kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.05.2020

Tagi: , ,

Nowy JPK_VAT dopiero od października?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT. W jego ocenie, nowe obowiązki powinny obowiązywać dopiero od 1 października 2020r., tj. trzy miesiące później, niż pierwotnie zakładano. Wniosek w tej sprawie trafił już do Ministerstwa Finansów.

Na podstawie art. 58 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców o trzy miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT wraz z deklaracją, przewidziany przed epidemią na dzień 01.04.2020 r.

Słusznie Rzecznik MŚP argumentuje, że trzymiesięczne przesunięcie tego terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamiarem stopniowego obejmowania nowymi obowiązkami (w zakresie jednolitego pliku kontrolnego) firm o coraz mniejszej skali działalności. Jednocześnie byłoby to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i postulatom formułowanym przez najmniejsze firmy, które znalazły się w szczególnie złej sytuacji ekonomicznej.

W związku z tym pismem z 22.05.2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o trzy miesiące, tj. z  1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.