kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.09.2020

Tagi: ,

Obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

W dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzający obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. 

Obowiązek  ma dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych,
  • spółek nieruchomościowych.

 

Zakres sprawozdania z realizacji strategii

Podatnicy będą musieli przygotować i ujawnić informacje dotyczące m.in.:

  • podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS).  

Przedstawiony zakres obowiązków jest wyliczeniem przykładowym, który może być rozszerzony  na inne podmioty z uwzględnieniem ich charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Mankamentem projektu jest, że nie definiuje on pojęcia „strategii podatkowej”, nie wskazuje  czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać przedsiębiorca. Utrudnia to znacząco podatnikom prawidłowe wypełnianie nałożonych obowiązków. Nie można wykluczyć, że w tym przypadku (podobnie, jak wcześniej przy okazji wprowadzenia obowiązku raportowania o schematach podatkowych – MDR) Minister Finansów znowu wyda stosowane objaśnienia podatkowe.

 

Czasu na przygotowanie i wdrożenie strategii

 

Projekt zakłada, że podatnicy będą mieli 9 miesięcy po upływie terminu złożenia rocznego zeznania CIT na opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do właściwego urzędu skarbowego.

 

Sankcje za niedopełnienie obowiązku?

 

Na przedsiębiorcę, w zakresie nie przestrzegania obowiązku sporządzania i publikowania sprawozdania  lub nierzetelnego wywiązywania się z tego obowiązku, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł

Projekt ustawy aktualnie znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Jego wejście w życie planowane na dzień 1 stycznia 2021 roku.

 

Warto podkreślić, iż publikacja sprawozdań  z wdrożenia polityki podatkowej może być jednym z kryteriów typowania do kontroli.