kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

16.06.2021

Tagi: , ,

Interpretacje 590 – gwarancja dla inwestora, czy przyczynek do kontroli?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne założenia Polskiego Ładu – tym razem są to propozycje, które mają skłonić strategicznych inwestorów krajowych i zagranicznych do zakładania i prowadzenia działalności w Polsce.

 

Udogodnieniem dla nich ma być – planowane do uruchomienia w 2022 roku – Centrum Obsługi Inwestora – inaczej Investor Desk, które będzie działać przy Ministerstwie Finansów. Instytucja ta będzie zajmować się m.in. wydawaniem opinii o wszystkich podatkowych skutkach inwestowania w Polsce, czyli tzw. Interpretacji 590.

 

Rządzący zauważyli problem, iż uruchomienie inwestycji w Polsce wiąże się z podatkowymi skutkami zarówno na gruncie podatków dochodowych, VAT, ale także akcyzy, cła, czy podatku od nieruchomości. Zgromadzenie informacji o wszystkich podatkach od planowanej inwestycji może trwać nawet kilka miesięcy, a to z uwagi na np. konieczność wystąpienia z wnioskiem i oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej, czy wiążącej informacji akcyzowej. Dodatkowo sam proces ich uzyskania jest sformalizowany, a tym samym dość skomplikowany – tym bardziej dla zagranicznych inwestorów.

 

W związku z tym, wydawana Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego.

 

Po zawarciu umowy z inwestorem interpretacja będzie obowiązywać przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

 

Interpretacja będzie wydawana na wniosek dużych, strategicznych inwestorów polskich i zagranicznych, którzy zadeklarują minimum 100 mln zł nakładów. Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku będzie wynosić 50 tys. zł, a opłata główna – płatna po podpisaniu porozumienia – będzie negocjowana pomiędzy 100 – 150 tys. zł.

 

Podsumowując

Zakładając, iż celem wydawanych interpretacji 590 będzie ułatwienie prowadzenia inwestycji w Polsce poprzez odejście od skomplikowanych procedur i zastąpienie ich jednym, wiążącym dla organów podatkowych dokumentem – planowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Jednakże, jak pokazuje praktyka, często rozwiązania, które powinny służyć podatnikom, wprowadzane są dla zapewnienia organom podatkowym informacji na ich temat, które mogą być następnie w różny sposób wykorzystywane. Dla oceny planowanych zmian należy zatem poczekać do opublikowania projektu przepisów, które wskażą chociażby, jakie informacje będzie musiał podać inwestor wnioskując o interpretację 590.