kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.01.2015

Tagi:

Nie przegap terminu na zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego!

Niezgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego zarzutów rodzi bardzo poważne konsekwencje.

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego (najczęściej zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Zobowiązanemu doręcza się zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

 

Dużo ważniejszym dokumentem jest załączony do zawiadomienie o zajęciu odpis tytułu wykonawczego. Musi on spełniać rygorystyczne wymogi określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak również zawierać pouczenie o przysługującym w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego prawie do zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Co ważne po upływie tego terminu nie można już skutecznie podnosić okoliczności dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego a jedynie skarżyć poszczególne czynności egzekucyjne.

Skarga na poszczególne czynności egzekucyjne może spowodować jedynie uchylenie danej czynności, nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego oraz nie wpływa na możliwość dalszego prowadzenia egzekucji i dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych.

 

Zgłoszenie się do profesjonalnego pełnomocnika przed upływem 7 dniowego terminu do zgłoszenia zarzutów uchroni przed przykrymi i trudnymi do odwrócenia konsekwencjami.