kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

21.05.2020

Tagi: ,

Nowa matryca stawek VAT jednak nie od 1 kwietnia 2020 r. Q&A

1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana – z wyjątkami – od 1 kwietnia 2020 r. Jednakże, w związku z epidemią COVID-19 ustawodawca zdecydował wydłużyć ten termin i przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca b.r. Mając to na uwadze warto już teraz przygotować się na mające nastąpić w tym zakresie zmiany i zadbać o jak najlepszą ochronę swoich przyszłych transakcji gospodarczych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z najczęściej pojawiającymi się w tym zakresie pytaniami i odpowiedziami na nie.

 

Nowa matryca stawek VAT – o co chodzi?

 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zostanie zastąpiona:

  1. w zakresie towarów przez Nomenklaturę scaloną (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB)
  2. w zakresie usług przez aktualną Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

 

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, nowa matryca stawek VAT ma doprowadzić do objęcia jedną stawką tożsamych grup towarowych (działów CN).

 

Czym jest wiążąca informacja stawkowa (WIS)?

 

WIS to decyzja administracyjna, mająca ułatwić przedsiębiorcom stosowania przepisów dotyczących stawek VAT i mająca zapewnić im w tym zakresie ochronę.

WIS zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT.


 
Na czym polega ochrona wynikająca z posiadania WIS?

 

WIS ma wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy, jednak ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej. Należy przy tym podkreślić, że również ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r., będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.

 

Od kiedy można występować o wydanie WIS?

 

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona obecnie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia mają bowiem obowiązywać przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, w związku z przesunięciem ich wejścia w życie ze względu na COVID-19.

 

Czy warto występować o WIS?


Zdecydowanie tak, umożliwia nam to uzyskanie informacji pochodzącej bezpośrednio od organu w zakresie opodatkowania towarów i usług w zmienionym stanie prawnym.

 

Kto i w jakim terminie wydaje WIS?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie, co do zasady nie dłuższym niż 3 miesiące.
 

Czy wniosek musi dotyczyć jednego towaru/usługi?


Wniosek o wydanie WIS powinien co do zasady dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi. Jednakże w przypadku świadczeń kompleksowych, których charakter jest złożony, decydujące w zakresie objęcia wnioskiem o wydanie WIS kilku towarów/usług, będzie to, czy stanowią one jedno świadczenie.

 

Ile kosztuje WIS?

 

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł. W przypadku świadczenia składającego się z kilku towarów/usług – opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby tych towarów/usług.

Ustawodawca jednocześnie zdecydował się, że w przypadku, gdy konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań lub analiz towarów lub usług, które są przedmiotem wniosku, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty tych badań lub analiz.

 

Czy nie lepiej wystąpić jednak o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie właściwej stawki VAT?

 

Nie, w przedmiocie objętym WIS nie będą już wydawane interpretacje indywidualne, ich rolę przejmą obecnie wydawane WIS.

 

Czy istnieje koniczność podjęcia jakichś działań aby móc dalej korzystać z PKWiU 2008?

 

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT ma charakter ustawowy i nie wymaga dodatkowej aktywności ze strony przedsiębiorcy. W związku z czym do 30 czerwca 2020 r. można stosować dotychczasowe stawki VAT i zasady identyfikowania towarów i usług.

 

Podsumowując, zyskany czas związany z odroczeniem do 1 lipca 2020 r. wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT można wykorzystać maksymalnie, tak aby swoje przyszłe transakcje zabezpieczyć na jak najwyższym poziomie z podatkowego punktu widzenia. Warto rozważyć wystąpienie o wydanie WIS już teraz, aby zmaksymalizować szansę jej uzyskania, już od pierwszego dnia obowiązywania nowej matrycy stawek VAT tj. od 1 lipca 2020 r.