kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.08.2019

Tagi: ,

Kasa rejestrująca w telefonie? – jest już projekt rozporządzenia

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli pozwalającymi na fiskalizację sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy wykorzystaniu m.in. smartfona lub tabletu. Zakładana data wejścia w życie tych przepisów to 1.01.2020 r.

 

Wymagania techniczne

 

Kasa rejestrująca w formie oprogramowania będzie musiała spełniać szereg wymogów technicznych właściwych dla danej kategorii kas, dotyczących ich zawartości, zapisu i przechowywania danych, wystawianych dokumentów, pracy kasy oraz kas o zastosowaniu specjalnym, a także posiadać ważny certyfikat wystawiony przez producenta. Rozporządzenie wyróżnia przy tym dwie kategorie kas:

  • kasy ogólne – przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji oraz
  • kasy o zastosowaniu specjalnym – spełniające szczególne wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym m.in. kasy przeznaczone dla podmiotów świadczących usługi przewozu osób samochodem osobowym, np. taksówką (z wyjątkiem przewozu okazjonalnego), kasy rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie czy też kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

 

Potrzebny wydruk paragonu

 

Rozporządzenie wskazuje co prawda, że kasa rejestrująca będzie miała postać oprogramowania, co pozwoli na korzystanie z niej mobilnie. Kasa musi mieć jednak połączenie z drukarką. Wciąż konieczne będzie wręczanie papierowej wersji paragonu fiskalnego nabywcy, bez jego żądania. Jedyny wyjątek od obowiązku wydruku paragonu dotyczyć ma ewidencjonowania w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę. Podatnik będzie mógł nie wystawiać w tym przypadku paragonu w postaci papierowej, jeśli ww. urządzenie zapewni nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu w sposób określony w rozporządzeniu.

 

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas

 

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy mobilnej w postaci oprogramowania konieczne będzie zaś dokonanie jej fiskalizacji w celu zapewnienia połączenia jej z Centralnym Repozytorium Kas – systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Szefa KAS przeznaczonym do odbierania, gromadzenia, analizy i kontroli danych z kas rejestrujących.  Kasy te (podobnie jak kasy on-line) będą posiadały funkcję automatycznego przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Podsumowując

Zgodnie z założeniami twórców projektu kasy mobilne w postaci oprogramowania mają stanowić alternatywę dla aktualnie wykorzystywanych kas fiskalnych. Przepisy te umożliwią podatnikom VAT czynnym i zwolnionym ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy wykorzystaniu aplikacji zainstalowanej, np. na telefonie. Przy czym, na ten moment nie są znane wymagania techniczne dotyczące oprogramowania, które miałoby pozwolić na realizację ww. celu.

Rozwiązanie może ograniczyć koszty obsługi procesu fiskalizacji dla podatników, na co liczą twórcy projektu. Powyższe oznaczać będzie jednak również sprawniejsze pozyskiwanie przez organy podatkowe informacji na temat sprzedaży na rzecz osób fizycznych do celów kontrolnych. Szef KAS jest bowiem uprawniony do udostępniania danych przesyłanych do Centralnego Repozytorium Kas Ministrowi Finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych. 

Projekt dostępny jest na stronie:  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323808/12623113/12623114/dokument413726.pdf. Ostateczny jego kształt będzie znany jednak dopiero po zakończeniu prac legislacyjnych.