kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.08.2019

Tagi:

Nowe struktury JPK: podatnicy VAT muszą znać kody transakcji

Ministerstwo Finansów opublikowało wstępną wersję struktur plików JPK_V7K i JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie. Konsultacje publiczne w tym zakresie mają związek ze zmianami legislacyjnymi, które przewidują zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K jednolitym plikiem kontrolnym.

 

Podatnicy nie będą wysyłać już osobno deklaracji i plików JPK

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zniesiony zostanie obowiązek osobnego składania deklaracji VAT oraz plików JPK. Zamiast tego podatnicy będą musieli przesyłać łącznie dane z deklaracji i ewidencji w formie jednego dokumentu elektronicznego, tj. pliku JPK_VDEK. 

Zmiany dotyczące sposobu przesyłania danych kluczowych dla rozliczeń VAT mają w pierwszej kolejności objąć (od 1.01.2020 r.) dużych przedsiębiorców. Obowiązek wysyłki JPK_VDEK przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty publiczne powstanie dopiero z 1.07.2020 r.  

 

Konsultacje dotyczące struktury JPK

 

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie wstępny schemat plików JPK_V7M i JPK_V7K. Schematy plików dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-nowe-struktury-jpkvat. Po zakończeniu konsultacji publicznych i wprowadzeniu zmian adekwatnych do zgłaszanych uwag udostępnione zostaną ostateczne wersje struktur ww. plików.

 

Kody transakcji – nowe obowiązki w zakresie ewidencji VAT

 

Jednocześnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (projekt z 29 lipca 2019 r.). Rozporządzenie to wyznacza zakres danych, które będą musiały być uwzględniane w ramach struktury JPK_VDEK.

Z projektu tego aktu prawnego wynika m.in., że podatnicy zostaną zobowiązani do wskazywania w ewidencji sprzedaży kodów dla określonych grup towarów i usług (np. kod 01 dla napojów alkoholowych lub kod 13 dla usług  transportowych i gospodarki magazynowej). Oprócz tego przewiduje się, że ewidencja ta będzie zawierać również inne oznaczenia tak jak „SW” dla towarów nabytych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, „MPP” dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności itd.

Podsumowując

Z jednej strony ustawodawca zadecydował o zniesieniu obciążenia związanego z odrębną wysyłką deklaracji VAT i danych z ewidencji (JPK_VAT). Z drugiej jednak strony na podatników nakładane są w zamian kolejne obowiązki. Oznaczanie transakcji właściwymi kodami może okazać się dla wielu z nich bardzo uciążliwe.  Spowoduje to nie tylko zwiększenie obowiązków administracyjnych, wzrosną również koszty związane z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych podatników. Jednocześnie należy pamiętać, że nieprawidłowości w ewidencji VAT podlegać będą karze. Ustawa nowelizująca z 4.07.2019 r. wskazuje, że każdy błąd w tym obszarze może wiązać się z sankcją w wysokości 500 zł.