kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.07.2015

Tagi:

Chcesz odliczyć VAT? Sprawdź wcześniej czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien przykładać dużą wagę do sprawdzenia rzetelności swoich kontrahentów. W przeciwnym wypadku może mieć poważne problemy podatkowe. Na ryzyko narażeni są w szczególności podatnicy nabywający towary od podmiotów, które nie są zarejestrowane lub podszywają się pod inne firmy wystawiając faktury z nieprawdziwymi danymi. Zawarcie transakcji z takim podmiotem może mieć opłakane skutki.  Urząd skarbowy pozbawi przedsiębiorcę prawa do odliczenia podatku VAT od takich transakcji.

 

Ustawa o podatku od towarów wyłącza prawo do odliczenia w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami (lub fakturami korygującymi) wystawionymi przez podmiot nieistniejący.

 

Co prawda orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w ślad za wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący jednak jest to zawsze kwestia ocenna. Nietrudno domyślić się, że ocena ta często dokonywana jest przy uwzględnieniu interesów fiskalnych państwa, nie podatnika.

 

W takim wypadku organy badają czy okoliczności transakcji wskazują na to, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o zaistniałych nieprawidłowościach (np. wyrok TSUE w sprawie C 324/11). W związku z powyższym przed przystąpieniem do współpracy handlowej przedsiębiorcy powinni zweryfikować status podatkowy kontrahenta.

 

Do tej pory podatnicy mogli skorzystać z możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.  Składając taki wniosek trzeba uiścić opłatę skarbową w kwocie 21 zł.

 

Obecnie Ministerstwo Finansów podjęło słuszne i konieczne kroki pozwalające podatnikom na zabezpieczenie swojej sytuacji podatkowej.

 

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce internetowej udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Wyszukiwarka znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.

 

Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

 

Sprawdzanie podatników z innych krajów UE

 

Bez wsparcia nie pozostają również podatnicy, którzy dokonują transakcji z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej. Mogą oni skorzystać z udostępnionej na stronie Komisji Europejskiej wyszukiwarki VIES.

 

System VIES (VAT Information and Exchange System) to system informatyczny pozwalający na wymianę informacji między państwami Unii Europejskiej na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz podatników VAT. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

 

Możliwe jest również potwierdzenie numeru identyfikacyjnego kontrahenta w formie tradycyjnej za pośrednictwem jednostek administracji kraju, z którego pochodzi podatnik składający takie zapytanie. W Polsce Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT, wyznaczył do tego celu Izbę Skarbową w Poznaniu.

 

Potwierdzenie numeru identyfikacji podatkowej w Polsce może odbywać się na wniosek składany:

  1. na piśmie

Ministerstwo Finansów

Departament Wymiany Informacji o VAT 

Poznańska 46

62-510 Konin

  1. drogą elektroniczną:numery.vat@mofnet.gov.pl
  2. faksem(063) 240 19 89
  3. telefonicznie(063) 242 33 55

Ze względów dowodowych zalecamy korzystanie z możliwości zgłaszania wniosków na piśmie. W przypadku informacji uzyskanej telefonicznie podatnik może mieć trudności z udowodnieniem w toku wszczętego postępowania podatkowego, że uzyskał informację o statusie podatkowym swojego kontrahenta.

Departament Wymiany Informacji o VAT przygotował dwa wnioski o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, do których należy formularz VAT-ID i VAT-ID (kontynuacja). Mają one za zadanie ułatwić podatnikom dokonywanie potwierdzenia ważności numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów, jednak ich stosowanie nie jest obligatoryjne.

 

Warto korzystać z możliwości weryfikacji kontrahentów, które przygotowała dla podatników administracja podatkowa. Sprawdzenie czy nasz dostawca jest czynnym podatnikiem VAT pozwoli w przyszłości uchronić firmę przed koniecznością zwrotu wysokich kwot odliczonego podatku VAT, co często wiąże się z wizją bankructwa z uwagi na wysokość zobowiązania, które w decyzji określi urząd skarbowy.