kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.06.2019

Tagi: ,

Co planuje OECD? Minimalna stawka światowego podatku CIT i podatek cyfrowy.

Z opublikowanej 31 maja 2019 r. mapy prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że do końca 2020 r. Organizacja opublikuje wytyczne dotyczące walki z unikaniem opodatkowania, a także z opodatkowaniem internetowych gigantów. Planowane jest wprowadzenie minimalnej stawki światowego podatku CIT oraz podatku cyfrowego.

 

Kres rajów podatkowych

 

Propozycje OECD przewidują wprowadzenie minimalnej stawki podatku od dochodów osób prawnych (CIT), co w praktyce wykluczy znaczną cześć stosowanych dzisiaj schematów optymalizacji podatkowych. Schematów zakładających m.in. zmianę rezydencji podatkowej czy tworzenie spółek holdingowych w krajach z korzystniejszym reżimem podatkowym. Mimo, iż poszczególne kraje mogłyby ustalać CIT na niższym poziomie, nie miałoby to większego sensu. Przedsiębiorstwo posiadające rezydencję podatkową w takim państwie i tak zostałoby obciążone różnicą od minimalnej stawki podatku od dochodów osiąganych w tym kraju. Co istotne obciążone z wyłączeniem ulg, preferencji i zwolnień.

 

Internetowi Giganci na celowniku

 

Możliwość opodatkowania koncernów takich jak Google, Facebook czy Amazon wzbudza liczne kontrowersje. Na forum OECD zderzą się trzy koncepcje- Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W marcu br. KE zaproponowała rozwiązanie oparte na wirtualnym zakładzie, który powstawałby w danym kraju, gdyby przedsiębiorstwo internetowe spełniło jeden z trzech warunków. Roczne dochody spółki musiałyby przekraczać poziom 7 mln euro, ilość pozyskanych użytkowników przekroczyłaby 100 tys. w roku podatkowym, a ilość zawartych umów dotyczących transakcji internetowych przekroczyłaby 3 tys. Wielka Brytania natomiast popiera projekt wyliczania podatku w zależności od wartości dodanej, którą przedsiębiorcy uzyskują dzięki sprzedaży danych użytkownika (user participation proposal). Stany Zjednoczone, sprzeciwiając się rozwiązaniom unijnym, forsują model, w którym tylko niektóre z koncernów płaciłyby podatek w kraju konsumenta. Podatek od swoich „wartości niematerialnych” jak marka handlowa czy wartość danych klienckich (marketing intangibles proposal).

 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

 

Niewątpliwie wskazane problemy wymagają zaangażowania OECD. Organizacji, która odpowiada za rekomendacje dla krajów na całym świecie w zakresie sposobów opodatkowania. Jednakże wraz z procesami globalizacyjnymi i rozwojem Internetu wzrasta potrzeba przeprowadzenia globalnej reformy międzynarodowego prawa podatkowego. Powierzchowne zmiany, skoncentrowane tylko na zwiększeniu wpływów budżetowych poszczególnych państw, nie odpowiadają na postępujące zmiany w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym. Prace nad proponowanymi rozwiązaniami powinny być więc początkiem dłuższego dialogu nad przyszłością prawa podatkowego w rzeczywistości globalnej wioski.