kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.02.2020

Tagi: ,

Nowelizacja przepisów o białej liście

Kilka dni temu pojawił się projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Ministerstwo Finansów łagodzi w nim wydźwięk funkcjonujących obecnie rozwiązań i daje podatnikom nowy sposób ochrony.

Jak dotąd najbardziej problematyczną kwestię dla podatników stanowiła sankcja za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy. Teoretycznie można było jej uniknąć, składając do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o dokonaniu przelewu na błędny rachunek, jednak termin na jego złożenie wynosił tylko trzy dni.

 

Jak uniknąć sankcji?

 

Nowelizacja wydłuża powyższy termin do siedmiu dni. Co więcej, przed sankcją uchroni także split payment. Jeżeli przedsiębiorca dokona zapłaty metodą podzielonej płatności, nie będzie musiał w ogóle sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście ani zgłaszać przelewu do urzędu.

Zmieni się także miejsce składania zawiadomienia. Obecnie należy je złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Projekt przewiduje natomiast, że zawiadomienia składane będą do urzędu właściwego składającemu.