kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.05.2019

Tagi:

JPK. Za błędy trzeba słono płacić…

Błędy w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK) z ewidencjami VAT, zainspirowały Ministerstwo Finansów do wprowadzenia sankcji finansowych. Sankcji za pomyłki w ewidencji. Każdy błąd będzie kosztować przedsiębiorcę 500 złotych.

Jedyną stałą jest zmienna

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o VAT, Ordynacji Podatkowej I Kodeksu karnego skarbowego przewiduje zastąpienie plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K jednym przekształconym plikiem JPK_VAT. Nowe ewidencje dostarczą m. in.  dane dotyczące rodzaju sprzedaży i podstaw opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, kwoty podatku naliczonego, kontrahentów, czy dowodów sprzedaży i zakupów.

 

Kara za grzechem chodzi…

Oprócz wdrożenia nowej struktury pliku od 1 lipca 2019 r., Ministerstwo chce wprowadzić karę pieniężną za błędnie wypełnioną ewidencję. Kara nie zostanie nałożona od razu. Organ podatkowy najpierw wezwie podatnika do złożenia korekty pliku JPK_VAT, w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania. W wezwaniu organ wskaże błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym wymagające korekty. Dopiero w razie braku korekty w wyznaczonym terminie, na podatnika zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą nieścisłość.

 

Dyscyplina najważniejsza

Przyczyną powyższych zmian jest wykorzystywanie plików do automatycznej analizy i typowania podatników VAT do przeprowadzenia u nich odpowiednich czynności przez organy podatkowe. Błędy w ewidencji mogą prowadzić do bezzasadnego podejmowania czynności przez KAS. Planowane sankcje mają zmusić podatników do zwracania uwagi na jakość składanych danych. Bowiem w wyniku podjętych przez organy podatkowe niepotrzebnych działań, obydwie strony narażone są na koszty.