kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.10.2016

Tagi:

Czy przysługuje skarga na przedłużenie zwrotu podatku VAT w kontroli podatkowej?

NSA przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie: “Czy w stanie prawnym obowiązującym po 15 sierpnia 2015 r., po zmianie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego od rozstrzygnięcia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wydanego w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź postępowania kontrolnego?”. W najbliższym czasie przedmiotowa uchwała powinna zapaść przed NSA.  Niewątpliwie wpłynie ona na pozycję podmiotów wobec których orzeczono przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podczas kontroli podatkowej.

 

Problem ten był rozstrzygnięty przez NSA na korzyść podatników – postanowienia o sygn. akt I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13. Sąd stwierdził w nich jasno, że na przedłużenie dokonywane w związku z weryfikacją zasadności zwrotu w ramach kontroli podatkowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jednak z zakresu właściwości sądów administracyjnych od 15 sierpnia 2015 r. wyłączono badanie legalności aktów podjętych w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej.

W związku z powyższym problem, który był już rozwiązany i ugruntowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym odżył na nowo. Niektóre sądy zaczęły znów odrzucać skargi w tym przedmiocie np. postanowienie WSA w Łodzi z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1182/15.

 

Sytuacja ta skłoniła NSA, przed którym także ujawnił się przedmiotowy problem do przekazania go do rozstrzygnięcia w formie uchwały składowi 7 sędziów. W uzasadnieniu NSA uwagę na to, iż skargi na przedłużenie zwrotu podatku VAT dokonywane w związku z weryfikacją zasadności zwrotu w ramach kontroli podatkowej są nie tyle konieczne dla ochrony podatników, co prawnie uzasadnione zarówno przez cel i funkcje jakie ta instytucja ma pełnić.

Zachęcamy do śledzenia wpisów na Naszym blogu, gdzie poinformujemy o dalszych losach i ostatecznym rozstrzygnięciu w tej sprawie.