kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

13.07.2018

Tagi: ,

JPK od lipca 2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tym razem dotyczy on średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorców. Wcześniej obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W lipcu upłynął dwuletni okres przejściowy na dostosowanie się do zmiany przepisów dla pozostałych grup przedsiębiorców.

Organ podatkowy będzie mógł żądać wygenerowania pliku w rozszerzeniu JPK wyłącznie w trakcie trwania czynności sprawdzających, postępowań kontrolnych, podatkowych oraz celno-skarbowych. Jest to obowiązek oddzielny i niezależny od obowiązku comiesięcznego wysyłania plików o rozszerzeniu JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego.


Podmioty zobowiązane

 

Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Prowadzenie ksiąg formie elektronicznej nie jest obowiązkowe, osoby prowadzące księgi w formie papierowej będą zwolnione z obowiązku przesyłania plików JPK. Mimo wejścia tego obowiązku dopiero od lipca 2018 r., MF od wielu miesięcy wskazuje kazuistyczne przypadki, gdy podatnik będzie częściowo zwolniony z obowiązku raportowania JPK na wezwanie organu. Na przykład:

 

  • jeśli podatnik wystawia faktury ręcznie, a księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą programu komputerowego, to będzie musiał przekazać w formie JPK jedynie dane zawarte w księgach rachunkowych. *odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 30 maja 2016 r.;
  • jeżeli podatnik obowiązany do comiesięcznego składania pliku JPK_VAT prowadzi podatkową księgę rozchodów i przychodów w formie papierowej, to nie będzie musiał ksiąg w formie JPK na żądanie organu. *odpowiedź MS z 22 grudnia 2017 r.;

 

Jak informują przedstawiciele MF, JPK można wysłać za pomocą aplikacji, dzięki której przekazuje się już teraz JPK_VAT. Można też skorzystać z nośnika danych (przykładowo na płycie CD, pendrive’ie) za protokołem. Czas na przekazanie danych nie może być krótszy niż trzy dni.


Sankcje

 

Niezastosowanie się do żądania organu podatkowego grozi nałożeniem kary porządkowej w wysokości do 2800 zł. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej  będzie nałożona kara porządkowa. Kara nałożona na reprezentanta, osobę uprawniona do reprezentowania bądź osobie upoważnionej do prowadzenia spraw podmiotu. W skrajnych sytuacjach niezastosowanie się do żądania organu podatkowego może zostać uznane za udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych, co grozi odpowiedzialnością karnoskarbową.

Współautor: Łukasz Porada

Podsumowując

Podatnicy powinni pamiętać, iż obowiązki dotyczące składania JPK uległy rozszerzeniu z dniem 1 lipca 2018 r. Obecnie po za comiesięcznym składaniem JPK_VAT, podatnik będzie zobowiązany do dostarczenia na żądanie organów podatkowych dodatkowych danych w standardzie JPK dotyczących np. wystawianych faktur (JPK_FA), czy ksiąg rachunkowych (JPK_KR)  Niedostarczenie ich w terminie wskazanym w wezwaniu może doprowadzić do nałożenia kary finansowej.