kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.10.2020

Tagi: , ,

Czy jesteś przygotowany na kontrole podatkowe optymalizacji podatkowych? Wybierz najlepszych specjalistów w Polsce.

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie administracji skarbowej optymalizacjami podatkowymi przeprowadzanymi jeszcze przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (15.07.2016). W ostatnich miesiącach przybrały one na sile, bowiem zbliża się przedawnienie roku podatkowego 2014, a na kontrolę lat 2015-2016 także pozostało administracji niewiele czasu.

 

Przedmiotem kontroli są nie tylko struktury z wykorzystywaniem spółek zagranicznych, np. spółek słowackich. 

 

Wiele kontroli dotyczy tzw. step-up, czyli podnoszenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Liczne podmioty wnosiły wkłady niepieniężne  do spółek kapitałowych i osobowych co powodowało podwyższenie wartości początkowej aktywa, a zwiększone odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodów. Organy podatkowe próbują podważać przeprowadzone restrukturyzacje jako działania stanowiące obejście prawa, czynności pozorne bądź nieskutkujące możliwością rozpoznania kosztu podatkowego.

 

Kolejny obszar zainteresowania to m.in.: wymiany udziałów miedzy spółkami kapitałowymi, sprzedaż przedsiębiorstw, licencje wartości niematerialnych i prawnych, fundusze inwestycyjne, wypłata niepodzielonych zysków, rozliczanie start podatkowych, transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, sztuczna rezydencja podatkowa.

 

Każdy przedsiębiorca, który dokonywał takich czynności powinien jeszcze raz zweryfikować prawidłowość dokumentacji. Dobrze przygotowany defence file to połowa sukcesu. Druga połowa to profesjonalny pełnomocnik od początku czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej. Dlatego warto ustanowić  pełnomocnika ogólnego. Warto wybrać doświadczony zespół, którym kieruję.

 

C.H. BECK 2020

Redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański
Autorzy: Konrad DuraAnna JustyńskaCezary KrysiakJoanna MajcherczakPiotr SzalbierzTomasz Szymański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki.

 

 

 

 

Adam Mariański
najlepszy doradca podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych
według rankingu „Rzeczpospolitej” (2019, 2020).