kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.10.2019

Tagi:

Fiskus. Dokumentowanie wydatków paragonami.

W ostatnim czasie fiskus wydał interpretację indywidualną o korzystnej treści dla przedsiębiorców. Pozwalającą w niektórych przypadkach dokumentować poniesione koszty za pomocą paragonu. Jest to zmiana o 180 stopni w stosunku do stanowiska wyrażanego kilka lat temu.

 

Nowa interpretacja…

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 19 września 2019 r. indywidualną interpretacją dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup narzędzi, których nabycie udokumentowane jest za pomocą paragonu. Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych działający w branży budowlanej, prowadzi działalność poza granicami Polski, w związku z czym zdarza mu się wydawać środki na różne narzędzia za granicą. Obawy podatnika budzi fakt, że zagraniczni kontrahenci podatnika często odmawiają wystawiania faktur VAT, a organy podatkowe w Polsce kwestionowały do tej pory możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu na podstawie paragonu. Nie zawsze istnieje możliwość kupienia narzędzi na terytorium Polski i wysłania go za granicę, a przy niemożności odliczenia ich od kosztów uzyskania przychodu, wysokość wydatków powoduje konieczność ograniczenia działalności. W opinii wnioskodawcy, nie ma podstawy prawnej dla różnicowania możności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków z uwagi na sposób jego udokumentowania, a jedynym kryterium powinien być związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Dyrektor KIS zgodził się z takim stanowiskiem Wnioskodawcy, podkreślając że wydatki zostaną poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w związku z czym Podatnik będzie mógł zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Warto zauważyć, że zgadzając się z wnioskodawcą, organ podatkowy w praktyce odstąpił od uzasadnienia interpretacji, co należy ocenić negatywnie. Nie odniesiono się bowiem do wątpliwości istniejących w negatywnych interpretacjach, wydając jednak inne rozstrzygnięcie.

 

…i wcześniejsze stanowisko

 

Jest to istotna zmiana stanowiska fiskusa, jako że do tej pory było to co najmniej sporne. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z 2 maja 2016 r. sygn. IBPB-1-2/4510-106/16/KP organ stwierdził, że skoro na paragonie nie będzie wskazany nabywca towaru lub usługi, wnioskodawca nie będzie mógł wykazać, że to on poniósł wydatek ani że jest on związany z jego działalnością gospodarczą. Podobnie uznał ten sam organ w interpretacji z 27 października 2016 r. sygn. 2461-IBPB-1.1.4511.504.2016.1.WRz, stwierdzając iż nawet paragon z wypisanymi na odwrocie danymi nabywcy nie może dokumentować zakupu towarów handlowych.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach ustawy podatkowe wprowadzają obowiązek dokumentowania wydatków za pomocą faktur, a wtedy wydatek udokumentowany za pomocą paragonu nie będzie mógł być podstawą do zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu.

           

Podsumowując

Wydane rozstrzygnięcie jest pozytywną zmianą dla podatników, jako że umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków ściśle związanych z prowadzoną działalnością, nawet gdy podatnik bez swojej winy nie posiada faktury VAT. Warto jednak odnotować, że w zasadzie fiskus nie obalił swojego wcześniejszego stanowiska, co może budzić wątpliwości w działalności przedsiębiorców.