kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.11.2019

Tagi: ,

Definicja ceny transferowej. Dokumentacja TP a wynagrodzenia członków zarządu.

Przed nowelizacją z 1 stycznia 2019 r. definicja ceny transferowej była szeroka i nieścisła. Na jej tle powstawały liczne wątpliwości interpretacyjne, między innymi w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji polegających na wypłacie wynagrodzenia na rzecz członków zarządu za pełnienie przez nich tej funkcji. Definicja została doprecyzowana, ale konsekwencje niesprostania niejasnym wymogom jej poprzedniczki można ponosić także dziś.

 

Nowa a stara definicja

 

Wraz z początkiem 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono nową definicję ceny transferowej. Zgodnie z jej treścią, pojęcie ceny transferowej oznacza rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy.

W znowelizowanych przepisach wskazano wprost, że do definicji ceny transferowej można odnosić także wynagrodzenia. W tym także wynagrodzenia wypłacane np. dla członków zarządu spółki za sprawowanie pełnionych przez nich funkcji. Wynika stąd również obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tego rodzaju transakcji. Przed tą doprecyzowującą zmianą kwestia ta budziła liczne wątpliwości podatników. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne stały jednak zazwyczaj na stanowisku, że przepisy regulujące zakres przedmiotowy dokumentacji cen transferowych należy interpretować możliwie szeroko, a w rezultacie objąć obowiązkiem sporządzania DTP także wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu.

 

Progi istotności transakcji

 

Przyjrzyjmy się bliżej transakcji polegającej na wypłacie wynagrodzenia na rzecz członków zarządu lub rady nadzorczej, w kontekście progów istotności takich transakcji.

W myśl nowych przepisów obowiązek dokumentacyjny powstanie dopiero po przekroczeniu wysokiego, wynoszącego 2 mln złotych progu wartości transakcji, a więc ryzyko jego zaistnienia nie jest aż tak wysokie. Obowiązek sporządzenia DTP u znacznej części podatników nie zaistnieje.

Jednakże zgodnie ze starymi przepisami, a więc np. w odniesieniu do dokumentacji za 2017 r. sytuacja może wyglądać znacznie mniej korzystnie. W ich przypadku bowiem próg wartości transakcji wynosił jedynie 50 tys. euro przy przychodach lub kosztach podatnika przekraczających w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro. Przekroczenie tej stosunkowo niskiej kwoty wartości transakcji mogło już zatem skutkować powstaniem obowiązku dokumentowania transakcji polegającej na wypłacie wynagrodzeń za rok 2017. Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do dokumentacji za 2018 r., jeżeli zdecydowano się na zastosowanie starych przepisów.

Podsumowując

W świetle powyższego ryzyka przedsiębiorcy powinni zatem, pomimo upływu czasu, dokonać analizy pod kątem możliwości zaistnienia w latach ubiegłych obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla wynagrodzeń członków zarządu lub rady nadzorczej. Jeśli tak było, koniecznym będzie jak najszybsze wywiązanie się z tego obowiązku.

Kancelaria Mariański Group  służy pomocą na etapie weryfikacji, czy dane transakcje objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym, a także w toku przygotowania kompletnej, prawidłowej dokumentacji cen transferowych. Jest to sprawa, której organy przyglądają się dziś wyjątkowo uważnie, a sprostanie wszystkim wymogom stanowi duże wyzwanie.