kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.09.2018

Tagi:

Ministerstwo Finansów chce droższych interpretacji.

Już niebawem może się okazać, iż chcąc uzyskać indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego  zapłacimy nie 40 zł, a nawet 2.000 zł. Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, iż dotychczasowa wysokość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej stoi na zbyt niskim poziomie.

Innymi słowy wpływy związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych w żaden sposób nie są w stanie rekompensować ponoszonych na ten cel wydatków. Nie jest przy tym tajemnicą, że bilans wpływów i wydatków w tym zakresie nigdy nie zostanie zrównany. Dotychczasowa opłata miała gwarantować każdemu dostęp do tej instytucji.

 

Właściwie sformułowany wniosek.

 

Wśród praktyków zajmujących się prawem podatkowym wątpliwości budzi to, czy wraz ze wzrostem opłat będzie się rósł również poziom wiedzy prezentowanej przez organy interpretacyjne w wydawanych interpretacjach. Bardzo często uzyskanie korzystnej interpretacji, która ma zapewniać podatnikowi przewidzianą przepisami prawa ochronę, poprzedzone jest sporem sądowym. Ułatwić całą procedurę może oczywiście właściwie sformułowany wniosek. Znaczenia ma przede wszystkim dobrze opisany stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, którego skutki podatkowe mają być ocenione przez organ interpretacyjny. Nie mniej ważne jest przy tym dokładnie opisane własne stanowisko podatnika, co do interpretacji przepisów prawa.

Ze względu na swą istotę, powyższe powinno zostać przekazane przez podatnika profesjonalistom, którzy orientują się znacznie lepiej, co we wniosku powinno być uwypuklone i przedstawione w taki sposób, by uzyskana interpretacja indywidualna realizowała interesy podatnika.

 

Plany MF

 

Wracając przy tym do ministerialnych planów w zakresie zwiększenia opłat za wydanie interpretacji indywidualnej należy wskazać, że opłata w założeniu będzie odzwierciedlać poziom skomplikowania materii, która ma zostać poddana ocenie przez organ. Środowisko doradców podatkowych wyraża przy tym głęboką nadzieję, że wzrost opłat nie ma na celu pozbawienia znaczenia indywidualnych interpretacji, a także zniechęcenia podatników do wnioskowania o ich wydanie. Wątpliwości te są o tyle zasadne, iż w ostatnim czasie daje się zaobserwować tendencję nieumieszczania wydanych interpretacji indywidualnych w serwisie internetowym przeznaczonym specjalnie do ich publikacji.

Skorzystanie z pomocy profesjonalistów niewątpliwie ułatwia uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej, mającej za zadanie chronić w przyszłości interesy podatnika. Nam udało się to wielokrotnie. Zarówno w uzyskaniu interpretacji indywidualnych zgodnych z obowiązującym prawem, jak również w związku z jak najlepiej pojmowanym interesem naszych klientów. Zmiany już niebawem. Zapraszam do kontaktu.