kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.05.2019

Tagi: , ,

Czy wróci podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek obejmujący przychody z handlu detalicznego od początku budził kontrowersje. Uważano, że dąży wyłącznie do obniżenia pozycji wielkich sieci handlowych, a także że koszt tego podatku w praktyce zostanie przerzucony na konsumentów.

Rozważania te i wątpliwości, na skutek decyzji Komisji Europejskiej doprowadziły do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących tego podatku. Jednakże w dniu 16.05.2019 r. Sąd UE wydał wyrok, który może otworzyć drogę do ostatecznego wdrożenia planów poboru tego podatku w życie.

 

Warto przypomnieć, iż 1.09.2016 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła progresywny podatek obejmujący przychody ze sprzedaży detalicznej. Stawki podatku miały być przy tym uzależnione od wysokości miesięcznych przychodów z ww. tytułu: 0,8%, w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł oraz 1,4% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale przekraczającym kwotę 170 mln zł.

 

Ustawa weszła w życie w dniu 1 września 2016 r., jej stosowanie zostało jednak zawieszone, z uwagi na postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską. Na mocy decyzji z 30.06.2017 r. Komisja uznała, że ww. podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem.

 

Rząd polski nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, wniósł skargę do TSUE na przedmiotową decyzję. Wcześniej zaskarżono również decyzję wszczynającą postępowanie. W omawianym wyroku (w sprawach połączonych T‑836/16 i T‑624/17) Sąd UE uznał, że Komisji nie udało się wykazać, że konstrukcja podatku od sprzedaży detalicznej pozwala na uznanie go za niedozwoloną pomoc publiczną. Wyrok nie jest prawomocny, przy czym odwołanie może dotyczyć tylko kwestii formalnych z wyroku Sądu UE.

 

Gdy wyrok się uprawomocni, Polska znowu będzie mogła stosować przepisy dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej. Będą one miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. (o ile nie zostanie uchwalona nowelizacja przepisów w tym zakresie).