

Tak, wystąpi konieczność przekazania niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacji o przebiegu przeprowadzonych czynności.

Podsumowując

W tym miejscu przychodzi nam podkreślić, iż przepisy są niezwykle ogólne, co może w przyszłości przekładać się na potencjalne kontrole w zakresie poprawności wywiązania się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków na przedsiębiorców. Zważając, że obecna sytuacja każe nam mierzyć się co dzień z nowymi wyzwaniami, nie zapominajmy, że podejmowane przez nas działania powinny pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem. Mając przy tym świadomość, że przedsiębiorcy są najbardziej narażeni na popełnienie różnego rodzaju błędów, w związku z panującą epidemią i koniecznością wywiązywania się z szeregu obowiązków wprowadzonych nowymi przepisami, zachęcamy w tym miejscu do powierzenia swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom, które na bieżąco monitorują niezwykle szybko zmieniające się przepisy i są w stanie dostrzec potencjalne ryzyka prawne podejmowanych działań.