kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.12.2016

Tagi:

Coraz trudniej o zwrot VAT!

Otrzymanie przez podatnika zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji jest w praktyce coraz trudniejsze. Jak pokazują statystyki przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku organy kontroli skarbowej zatrzymały zwrot VAT w wysokości aż 566,5 mln zł. Przez poprzednie trzy lata łącznie zatrzymano zwrot VAT w łącznej wysokości 461,8 mln zł (odpowiednio 66,8 mln w roku 2013, 227,1 mln w roku 2014 oraz 167,9 mln w roku 2015).

 

Wartość zatrzymanych zwrotów VAT – w wyniku działalności kontroli skarbowej, przedstawia poniższe zestawienie:

 okres w mln zł
2013 66,8
2014 227,1
2015 167,9
I-III kwartał 2016 566,5

 

Statystyki pokazują, że coraz trudniej jest uzyskać zwrot VAT wynikający z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Działania organów mają ukrócić wyłudzenia zwrotu VAT będące następstwem karuzel podatkowych, jednak znacznie utrudniają odzyskanie VAT pozostałym przedsiębiorcom. Wstrzymanie zwrotu VAT powoduje zagrożenie dla bieżącej działalności przedsiębiorcy, który kalkulując swoje przychody i koszty nie uwzględnił podatku VAT, który w założeniu ma być dla przedsiębiorcy neutralny.

 

W związku z tym, że zwrot VAT automatycznie oznacza kontrolę, przed wystąpieniem o taki zwrot należy odpowiednio przygotować się na weryfikację rozliczeń przez organy podatkowe.Weryfikacja rozliczeń powoduje, że zakwestionowany zostanie nie tylko zwrot VAT ale także pozostałe rozliczenia w badanym okresie.

 

W przygotowaniu do kontroli niezastąpionym rozwiązaniem jest audyt podatkowy. Kancelaria przygotowała w tym zakresie również Raport „Czy jesteś przygotowany do kontroli podatkowej”

 

Opracowany przez naszą Kancelarię Raport, oprócz odpowiedzi na pytanie „Czy jesteś przygotowany do kontroli podatkowej”, niesie szereg innych korzyści.

 

We wstępnej analizie w ramach Raportu, sprawdzone zostaną:

  • sposób dokumentowania transakcji,
  • obieg dokumentów w firmie,
  • weryfikacja zasad prowadzenia korespondencji handlowej z Kontrahentami.

 

Kancelaria weryfikując dokumenty Państwa firmy wskaże, gdzie występują kwestie mogące budzić zastrzeżenia organu w przypadku prowadzonej kontroli, a także wskaże kierunek działań, jakie trzeba podjąć, aby zneutralizować wykryte obszary ryzyka. W trakcie raportu mogą zaistnieć przesłanki do przeprowadzenia Audytu Podatkowego.

 

Audyt podatkowy pozwala naszym Klientom upewnić się, czy planowane decyzje są podejmowane z uwzględnieniem różnego rodzaju ryzyka, a także czy istniejące struktury
i dokonane do tej pory rozliczenia są bezpieczne.

 

W trakcie audytu dokonujemy wnikliwej oceny, która pozwala na zidentyfikowanie wszelkich obszarów ryzyka w zakresie podatków. Weryfikujemy przyjęte zasady rozliczeń podatkowych, wskazując strefy narażone na kontrole.

 

W zależności od wielkości oraz konkretnych potrzeb oferujemy kilka rodzajów audytów:

  • kompleksowy, obejmujący całokształt rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy,
  • w zakresie tylko wybranych podatków na próbie dokumentów i za wybrane okresy rozliczeniowe powiązany z badaniem sprawozdania finansowego,
  • tematyczny, dotyczący wybranych zagadnień podatkowych,
  • dotyczący cen transferowych przed dokonaniem określonej transakcji.

 

 

Kompleksowość audytu przeprowadzanego przez naszą Kancelarię polega na wnikliwej analizie biznesu z punktu widzenia 3 uzupełniających się obszarów:

  • PRAWNEGO – weryfikacja dokumentów, umów pod względem poprawności formalnej,
  • PODATKOWEGO – wskazanie obszarów charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka podatkowego,
  • FORMALNEGO – rozpoznania newralgicznych obszarów, które od strony formalnej nie budzą wątpliwości, ale w praktyce mogą być zakwestionowane (np. badanie ryzyka stania się nieświadomym uczestnikiem tzw. „karuzeli podatkowej”).