kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

30.08.2016

Tagi:

Czy ufać urzędnikowi, który pozwala na działanie nie na podstawie przepisów prawa?

Zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe mają obowiązek działania na podstawie przepisów prawa. Coraz częściej zdarzają się jednak sytuacje gdy organy lub ich pracownicy, świadomie lub nie, przyzwalają na nieprzestrzeganie wszystkich przepisów – np. warunków formalnych, terminów. Przykładowo przepis przewiduje obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego nie wcześniej jak 3 miesiące od daty dokonania czynności, natomiast organ konsekwentnie mimo dokonania weryfikacji przyjmuje od podatnika zaświadczenia wydane przed tym terminem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ustnych zapewnień urzędnika co do sposobu postępowania czy pewności uzyskania w przyszłości pozytywnego rozstrzygnięcia.

Skutki takiego działania nie obciążają jednak urzędu ani urzędnika a podatnika.

Coraz częstsze są, wynikające z dostrzeżenia takiej sytuacji kontrole rozliczeń dokonanych za wszystkie lata, które nie uległy przedawnieniu i określanie za te okresy zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Organy mają obowiązek działania na podstawie przepisów prawa a sprawy podatkowe powinny być załatwiane w formie pisemnej dlatego podatnicy nie mogą bezgranicznie ufać w słowa urzędników. Czasem urzędnik może podpuścić podatnika do działania niezgodnie z prawem, ale nie zakładając złej woli urzędnik może się po prostu mylić lub chcieć podatnikowi pomóc jednak w sytuacji gdy przepisy prawa mówią inaczej należy liczyć się z tym, że zostanie to ostatecznie zakwestionowane a odsetki za zwłokę mogą wynieść prawie drugie tyle co samo zobowiązanie o innych sankcjach w tym karnych nie wspominając.

 

Nie należy bezgranicznie ufać w słowa urzędników, a w sytuacji konfliktu między tym co mówi urzędnik a przepisem prawa należy mieć świadomość, że słowa urzędnika (nawet nagrane) nie będą miały żadnego znaczenia w przypadku zakwestionowania danej czynności natomiast działanie na podstawie przepisów prawa wbrew twierdzeniom i zapewnieniom urzędników pomoże uchronić przed negatywnymi konsekwencjami.

W przypadku wątpliwości co do zgodności z przepisami danego działania lub w przypadku braku możliwości ustalenia podstawy prawnej danego działania należy skonsultować się z fachowym doradcą, który pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie zgodne z przepisami prawa.