kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.07.2020

Tagi: , ,

Odroczenie obowiązku raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Nawiązując do ostatniego wpisu dotyczącego obowiązków raportowania MDR, informujemy, że pojawił się projekt rozporządzenia[1], który odracza obowiązujące dotąd terminy na dokonanie zgłoszeń. Wydłużeniu podlegają terminy dotyczące wymiany informacji podatkowych i obowiązku raportowania w zakresie transgranicznych schematów podatkowych.

 

Nowe terminy

 

Zawarte w projekcie przepisy zakładają przedłużenie:

  1. do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu przekazania Szefowi KAS przez promotora informacji o schemacie podatkowym transgranicznym (pierwotnie był to 31 lipca 2020 r.)
  2. do dnia 14 lutego 2021 r. terminu przekazania Szefowi KAS przez korzystającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym (pierwotny termin kończył się 16 sierpnia 2020 r.
  3. do dnia 28 lutego 2021 r. terminu przekazania Szefowi KAS przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, w tym samym terminie wspomagający zobowiązany będzie do poinformowania promotora lub korzystającego, zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny (pierwotnie termin: 31 sierpnia 2020 r.)
  4. do dnia 30 kwietnia 2021 r. terminu przekazania Szefowi KAS przez promotora lub wspomagającego danych dotyczących korzystającego (pierwotny termin: do dnia 31 sierpnia 2020 r.)

 

Do 31 lipca 2020 r. zostaną natomiast przedłużone terminy na przekazanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

  • informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o których mowa w art. 33 ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
  • informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o których mowa w art. 36 ww. ustawy
  • informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

[1] Projekt rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Podsumowując

Należy zaznaczyć, że o ile projekt przewiduje odroczenie terminów dotyczących obowiązku ponownego zaraportowania transgranicznych schematów podatkowych, o tyle nie znosi tego obowiązku. Dokonanie ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych, które były już raportowane przed nowelizacją, nadal będzie konieczne. Na szczęście jednak będzie można tego dokonać w terminach bardziej odległych niż zakładano początkowo. Ich wydłużenie pozwoli uniknąć trudności związanych z obowiązkiem raportowania MDR w obecnym, trudnym dla wielu przedsiębiorców okresie i powinno zapewnić im odpowiednio dużo czasu na prawidłowe wywiązanie się z niego w przyszłości.