kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.09.2016

Tagi:

Forum w Krynicy 2016. Plany rządu na walkę z przestępczością gospodarczą.

DIGITAL CAMERAMinisterstwo Finansów na odbywającym się w dniach 6-8 września b.r. XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju przedstawiło zapowiedź rewolucyjnych zmian, wynikających ze zintensyfikowania działań mających na celu wyeliminowanie szarej strefy i ukrócenie przestępstw gospodarczych.

 

Choć rewolucja w przepisach jest na razie na etapie planowania, to – jak wynika z zapowiedzi Podsekretarza w Ministerstwie Finansów, namacalnych efektów prac możemy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych tygodni, gdyż wtedy pojawią się pierwsze wersje projekty ustaw nowelizujących.

 

Ministerstwo Finansów w ramach nowej strategii walki z nieprawidłowościami w prawie podatkowym, planuje m.in. zmiany w ustawie o VAT i w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Jak wynika z planów przedstawionych na Forum, nowością stanie się wprowadzenie obowiązkowych kaucji rejestracyjnych, które obowiązywać będą w szczególności podmioty już wcześniej działające i mające zaległości podatkowe lub skazane za przestępstwa skarbowe.

 

Z kolei, podmioty rejestrujące się w tzw. wirtualnych biurach będą podlegały kaucji, jednak będzie miała ona charakter fakultatywny.

 

Budzącym poważne wątpliwości wydaje się także zamiar wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika wnioskującego o rejestrację i podmiotu, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Ministerstwo Finansów, dążąc do uszczelnienia systemu podatkowego, planuje wprowadzić rozwiązana pozwalające na wykreślenie z rejestrów podmiotów fikcyjnych, które nie działają lub nie składają deklaracji, bądź z którymi nie ma żadnego kontaktu na wezwanie lub takie, które wystawiają fikcyjne faktury.

 

W celu uniknięcia tworzenia „firm słupów” zakłada się wprowadzenie obowiązkowego – comiesięcznego, rozliczania VAT przez nowopowstałych przedsiębiorców w ciągu pierwszego roku prowadzenia przez nich działalności.

 

Wśród planów na uwagę zasługuje również zaostrzenie kar w stosunku do podmiotów, które będą miały zamiar wyłudzenia VAT – jeśli okaże się, że w tym celu wystawiły fikcyjną fakturę, to będą zobligowane do zapłacenia kary w kwocie odpowiadającej pełnej wysokości faktury. W sytuacji zaniżenia podatku do zapłaty lub zawyżenia kwoty do zwrotu, wysokość kary wyniesie 30% wartości faktury.

 

Fiskus myśli także o rozszerzeniu katalogu towarów, których sprzedaż podlegać będzie mechanizmowi odwróconego obciążenia w podatku od towarów i usług – z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że obejmie ono  takie towary, jak procesory i dyski twarde.

 

Budzącym wiele kontrowersji wydaje się także zamysł, by znowelizować Kodeks karny skarbowy i usunąć instytucję czynnego żalu, która dotychczas pozwalała na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej, jeśli podmiot uczestniczący w przestępstwie lub wykroczeniu karnoskarbowym ujawnił istotne dla jego popełnienia okoliczności, w tym wskazał innych sprawców.

 

Podejmowane przez Ministerstwo kroki są rezultatem przyjętej wcześniej strategii nakierowanej na uszczelnienie systemu fiskalnego – jednak czas pokaże, czy wprowadzenie opisanych rozwiązań przyczyni się do osiągniecia założonego celu.

 

Aby pozostać na bieżąco ze zmianami przepisów zachęcamy do śledzenia naszego blogu – kontolapodatkowa.pl