kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.04.2019

Tagi:

Deklaracje podatkowe zastąpi rozbudowany plik JPK (JPK_VDEK)

Zamiast deklaracji podatkowych JPK_VAT, VAT-7 i VAT-7K podatnicy będą zobowiązani do składania rozbudowanego jednolitego pliku kontrolnego – JPK_VDEK. Nazwa ta jest jeszcze robocza i może ulec modyfikacji a sama zmiana ma wejść w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Jedna deklaracja zamiast kilku

 

W obowiązującym stanie prawnym JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K trzeba składać oddzielnie raz w miesiącu. Dodatkowo, w przypadku, gdy w danym miesiącu podmiot dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych albo są one objęte procedurą odwrotnego obciążenia obowiązuje go przekazywanie odpowiednio informacji VAT-UE lub VAT-27. Sam JPK_VAT w obecnej formie nie zawiera informacji, które pozwolą rozliczyć się urzędem skarbowym – wysokości zwrotu czy podatku naliczonego.

Nowy plik JPK_VAT będzie umieszczony na ePUAP jako wzór dokumentu  elektronicznego, wspólny dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Podatnicy nie będą więc musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Zlikwidowane będą również załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które zastąpione będą polami do wyboru w JPK_VDEK oraz dodatkowe wnioski, które wymagane były przy składaniu tradycyjnego rozliczenia.

 

Termin przesyłania JPK_VAT nie ulegnie zmianie – 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym również w przypadku, gdy podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

 

Nowe struktury

 

Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur. Podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

 

CRF ma być zbiorem danych, na które składać się mają przede wszystkim dane z ewidencji. W ramach Rejestru danę będą podlegać analizie i weryfikacji w zautomatyzowany sposób – służyć mają temu specjalne oprogramowanie i algorytmy, które stworzą raporty wykazujące nieprawidłowości. To one będą podstawą do podejmowania działań wobec podatników przez Krajową Administrację Skarbową.

 

Składane ewidencje muszą zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym i złożona według wzoru z art. 99 ust 11c ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie danych w innych polach również powoduje, że księga będzie zawierać błędy i nie nadawać się do weryfikacji. W uzasadnieniu Ministerstwo szczególną uwagę zwraca na rzetelność i prawdziwość wprowadzanych danych.

 

Sankcje

 

Urzędy skarbowe dzięki tym zmianom otrzymają pełne informacje o przepływach finansowych podatnika. W szybki sposób będą mogły wyłapać nieprawidłowości i przeprowadzać kontrole. Wiązać ma się to z mniejszą ich liczbą, ale za to większa skutecznością. Kontrole będą ukierunkowane na konkretne jednostki, u których pojawiły się nieprawidłowości zamiast na ślepe szukanie nieuczciwych ewidencji.

 

Nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie JPK_VDEK wiązać się będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Nakładać go będzie naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji. Najpierw jednak będzie konieczne wezwanie podatnika podatku od towarów i usług do przesłania w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania korekty. W wezwaniu mają znaleźć się błędy oraz dane niezgodne ze stanem faktycznym. Dopiero brak poprawienia błędów da naczelnikowi możliwość nałożenia mandatu.

 

Nowa kara nie będzie nakładana na podatnika będącego osobą fizyczną, który w związku ze złożeniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, za ten sam czyn poniósł już odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Podsumowując

Zastąpienie kilku deklaracji jednym plikiem ułatwi weryfikację i wysyłkę. Trzeba będzie jednak dostosować systemy informatyczne i programy komputerowe do obowiązujących regulacji, co może wygenerować dodatkowe koszty, które w przypadku dużych przedsiębiorców mogą być bardzo wysokie – Ministerstwo w uzasadnieniu projektu podaje nawet kilkaset tysięcy złotych w przypadku największych podatników. Sama zmiana jest przejawem postępującej informatyzacji funkcjonowania systemu podatkowego.