kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.09.2017

Tagi:

Fiskus wypowiedział się nt. zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia

W wydanej 6 września 2017 roku indywidualnej interpretacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii możliwości zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.

 

Stan faktyczny sprawy

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT na terenie RP. Jego działalność gospodarcza polega na sprzedaży wyprodukowanej przez siebie masy betonowej, jej transporcie i wypompowaniu we wskazane miejsce. Nie ponosi ponadto odpowiedzialności za to, co dzieje się z betonem po wylaniu, jako że tym zajmuje się już inne przedsiębiorstwo.

 

Problem

Przedmiotem interpretacji było pytanie czy taka działalność Wnioskodawcy może być uznana za usługę budowlaną (wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o podatku VAT) oraz, czy można uznać go za podwykonawcę w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy VAT – a zatem czy istnieje możliwość zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia?

 

Zdanie podatnika

Sam Wnioskodawca twierdził, że nie istnieje podstawa do zastosowania w tym przypadku odwróconego obciążenia. W ocenie podatnika w takim przypadku nie może być mowy o  usłudze budowlanej, co jest konieczne przy odwrotnym obciążeniu.

 

Stan prawny

Mechanizm odwróconego obciążenia, co do usług budowlanych został wprowadzony przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Owo odwrócenie polega na tym, że w przypadku sprzedaży określonych towarów i usług to nabywca (a nie sprzedawca) rozlicza podatek VAT. Z kolei, rolą sprzedawcy jest jedynie wystawienie faktury VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Warto przypomnieć, że na mocy nowelizacji ustawy o VAT z 2017 roku, znacząco rozszerzono zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia – między innymi o usługi budowlane. Należy go zastosować przy łącznym spełnieniu czterech przesłanek:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • dana usługa została wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT;
  • usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę.

 

Ocena Dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. W pierwszej kolejności odniósł się do tego, czy Wnioskodawca świadczy usługi budowlane czy jedynie dostarcza towar. Przemawia za tym to, że świadczenie ma charakter kompleksowy, co było już przedmiotem orzecznictwa m.in. Trybunału Sprawiedliwości UE. Świadczenie kompleksowe to takie, które składa się z kilku elementów, tworzące z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość, a o ich charakterze przesądza to, który element jest dominujący. Na tej podstawie uznano, że dominującym elementem prowadzonej działalności jest dostawa towarów.

 

Konsekwencją uznania, że Wnioskodawca nie świadczy usług budowlanych jest potwierdzenie, że nie istnieje możliwość zastosowania przez niego mechanizmu odwróconego obciążenia. Skoro, bowiem nie są spełnione wszystkie przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 8, to Wnioskodawca będzie obowiązany do rozliczania wykonywanych czynności na zasadach ogólnych.

 

Interpretacja ta pomoże wyjaśnić, jak stosować w praktyce tę stosunkowo nową instytucją prawną, jako że od początku istniały wątpliwości w tym zakresie. Sami przedsiębiorcy często mają problem żeby klasyfikować swoją działalność wg. klasyfikacji PKWiU, dlatego każda taka interpretacja indywidualna jest cenna przy ewentualnym sporze z organem podatkowym. Niestety ta pozytywna interpretacja indywidualna, jak sama nazwa wskazuje, znajduje zastosowanie do indywidualnie oznaczonego podmiotu i nie wiąże organów podatkowych w stosunku do innych podatników. Nie można przy tym tracić z pola widzenia tego, iż pomoc profesjonalnego pełnomocnika może niejednokrotnie skrócić drogę do otrzymania pozytywnej interpretacji indywidualnej, która chroniłaby podatnika na przyszłość. Z drugiej zaś strony, profesjonalny pełnomocnik już w trakcie zawierania transakcji handlowych jest w stanie doradzić, jak najmniej ryzykowną formę rozliczenia podatkowego.

 

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.257.2017.1.RSZ