kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.03.2018

Tagi: , , , , ,

Ceny transferowe. Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji.

Ceny transferowe, dokumentacja, przedłużony termin jej sporządzenia. Temat bardzo aktualny.

14 marca 2018 r. Minister Finansów przedłużył termin na sporządzenie dokumentacji, wydając rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2018 r. Tym samym Minister skorzystał z przyznanej mu przez Ordynację podatkową kompetencji, dokonując przedłużenia terminu na sporządzenie m.in. dokumentacji cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (§ 1 rozporządzenia).

 

Począwszy od dnia 14 marca br. podatnicy (za rok 2017 i za rok 2018) mają obowiązek:

  • sporządzić dokumentację podatkową, 
  • złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, 
  • dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdania CIT-TP/PIT-TP do dnia 30 września roku następnego, czyli do dnia 30/09/2018 za rok 2017 i do 30/09/2019 za rok 2018, a nie jak wynikało z ustaw podatkowych do dnia złożenia zeznania podatkowego za te lata. 

 

Ceny transferowe i najnowsze zmiany ściśle z nimi związane – ze szczegółami w linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/555/1

 

Co istotne w kontekście podmiotów zobowiązanych do sporządzenie takiej dokumentacji, przedłużenie stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r. (§ 3 rozporządzenia). Należy jednocześnie podkreślić, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Ceny transferowe i właściwie przygotowana dokumentacja to zadanie istotne i dość przy tym skomplikowane. Pomimo przedłużenia terminów na sporządzenie właściwej dokumentacji przez podmioty do tego zobowiązane, sugerujemy powierzenie tego zadania ekspertom już na wczesnym etapie. Zachęcamy przy tym do poznania oferty naszej Kancelarii, dostępnej na stronie internetowej www.marianskigroup.pl. Kancelaria oferuje m.in.:

  • analizę transakcji przeprowadzanych przez Klientów pod kątem ryzyka w zakresie zastosowanych cen transferowych;
  • przygotowanie bezpiecznych podatkowo scenariuszy planowanych transakcji;
  • przygotowanie dokumentacji dla celów podatkowych;
  • budowanie argumentacji uzasadniającej zastosowanie warunków cenowych przez Klienta;
  • koordynowanie ze strony Klienta procedur zawierania uprzednich porozumień cenowych.

 

Doświadczenie naszych ekspertów pozwali sporządzić wymaganą przepisami prawa dokumentację cen transferowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w obszarze prawnym, zarówno w zakresie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Ponadto praktyka w reprezentowaniu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia takiej właśnie dokumentacji, przed organami podatkowymi czy w toku kontroli, czy postępowań podatkowych daje nam możliwość uwzględnienia wszelkich potencjalnych, związanych z tym ryzyk.

Podsumowując

Jeżeli ceny transferowe, to temat którym się interesujesz, jeżeli masz w perspektywie sporządzenie dokumentacji właśnie w tym zakresie i chciałbyś przekazać przeprowadzenie tego zadania ekspertom, którzy  potraktują sprawę w sposób kompleksowy – skontaktuj się z nami. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i rzetelność, poparte doświadczeniem w przygotowaniu licznych dokumentacji, które przeszły kontrolę ze strony organów podatkowych.