kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.02.2019

Tagi: , ,

Exit tax: termin na złożenie deklaracji i dokonania wpłaty podatku uległ wydłużeniu.

Nowy podatek – exit tax

 

Exit tax, nazywany również podatkiem od wyjścia oraz podatkiem od dochodu z niezrealizowanych zysków jest nowym podatkiem uregulowanym na gruncie ustawy o PIT i ustawy o CIT, który został wprowadzony ustawą z dnia 23 października poprzedniego roku.

Akt ten przewiduje opodatkowanie nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów do innego państwa. Dotyczy to zatem sytuacji, gdy państwo dotychczasowej siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania, bądź miejsca prowadzenia działalności podatnika traciłoby prawo do opodatkowania dochodów wypracowanych w czasie, gdy dany podatnik podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Nowy termin – 7 lipca

 

Ustawa przewidywała, iż termin na złożenie deklaracji  o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz dokonanie wpłaty podatku wyznaczony został na 7 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków. Pierwsze deklaracje powinny zostać zatem złożone do 7 lutego. Tak się jednak nie stało – resort nie przygotował bowiem na czas rozporządzenia zawierającego niezbędne wzory formularzy.

W związku z powyższym Minister Finansów zdecydował o przedłużeniu do dnia 7 lipca 2019 r. terminów na złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty wykazanego w nich podatku należnego. Przedłużenie to dotyczy deklaracji za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Podsumowując

Odroczenie terminu nie oznacza, że podatnicy zostaną zwolnieni z podatku za ten okres, a jedynie, że otrzymali oni więcej czasu na złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku za wskazane miesiące. Dzień 7 lipca jest zatem terminem, do którego podatnicy będą musieli wywiązać się ze wskazanych wyżej obowiązków za poprzednie pół roku. O ile ministerstwo tym razem zdąży się wywiązać ze swoich i nie wydłuży tego terminu ponownie.