kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.01.2020

Tagi: ,

Opóźniona implementacja Dyrektywy Rady UE nr 2018/1910

Polska nie zdążyła wdrożyć Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2018/1910. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie miał prawo do bezpośredniego jej stosowania. Powyższe regulacje obejmują nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych, warunków umożliwiających zastosowanie stawki 0% oraz procedur magazynów call-off stock.

 

Bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy i rozporządzenia

 

Pomimo intensywnych prac legislacyjnych ustawodawca nie zdążył z implementacją dyrektywy Rady UE  nr 2018/1910 przed 1 stycznia 2019 r. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by stosować ją bezpośrednio. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje w tym względzie jednoznaczne stanowisko. W przypadku, gdy państwo członkowskie nie wprowadzi w terminie do swojego porządku prawnego przepisów dyrektywy to jednostki mogą z powodzeniem powołać się na jej przepisy przed sądami krajowymi. Wymagana jest jednak bezwarunkowość i precyzyjność regulacji zawartych w dyrektywie. Oznacza to, że podatnik może się na nie powołać, o ile ich zastosowanie nie jest obłożone żadnym warunkiem ani też ich stosowanie nie jest uzależnione od wydania jakiegokolwiek aktu (przez instytucje UE lub państwa członkowskie).  

 

Od 1 stycznia 2020 r. zastosowanie znajdą też przepisy rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 Rady UE z dnia 4 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenie ma zasięg ogólny oraz wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. W tym wypadku na ustawodawcy nie ciążył więc obowiązek implementacji

.

Podatnik może ale nie musi stosować przepisy Dyrektywy

 

Należy jednak pamiętać, że podatnik może, ale nie musi stosować przepisów Dyrektywy – ma wybór pomiędzy przepisami unijnymi a polskimi przepisami ustawy o podatku VAT. Istotne jest tutaj stosowanie jednej regulacji do rozliczania danej transakcji. Innymi słowy – w przypadku rozliczania konkretnej transakcji nie można korzystać raz z przepisów krajowych a następnie z Dyrektywy wedle własnego uznania.