kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.05.2023

Tagi:

Kolejna wygrana przed WSA zespołu Mariański Group!

Sprawa dotyczyła zasadności wykazania przez osobę fizyczną skorzystania z prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. Organy podatkowe obu instancji utrzymywały w tym aspekcie przekonanie, iż podstawowe znaczenia fakt, czy podatnik rzeczywiście zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, korzystając z owej ulgi z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego.

 

Dalsze postępowanie przed sądem administracyjnym skoncentrowało się wokół zbadania weryfikacji przesłanek warunkujących nabycie prawa do omawianej ulgi. WSA orzekł, iż zasadnicze znaczenia ma nabycie samego prawa do procedowanej ulgi, co powoduje, że pod uwagę należy wziąć zamiar podatnika (jego plany co do zamieszkania w danym lokalu, czynności w tym celu podjęte)– a nie – jak twierdziły organy, faktyczne zaspokajanie potrzeby mieszkania.

 

Czekamy na pełne uzasadnienie wyroku wydanego w tej sprawie!