kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.09.2015

Tagi:

Każdy przedsiębiorca może stać się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowych!

Karuzele podatkowe nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Również w doktrynie i orzecznictwie brak jest ich jednoznacznej definicji. Najczęściej przyjmuje się, że są to transakcje odbywające się z wykorzystaniem łańcucha kilku podmiotów mających siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. W ramach transakcji karuzelowych część uczestniczących w nich podmiotów czerpie korzyści poprzez brak zapłaty należnego podatku VAT lub uzyskanie od organów podatkowych danego państwa zwrotu podatku VAT, który w rzeczywistości nie został uregulowany na wcześniejszych etapach obrotu.

 

Mechanizm działania karuzeli podatkowej można określić jako przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej organizowany w taki sposób, że towary te najczęściej wracają do państwa pochodzenia. Dodatkowo dokonywane w łańcuchu transakcje często nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Pierwszym i ostatnim ogniwem w transakcjach karuzelowych jest często ten sam podmiot.

Ofiarami tego procederu padają firmy, które są nieświadome swojego udziału w łańcuchu podmiotów uczestniczących w takich transakcjach.

Utrudniony kontakt z kontrahentem, przelewy na konta osób trzecich, szybkie transakcje, przy których przedsiębiorca nawet nie widzi towaru – to sygnały mogące świadczyć o wciąganiu firmy w tzw. oszustwo karuzelowe, służące wyłudzeniu podatku VAT. W karuzelach podatkowych często występują „znikający podatnicy”, co ma na celu zatarcie powiązań występujących między podmiotami. W związku z tym, że organy podatkowe nie posiadają możliwości wyegzekwowania niezapłaconego podatku VAT od „znikającego podatnika”, podejmują działania skierowane na uniemożliwienie odliczenia podatku naliczonego przez pozostałych uczestników łańcucha dostaw, którzy zostali wykorzystani przez podmiot organizujący karuzelę podatkową.

 

Przedsiębiorca powinien dochować „należytej staranności” kierując się doświadczeniem życiowym, standardami biznesowymi, oraz specyfiką danej branży przy wyborze kontrahentów, ocenie ich wiarygodności i rzeczywistego charakteru transakcji, zwłaszcza gdy jakakolwiek okoliczność wzbudziła lub powinna wzbudzić jego podejrzenia.

 

Najlepszą metodą na uniknięcie nieświadomego udziału w karuzelach podatkowych jest konsultowanie z fachowym doradcą nowych, znacznych przedsięwzięć już na etapie ich planowania i zawierania umów. Fachowy doradca pomoże ocenić czy dana transakcja wiąże się z ryzykiem udziału w karuzelach podatkowych.

Sankcje za udział w karuzelach podatkowych są bardzo poważne. Każdy z uczestników przestępstwa karuzelowego narażony jest zakwestionowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym na obowiązek zapłaty podatku z tytułu wystawienia tzw. „pustej faktury” z art. 108 ustawy o VAT oraz jednocześnie na odpowiedzialność karną lub karną skarbową (Wyrok TK sygn. P 40/13).

Jeżeli do transakcji już doszło a organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) zarzuca udział w karuzelach podatkowych nie należy zwlekać z przekazaniem sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Im wcześniejszy etap przekazania sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie dla nieświadomego uczestnika karuzeli podatkowej.