kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

5.10.2018

Tagi: , ,

Czy wróci domiar podatkowy?

Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego. Mieliśmy już głośną dyskusję związaną z wprowadzeniem do polskiego prawa podatkowego ogólnej klauzuli unikania opodatkowania. Aktualnie renesans przeżywają ceny transferowe, a przede wszystkim kontrole prowadzone przez organy podatkowe w zakresie przestrzegania przepisów w tym zakresie.

 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

Ustawodawca jednak zdaje się nieugięty w poszukiwaniu nowych sposobów na łatanie dziury budżetowej. Tym razem pojawiają się informacje, iż normodawca chce wprowadzić możliwość nakładania na podatników dodatkowych zobowiązań podatkowych. Zobowiązań związanych z niewywiązywaniem się przez nich z przepisów prawa podatkowego w sferze podatków dochodowych.

 

 

Instytucja domiaru podatkowego.

 

Owo dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie mogło wynosić, zgodnie z zamiarami ustawodawcy do 120% stwierdzonej przez organ korzyści podatkowej. Czy wrócimy do znanej instytucji domiaru podatkowego? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od tego, jak tę problematykę zdecyduje się uregulować ustawodawca. Mając na względzie to, iż takie przepisy mogą być dla podatników niezwykle dotkliwie w skutkach, należałoby mieć nadzieję, że organy podatkowe nie będą miały w tym zakresie jakiegokolwiek luzu decyzyjnego i możliwości korzystania z  form uznania administracyjnego. Takie podejście kreowałoby w polskim porządku prawnym instytucję na wskroś szkodliwą, która w sposób jawny nawiązywałaby do instytucji domiaru podatkowego, który był właśnie uznaniowym podatkiem nakładanym na tzw. “prywaciarzy” w okresie PRL-u.

Tutaj nasuwa się pytanie, czy ustawodawca skorzysta z wzorów, które jednoznacznie oceniane są jako niezwykle krzywdzące dla przedsiębiorczości. Czy jednak korzystając z doświadczeń historycznych zdecyduje się na kompleksowe uregulowanie, respektujące prawa podatników.

 

 

Podsumowując

Należy zauważyć, że okres poszukiwania środków finansowych dla budżetu państwa, z całą pewnością odbije się na kieszeni podatników. W związku z tym powinni oni, mając na uwadze własne interesy, powierzyć już na wczesnym etapie ciężar interpretacji przepisów prawa podatkowego ekspertom w tej dziedzinie. Efektem takiego rozwiązania jest oszczędność nie tylko pieniędzy, ale również i czasu czy negatywnych emocji związanych z nad wyraz szybko zmieniającym się prawem podatkowym.