kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.07.2019

Tagi: ,

Matryca VAT i wiążąca informacja stawkowa (WIS) – ciąg dalszy

We wcześniejszych wpisach informowałem o planowanych zmianach w zakresie utworzenia tzw. matrycy VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Prace legislacyjne nad zmianami utknęły jednak w miejscu od marca br. Przypomnę, że w dniu 5.03.2019 r. Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Dalsze procedowanie nad zmianami zostało wstrzymane ze względu na opór stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców ze względu m.in. na podwyższenie stawek na towary, które do tej pory były opodatkowane niższymi stawkami.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu prace ruszyły z miejsca i projekt ustawy (druk sejmowy 3255) został przekazany  do dalszych prac w ramach sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ustawy zmienia sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, dzięki czemu powstanie nowa matryca stawek VAT, zakładająca radykalne uproszczenie tego systemu. Projekt przewiduje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 – w odniesieniu do usług). Projekt zakłada również, obniżenie stawek VAT na niektóre produkty takie jak owoce tropikalne i cytrusowe, pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka, zupy, buliony, żywność homogenizowana  i dietetyczna, czy gazety i czasopisma.

 

Zastąpienie dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.:

 

  • Nomenklaturą Scaloną(CN) – w zakresie klasyfikacji towarów;
  • Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2015 r. – w zakresie klasyfikacji usług

w praktyce oznaczało, że przedsiębiorcy byliby zmuszeni dostosować stosowaną przez siebie klasyfikację do nadchodzących zmian poprzez ponowne zaklasyfikowanie sprzedawanych przez siebie towarów i usług do nowych systemów klasyfikacyjnych.

Ministerstwo Finansów w celu zmniejszenia uciążliwości związanych ze zmianami planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wprowadzenie jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Instytucja ta ma być w swej postaci zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych.

 

 

Decyzja w sprawie WIS będzie wiązać organy podatkowe i podmioty, dla których została wydana w odniesieniu do:

  1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona; 
  2. usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
  3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

W przypadku zmiany lub uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana do WIS przed jej zmianą lub uchyleniem, obowiązują zasady jak przy skutkach zastosowania się do interpretacji indywidualnej. Wynika z nich, że zastosowanie się podatnika do WIS przed jej zmianą, wygaśnięciem lub doręczeniem prawomocnego wyroku zmieniającego decyzję WIS nie może szkodzić wnioskodawcy.

 

Podsumowując

Wprowadzenie matrycy VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS), to dobra informacja dla przedsiębiorców, bo pomimo wspomnianych kilku problematycznych kwestii, projekt regulacji należy ocenić jako potrzebny w krajowym porządku prawnym. Ma on przede wszystkim na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem głównie obniżonych stawek VAT i jednocześnie wprowadzić takie narzędzia, które pozwolą uzyskać prawnie wiążące potwierdzenie takiej możliwości.