kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.09.2015

Tagi:

Fiskus dokładniej prześwietli podmioty powiązane.

11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Proces legislacyjny powinien zakończyć się jeszcze za obecnej kadencji parlamentu, a sama nowelizacja prawdopodobnie wejdzie w życie z początkiem 2017 roku.

 

Zgodnie z rządowym projektem zmian ustaw PIT i CIT firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Nowela przewiduje też, że największe grupy – o przychodach powyżej 750 mln euro – powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

 

Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie obowiązku dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Nowe regulacje mają zapewnić większą transparentność transakcji wewnątrzgrupowych dla polskiego fiskusa, a tym samym pomóc w bardziej trafnym typowaniu podmiotów gospodarczych do kontroli TP.

 

Celem regulacji jest także przesunięcie odpowiedzialności za rynkowość rozliczeń wewnątrzgrupowych z poziomu grupy kapitałowej na spółki lokalne, w czym ma pomóc wprowadzenie oświadczenia podatnika o kompletności dokumentacji cen transferowych, które będzie składane razem z deklaracją CIT.

 

Aby uniknąć kłopotów z fiskusem w przyszłości, podatnicy już teraz powinni zacząć przygotowywać się na istotne zmiany mogące niebawem wejść w życie. W tym zakresie pomocne może okazać się wsparcie specjalistów z zakresu cen transferowych.