kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.02.2016

Tagi:

Kolejne sukcesy Kancelarii!

Miło jest nam poinformować, że w dniu 11 lutego 2016 r. Kancelaria wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym kolejne dwie sprawy ze skarg na interpretację indywidualne sygn. akt II FSK 3646/13 oraz II FSK 3647/13 w przedmiocie  podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone wyroki i zaskarżone interpretacje indywidualne oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

 

Podstawą uchylenia była błędna wykładnia przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana przez organ wydający interpretację i zaakceptowana przez Sąd pierwszej instancji. Organ dokonał rozszerzającej wykładni przepisu zawierającego wyjątek od wyjątku w zakresie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a taka wykładnia jest w prawie podatkowym zabroniona. W powyższej kwestii wypowiedział się także skład 7 sędziów NSA w uchwale z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt II FPS 3/14

Jak widać warto walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć nie tylko organów ale i sądu pierwszej instancji.