kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

16.04.2016

Tagi: , ,

„Jak przygotować się do kontroli podatkowej”: warsztaty dla przedsiębiorców z branży TSL – 14 kwietnia 2016 r.

 

WP_20160414_009Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczestników ostatniej konferencji zorganizowanej dla przedsiębiorców z branży TSL – w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie kancelarii Mariański Group odbyły się warsztaty, które bardzo szczegółowo omawiały problematykę przygotowania do kontroli podatkowej. Ich celem było zwłaszcza zwrócenie uwagi na błędy, jakie najczęściej popełniają podatnicy w kontaktach z organami podatkowymi oraz jak należy postępować, aby ich uniknąć w przyszłości.

 

W roli prelegentów wystąpili eksperci z Departamentu Kontroli Podatkowych: radca prawny Monika Wolska-Bryńska, doradca podatkowy Michał Sroczyński, doradca podatkowy Katarzyna Rogowska oraz aplikant adwokacki Kacper Sołoniewicz.

Przedmiotowa tematyka okazuje się być bardzo aktualna, ponieważ branża transport i logistyka została umieszczona na liście tzw. branż wrażliwych w ramach Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej na rok 2016, co oznacza, że wobec podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze częściej będą  wszczynane kontrole podatkowe – kwestia ta została omówiona na samym początku, stanowiąc wprowadzenie do dalszych bloków tematycznych.

 

Biorąc po uwagę, że czynności kontrolne organów identyfikują przede wszystkim naruszenia przepisów prawa materialnego, uczestnicy warsztatów mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy również w tym zakresie, zwrócono uwagę zwłaszcza na opodatkowanie usług transportowych w podatku VAT – w szczególności skupiono się na zagadnieniach związanych z miejscem świadczenia usług (w tym usług magazynowych), stosowaniem właściwych stawek podatku, a także skoncentrowano się na kwestiach dotyczących usług transportu, pośrednictwa i spedycji międzynarodowej oraz rozpatrywano problem momentu powstania obowiązku podatkowego i prawidłowego sposobu wystawiania faktur.

Jednocześnie uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla nich z punktu widzenia podatku dochodowego, a mianowicie z rozliczaniem podróży służbowych w kontekście zwolnień i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz jak należy rozliczać różnice kursowe. Pod koniec pierwszej części przedstawiono także istotne  kwestie dotyczące podatku od środków transportowych.

 

WP_20160414_003

W związku z praktycznym wymiarem warsztatów starano się również przybliżyć przedsiębiorcom, jakie błędy popełniają w rozliczeniach z fiskusem, szczegółowo omówiono materię tzw. nierzetelnych i pustych faktur oraz podkreślono, że nawet podatnik, który uczciwie wypełnia swoje obowiązki może nieświadomie stać się uczestnikiem karuzeli podatkowej i ponieść z tego tytułu negatywne konsekwencje. Tej części warsztatów towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja, jako że powyższa tematyka jest w chwili obecnej języczkiem uwagi kontrolujących. Ponadto nie mogło również zabraknąć komentarza do najnowszych zmian w przepisach o pełnomocnictwach, z uwzględnieniem zauważalnych na tym polu trudności, od momentu wejścia w życie przedmiotowej regulacji.

 

Niemniej zasadnicza część warsztatów była skoncentrowana wokół kontroli i postępowań podatkowych prowadzonych wobec przedsiębiorców z branży TSL. Celem było przygotowanie uczestników na to, czego mogą domagać się od nich organy podatkowe w trakcie prowadzonych czynności, a co już będzie stanowiło ich bezprawne działanie. Ponadto szeroko omówiono zasady gromadzenia materiału dowodowego, z uwzględnieniem aktywności, jaką powinien w tym względzie podejmować podatnik. Jednocześnie chciano uzmysłowić uczestnikom, że nie powinni pozostawać bierni, gdy organy przekraczają swoje uprawnienia, pokazano skuteczne narzędzia, jakich należy używać w takiej sytuacji, tak aby skutecznie bronić swoich praw.

 

Sami uczestnicy dzieląc się swoimi spostrzeżeniami w zakresie styczności z organami podatkowymi w ramach prowadzonej na co dzień działalności gospodarczej przyznali, że aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu kontroli na bieżącą działalność, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym, bardzo ważne jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Nie można zapominać, że podatnik wcale nie musi stać na z góry straconej pozycji i może być o krok przed kontrolującymi go organami. W tym celu warto pomyśleć o audycie podatkowym pod kątem ewentualnych kontroli podatkowych. Jest to narzędzie, którego zadaniem jest kompleksowe zbadanie prawidłowości rozliczeń podatkowych, tak aby zdiagnozować, ograniczyć i wyeliminować nieprawidłowości oraz związane z nimi potencjalne ryzyko podatkowe.

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności na naszym blogu, także w kontekście nadchodzących wydarzeń organizowanych przez kancelarię Mariański Group. Staramy się, aby nasza oferta szkoleniowa odpowiadała potrzebom i zainteresowaniom naszych odbiorców. W związku z pojawiającymi się sugestiami, kolejnym tematem, który postaramy się Państwu przybliżyć na warsztatach, będą dochody ze źródeł nieujawnionych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do odwiedzania naszego bloga i brania aktywnego udziału w zdobywaniu wiedzy z naszą pomocą.