kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

16.03.2015

Tagi:

Nie przegap terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa!

Od decyzji można wnieść odwołanie, od postanowienia zażalenie a co w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje do danego aktu środków zaskarżenia? Podatnik nie jest wtedy pozbawiony możliwości obrony sowich praw musi jednak przestrzegać przewidzianych w przepisach terminów.

 

W przypadku pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach (interpretacje indywidualne) lub innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia wzywa się na piśmie do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

 

Ponadto w przypadku innych aktów i czynności niż wymienione powyżej gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia także można wezwać do usunięcia naruszenia prawa jednak nie ma określonego terminu do wniesienia wezwania. Czynności takie nie występują raczej w postępowaniu podatkowym a jedynie w postępowaniu administracyjnym.

 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie jest sformalizowanym środkiem, nie ma przepisów regulujących co takie wezwanie musi zawierać, jednak jeśli ma przynieść zamierzony efekt w postaci zmiany zaskarżonego aktu lub czynności powinno zostać sporządzone przez osobę, która zajmuje się profesjonalnie danymi sprawami.

W przypadku gdy nie wezwano do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności nie można skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, ponieważ w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje innych środków zaskarżenia (odwołania, zażalenia) wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa w terminie jest jednym z warunków wniesienia skargi do sądu administracyjnego.