kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.02.2016

Tagi:

Kolejny sukces w sporze z fiskusem!

Miło nam poinformować, że w dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria wygrała sprawę ze skargi na interpretację indywidualną sygn. akt I SA/Łd 1059/15 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na C.

 

Podstawą uchylenia zaskarżonej interpretacji było nieudzielenie odpowiedzi na 2 z 3 pytań zadanych przez Wnioskodawcę, nie poddanie analizie wszystkich regulacji prawnych mających wpływ na ocenę przedmiotowej kwestii, nie przedstawienie w sposób wyczerpujący swojego stanowiska co do oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, a tym samym prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do organu podatkowego.

Jak widać w sporze z fiskusem kwestie proceduralne są równie ważne jak przepisy materialnego prawa podatkowego. Jednak do wykazania wpływu naruszenia przez organ procedury na wynik sprawy konieczne jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.