kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.06.2019

Tagi:

Handel walutami wirtualnymi – dłużej bez PCC

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r.  w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Projekt przewiduje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych handlu bitcoinami i innymi walutami wirtualnymi do końca 2019 roku. Obecne przepisy przewidują zwolnienie jedynie do końca czerwca br.

 

Obowiązek w PCC

 

Dnia 4 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat.  Podano w nim informację, że sprzedaż oraz zamiana kryptowaluty, która stanowi prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że w przypadku zmiany czy kupna kryptowaluty, za każdym razem należy wypełnić deklarację PCC i zapłacić podatek w wysokości 1% wartości rynkowej.

 

Bez znaczenia pozostaje fakt czy waluta wirtualna została zakupiona lub sprzedana z zyskiem, czy stratą. Ważne jest, że sama transakcja miała miejsce, co skutkuje obowiązkiem złożenia deklaracji w odpowiednim urzędzie skarbowym i koniecznością zapłaty podatku. Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że kwoty podatku PCC przekroczą dochody uzyskane z transakcji.

 

Pozytywne zmiany dla podatników

 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, specyfika handlu walutami wirtualnymi, sprowadza się do ciągłego obracania nimi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę. Oznacza to wielokrotne zawieranie umów sprzedaży i zamiany.

Ministerstwo Finansów dostrzegło problem związany z faktem, iż po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Mogłoby to skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

 

współautor: Martyna Derach

 

 

Podsumowując

Proponowane przez resort finansów zmiany w zakresie opodatkowania transakcji handlu walutami wirtualnymi należy ocenić pozytywnie. Jednakże wskazać należy, iż zwolnienie inwestujących w kryptowaluty z PCC to nadal tylko tymczasowy zabieg. Wynika to z faktu, że resort posiada wątpliwości, co do stanu prawnego bitcoina oraz jego pochodnych, w związku z czym nadal nie zaproponował w tym zakresie kompleksowej legislacji.