kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.03.2023

Tagi:

Kolejna wygrana przed NSA

Opis w telegraficznym skrócie. Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną straty w zeznaniu rocznym składanym na potrzeby podatku dochodowego. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie zastosował środek egzekucyjny, który jego zdaniem przerwał bieg terminu przedawnienia. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej stwierdził jednak, że wykazanie straty było w pełni zasadne.

Dalsze postępowanie przed sądami skupiło się w związku z powyższym na kwestii przedawnienia prawa do orzekania w tym zakresie za dany rok. Gdy sprawa ze skargi kasacyjnej organu trafiła do rozstrzygnięcia, NSA orzekł, że w przypadku straty podatkowej nie ma możliwości skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego, co powoduje, że w sprawie nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Czekamy na pełne uzasadnienie wyroku.